Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İtü

işbirliğiyle

Yalın ve Çevik Proje Yöneticiliği Sertifika Programı
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan /

Kontenjan doldu

60 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
/

Fiyatı görmek için form doldurun

Yalın ve Çevik Proje Yöneticiliği Sertifika Programı

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

“Yalın ve Çevik Proje Yönetimi,” özellikle değişimlerin yüksek hızda gerçekleştiği sektörlerde çalışan başarılı proje yöneticilerinin sıklıkla kullandıkları iki yöntemdir. Proje yöneticileri bu yöntemleri kullanarak işlerini daha yönetilebilir ve daha ölçülebilir hale getirmekte, bunun sonucunda projeler daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde bitirilebilmektedir.
Ayrıca, proje yöneticileri proje yönetim süreçlerine değer katma ve bu süreçlerdeki israfı azaltma hedeflerine de ulaşabilmektedirler. Bu programın amacı, yalın ve çevik proje yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

Genel Bilgi
Bölüm 1 : Proje Yönetimine Giriş

Proje Organizasyon Yapıları
Projelerin Planlanması
Proje Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler
CPM
PERT

Bölüm 2 : Çevik Proje Yönetim Yaklaşımı

Çevik Proje Yönetim Yaklaşımı

Neden Çeviklik?

Çeviklik Nedir?

Agile Manifesto

Agile Prensipleri

Organizasyonel Çeviklik

Çevik Dönüşüm Liderliği (Agile Leadership)

Değişimi Yönetmek

VUCA Dünyasında Yönetim Pratikleri

Klasik Proje Yönetimi (PMI)

Prince II

Stage-Gate

PY Yaklaşımları Karşılaştırması

Fikirden Projeye, Projeden Değere Doğru

Projeleri Yapmak (değerleme)

Projeleri Doğru Yapmak

Projelerde İnsan Faktörü

Scrum Çerçevesi

Scrum Nedir? Amacı ve 3 Temeli Nedir?

Scrum Değerleri Scrum Terminolojileri

Scrum Rolleri Scrum Ritülleri

Sprint Planing

Daily Scrum

Sprint Review

Sprint Retrospective

Scrum Çıktıları

Product Backlog

Sprint Backlog

Burndown Charts

Scrum Metrikleri

Velocity

Lead Time

Innovation & Defect Rate

Scrum Uygulaması

Bölüm 3 : Hiper Üretken Çevik Takım Olmak

Hiper Üretken Çevik Takım Olmak

Takım Seçimi

Roller

Çeşitlilik

Hofstede Perspektifi

Takımlaştırma

Çevik Takım Anlaşması

Çevik Karar Alma

Ortak Hedefe Çevik Koşmak

Kararları Sahiplenme

Takımın Ritmini Yakalamak

İletişim Ustası Takımlar

Olumluluk

Verimlilik

Çeviklik

Bireysel Çeviklik

Kendimizi Çevikleştirmek

Bilmek, Yapmak, Yapabilmek ve Olmak

Çevikleştirici Etki Yaratmak

Bölüm 4 : Yalın Düşünce ve Proje Yönetiminde İsraf Bulma Sistematiği

Katma Değer Tanımı; Katma Değersiz İş (İsraf) Kavramı
Katma Değersiz İş Türleri (Muda, Mura, Muri)
İsraf Türleri: Süreç, Bekleme, Fazla Üretim, Hatalı Ürün, Taşıma, Envanter İsrafları
Proje Faaliyetlerinde Fazla Üretim, Süreç, Bekleme, Hatalı Ürün, Envanter İsraflarına Örnekler
İsraf Bulma Sistematiğinin Farklı İsraf Türlerinin Belirlenmesindeki Uygulamaları
İsraf Yok Etme Amacıyla Uygulanabilecek Yalın Üretim Teknikleri

Bölüm 5 : Proje Yönetiminde Yalın Teknikler

Değer Akışı Haritalandırma: Bütünü Görmek
Proje Yönetiminde Kanban Sistemi
Görsel Proje Yönetimi: Asakai, Oobeya
A3 Sorun Çözme Sistematiği
Kaizen: Sürekli İyileştirme
Ofis 5S

Bölüm 6 : Projelerde Uygulamalı Değer Akış Yönetimi

Projelerde Değer Akış Yönetimi
Mevcut Durum Değer Akış Haritalama
Gelecek Durum Değer Akış Haritalama
Aksiyon/Kaizen Planlaması
Uygulamadan Örnekler
Eğitimde Post-it Kullanarak Gerçek Bir Uygulama: Mevcut ve Gelecek Durum Haritasının Sınıfla Birlikte Uygulanması

Genel Bilgi

“Yalın ve Çevik Proje Yönetimi,” özellikle değişimlerin yüksek hızda gerçekleştiği sektörlerde çalışan başarılı proje yöneticilerinin sıklıkla kullandıkları iki yöntemdir. Proje yöneticileri bu yöntemleri kullanarak işlerini daha yönetilebilir ve daha ölçülebilir hale getirmekte, bunun sonucunda projeler daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde bitirilebilmektedir.
Ayrıca, proje yöneticileri proje yönetim süreçlerine değer katma ve bu süreçlerdeki israfı azaltma hedeflerine de ulaşabilmektedirler. Bu programın amacı, yalın ve çevik proje yönetimi alanlarında varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin katılımcılara aktarılmasıdır.

