Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı 16.Sınıf
İTÜ Akademisyenlerinden alanındaki en iyi eğitim programı
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 15 / 25
12 EKİM 2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
84 Saat (8 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
16.Sınıf
12.10.2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
84
25 / 15

Fiyatı görmek için form doldurun

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı 16.Sınıf

444 1 476
KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişikliklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Genel Bilgi
Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU

Arz –Talep Ağlarının Amaçları ve Amaçların Belirlenmesi
Bütünleşik Plânlama, Uygulama ve Kontrol Sistemi
Yeni İş Akışlarının Belirlenmesi ve Kurulmaları
Ağdaki Firmaların İşlevlerinin Eşgüdümü
Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Doküman Yönetim Sisteminin Oluşturulması
Performans Yönetimi Sistemi ve Kurulması

Konu-2: SATIŞ ve OPERASYON PLANLAMA

Satış Tahmini ve Operasyon Plânında Bilgi Akışı
Bütünleşik Plânlama Yapısının Olmayışının Yarattığı Sorunlar
Orta Düzey Yönetimin Bilmek İstekleri ve Plânlamada Kopukluklar
Şirket Kültürü ve S&OP
Ürün Aileleri ile Çalışmak
Talep Yönetimi Süreci ve Modeli; Tahmin Süreci İçin Adımlar
Tahminde Tek Rakama Ulaşma Yolları
Süreç Liderinin Rolü
Süreç Risk Göstergeleri
S&OP Sürecinin Hedefleri; S&OP Sürecinin Üst Düzey Yararları
S&OP'nin Arkasındaki İş Plânı
İş Plânlama için, S&OP Ölçütleri
S&OP İçin Operasyonel Plânlama, Elemanları
S&OP Politikasının Oluşturulması; S&OP Toplantı Yapısı; S&OP Döngüsü
İş Bütünleşmesi ve Olgunluk Evreleri
Elde Edilen Yararlar ve Belirlenenler
S&OP Uyarlama Plânı ve Adımları
İletişim (Teknik Jargon, Toplantının Zamanı)
S&OP Olgunluk Modeli
Aile Tavsiyeleri
S&OP'nin Önündeki Tehditler; Efsaneler ve Gerçekler
Süreci Destekleyen Teknolojiler
S&OP Yazılımları Çalışma Yapısının ve Girdilerin İncelenmesi
Vaka Analizleri

Konu-3: ÇAĞDAŞ SATINALMA YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI

Stratejik Tedârik Yönetimi (Stratejik Satınalma, Harcama Analizleri, Bütçe ve Mâliyet Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı vb.)
Lojistik Hizmet Satınalma Yönetimi (Lojistik Alım İhaleleri, Müzakereler, Sözleşmeler vb.)
Satınalma Operasyonları Yönetimi
Tedârikçi Yönetimi (Seçme, Kalite ve Performans Değerlendirme vb.)
Satınalma 4.0

Konu-4: DEPO TASARIMI

Lojistik, Tedârik Zinciri, Stok ve Depo Yönetimi İlişkileri
Stok Yönetimine Dayalı Depo Tasarımı
Lojistik ve Depo Mâliyetleri
Malzeme ve Depo Türleri
Depo Tasarımının Amaçları, İlkeleri ve Yararları
Depolarda Operasyon ve Akış Türleri
Depolama Süreçleri
Depo Bileşenleri
Depo Tasarımı Kararları ve Metodolojisi
Kapı-Rampa Sayısı Hesaplama
Stoklama Yeri Sayısı Hesaplama
Depo Boyutları Hesaplama

Konu 5 - ULUSLARARASI TİCARET

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
Neden Uluslararası Ticaret ve Uluslararasılaşma ?
Dış Ticarete Yönelirken Yapılacak Çalışmalarda Dikkate Alınacak Unsurlar
Hedef Pazar İçin Pazarlama Stratejisi
Dış Ticaret İşlemleri (İthalat, İhracat)
Dış Ticarete Yönelik Uluslararası Kurallar (GATT Sistemi ve Temel İlkeler, Dünya Ticaret Örgütü Düzenlemeleri, Diğer Uluslararası Düzenlemeler, Taşımacılık Konvansiyonları)
Dış Ticaret İstihbaratı ve Uygulamaları

Konu-6: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE REFERANS MODELLER

SCOR (Supply Chain Operation Reference: Tedârik Zinciri Çalışma Referans) Modeli
Referans Modeli Gereksinimi
SCOR Modeli Süreçleri ve Düzeyleri
Örnek Bir Sürecin Modellenmesi
SCOR Modeli Temelli Performans Ölçümü
SCOR Modelinin Güçlü Yanları ve Eksikleri
SCOR Modelini Proje Olarak Uyarlamak
Şirketlerdeki Uygulama Örnekleri
Örnek Olay Tartışması