Bölüm 1 : Proje Yönetimine Giriş

Proje Organizasyon Yapıları
Projelerin Planlanması
Proje Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler
CPM
PERT

Bölüm 2 : Çevik Proje Yönetim Yaklaşımı

Çevik Proje Yönetim Yaklaşımı

Neden Çeviklik?

Çeviklik Nedir?

Agile Manifesto

Agile Prensipleri

Organizasyonel Çeviklik

Çevik Dönüşüm Liderliği (Agile Leadership)

Değişimi Yönetmek

VUCA Dünyasında Yönetim Pratikleri

Klasik Proje Yönetimi (PMI)

Prince II

Stage-Gate

PY Yaklaşımları Karşılaştırması

Fikirden Projeye, Projeden Değere Doğru

Projeleri Yapmak (değerleme)

Projeleri Doğru Yapmak

Projelerde İnsan Faktörü

Scrum Çerçevesi

Scrum Nedir? Amacı ve 3 Temeli Nedir?

Scrum Değerleri Scrum Terminolojileri

Scrum Rolleri Scrum Ritülleri

Sprint Planing

Daily Scrum

Sprint Review

Sprint Retrospective

Scrum Çıktıları

Product Backlog

Sprint Backlog

Burndown Charts

Scrum Metrikleri

Velocity

Lead Time

Innovation & Defect Rate

Scrum Uygulaması

Bölüm 3 : Hiper Üretken Çevik Takım Olmak

Hiper Üretken Çevik Takım Olmak

Takım Seçimi

Roller

Çeşitlilik

Hofstede Perspektifi

Takımlaştırma

Çevik Takım Anlaşması

Çevik Karar Alma

Ortak Hedefe Çevik Koşmak

Kararları Sahiplenme

Takımın Ritmini Yakalamak

İletişim Ustası Takımlar

Olumluluk

Verimlilik

Çeviklik

Bireysel Çeviklik

Kendimizi Çevikleştirmek

Bilmek, Yapmak, Yapabilmek ve Olmak

Çevikleştirici Etki Yaratmak

Bölüm 4 : Yalın Düşünce ve Proje Yönetiminde İsraf Bulma Sistematiği

Katma Değer Tanımı; Katma Değersiz İş (İsraf) Kavramı
Katma Değersiz İş Türleri (Muda, Mura, Muri)
İsraf Türleri: Süreç, Bekleme, Fazla Üretim, Hatalı Ürün, Taşıma, Envanter İsrafları
Proje Faaliyetlerinde Fazla Üretim, Süreç, Bekleme, Hatalı Ürün, Envanter İsraflarına Örnekler
İsraf Bulma Sistematiğinin Farklı İsraf Türlerinin Belirlenmesindeki Uygulamaları
İsraf Yok Etme Amacıyla Uygulanabilecek Yalın Üretim Teknikleri

Bölüm 5 : Proje Yönetiminde Yalın Teknikler

Değer Akışı Haritalandırma: Bütünü Görmek
Proje Yönetiminde Kanban Sistemi
Görsel Proje Yönetimi: Asakai, Oobeya
A3 Sorun Çözme Sistematiği
Kaizen: Sürekli İyileştirme
Ofis 5S

Bölüm 6 : Projelerde Uygulamalı Değer Akış Yönetimi

Projelerde Değer Akış Yönetimi
Mevcut Durum Değer Akış Haritalama
Gelecek Durum Değer Akış Haritalama
Aksiyon/Kaizen Planlaması
Uygulamadan Örnekler
Eğitimde Post-it Kullanarak Gerçek Bir Uygulama: Mevcut ve Gelecek Durum Haritasının Sınıfla Birlikte Uygulanması

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Katılımcının “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 oranında devam etmiş olması ve ilgili sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.
Sınavdan başarısız olan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

 

Yalın ve Çevik Proje Yöneticiliği Sertifika Programı- ÖRNEK.docx

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Bu programın hedefi; güncel proje yönetimi uygulamalarının “Yalın ve Çevik” yöntemler çatısında paylaşılması ve teorik bilgilerin pratikteki sonuçlarının ele alınmasıyla efektif yönetim bilgilerinin desteklenmesidir.
Eğitim sonunda katılımcılar önde gelen sektör profesyonelleri ve sektörde danışmanlık tecrübesi bulunanan İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin örneklem paylaşımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Çalışılan kurumda yalın ve çevik teknikleri kullanılıyorsa, devam eden bir projeniz varsa, kurumunuza yada projenize yalın ve çevik proje yöneticiliği tekniklerini entegre etmek istiyorsanız veya bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu eğitime katılabilirsiniz.

 

Yalın ve Çevik Proje Yöneticiliği Sertifika Programına katılım sağlayabilmeniz için lisans mezuniyeti şartı vardır. Lisans mezuniyeti şartını sağlamayan kişilerin, info@mindset.com.tr adresine katılım taleplerini özetleyen mail iletmeleri gerekmektedir.
Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı oldukları takdirde  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı başarı sertifikası almaya hak kazanacaktır. Sınava katılmayan veya başarılı olamayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır. Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır.

 

Doküman paylaşımı yapılacak mı ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle her hafta işlenen konular ile ilgili materyal paylaşımları eğitim koordinatörü tarafından mail yolu ile gerçekleştirilecektir. 

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir. Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?