Konu-7: TEDÂRİK ZİNCİRİNDE RİSK ve KRİZ YÖNETİMİ

Risk Tanımı
Arz-Talep Ağlarındaki Küresel ve Yerel Risk Türleri
Risk Yönetim Seçenekleri ve Modelleri
Erken Uyarı Sistemleri
Tanım Krizi
Kriz Türleri ve Yönetimi
Kriz Ortamlarının Kendine Özgü Yanları ve Yöneticilerin Dikkat Etmeleri Gereken Durumlar
Ürün Geri Çağırmaların Yönetilmesi
Kendini Toparlayan (Dayanıklı) Arz-Talep Ağları
Tedârik Zincirinde Risk ve Kriz Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri (KPI)
Vaka Analizleri

Konu-8: İLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

1. Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) 

         - Sanayi Devrimleri
         - Endüstri 4.0 Kavramı
         - Ürün, Fabrika, İş Modelleri ve Müşteri Eksende Dijital Dönüşüm Vizyonu
         - Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri
         - Endüstri 4.0 Teknolojileri (Arttırılmış Gerçeklik, Kollaboratif Robotlar, Eklemeli Üretim, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Simülasyon, Auto-ID Sistemler, Büyük Veri, Siber Güvenlik)

2. Yalın Üretim Sistemleri

        - Takt Süresi ve üretim sistemlerindeki performans ölçütleri
        - Değer kavramı ve 3 Tehlikeli M (Muda-Mura-Muri)
        - Yalın Üretim Unsurları [Değer Akışı Haritalandırma, Tertip-Düzen Sistematiği (5S), Hücresel Üretim, Sıralı Çekme (Japonca: Heijunka), Çekme Tipi Üretim Kontrol Sistemleri, SMED Tekniği ile Hazırlık Sürelerinin Analizi ve Düşürülmesi, Poka-Yoke, İş Standartlaştırma, Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve Öneri Sistemi, Görsel Yönetim]
        - Yalın Lojistik [Malzeme Akış İlkeleri, Besleme Stratejileri (Setleme, Sıralı Besleme, Raftan Besleme, Sürekli Besleme), Yalın Depolar (Kasa Yönetimi ve Kayar Raflar), Tesis İçi ve Tesisler Arası Döngüsel Sefer Sistemleri (Milk-Run), Konsolidasyon Merkezleri ve Çapraz Sevkiyat (Cross-Docking), Lojistik Yönetimi’nde Çekme Sistemleri].              - Yalın Üretim ve Yönetim Uygulamalarında Kritik Başarı Etmenleri

Konu-9: MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sipâriş Yönetim Sistemi
Sipâriş Çevrimi
Müşteri Hizmeti Kavramı
Müşteri Hizmetleri Boyutları
Ana Veri Yönetimi
Müşteri Hizmetlerinde Performans Yönetimi
Müşteri Kârlılık Analizi
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
İade ve Boş Kap Yönetimi

Konu-10: YEŞİL TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Yeşil Tedârik Zinciri Yönetimi ve Yeşil Lojistik Faaliyetleri (Yeşil Satınalma, Yeşil Üretim, Yeşil Paketleme, Yeşil Dağıtım)
Tersine Lojistik

Konu-11: TEDÂRİK ZİNCİRİ SİMÜLASYONU (OYUNU)

Tedârik Zinciri Nedir? Tedârik Zincirinde Temel Kavramlar Tedârik Zinciri Oyunu (Beer Game) Tedârik Zincirinde Stok Optimizasyonu Tedârik Zincirinde Talep Yönetimi Tedârik Zincirinde Ağ Tasarımı Tedârik Zincirinde Bilişim Sistemleri Tedârik Zincirinde Yeni Ufuklar

Konu-12: SEKTÖREL LOJİSTİK UYGULAMALARI

Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi
Afet Lojistiği
Otomotiv Lojistiği
Perakende Lojistiği
Diğer Örnek Vakalar

Genel Bilgi

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişikliklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU

Arz –Talep Ağlarının Amaçları ve Amaçların Belirlenmesi
Bütünleşik Plânlama, Uygulama ve Kontrol Sistemi
Yeni İş Akışlarının Belirlenmesi ve Kurulmaları
Ağdaki Firmaların İşlevlerinin Eşgüdümü
Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Doküman Yönetim Sisteminin Oluşturulması
Performans Yönetimi Sistemi ve Kurulması

Konu-2: SATIŞ ve OPERASYON PLANLAMA

Satış Tahmini ve Operasyon Plânında Bilgi Akışı
Bütünleşik Plânlama Yapısının Olmayışının Yarattığı Sorunlar
Orta Düzey Yönetimin Bilmek İstekleri ve Plânlamada Kopukluklar
Şirket Kültürü ve S&OP
Ürün Aileleri ile Çalışmak
Talep Yönetimi Süreci ve Modeli; Tahmin Süreci İçin Adımlar
Tahminde Tek Rakama Ulaşma Yolları
Süreç Liderinin Rolü
Süreç Risk Göstergeleri
S&OP Sürecinin Hedefleri; S&OP Sürecinin Üst Düzey Yararları
S&OP'nin Arkasındaki İş Plânı
İş Plânlama için, S&OP Ölçütleri
S&OP İçin Operasyonel Plânlama, Elemanları
S&OP Politikasının Oluşturulması; S&OP Toplantı Yapısı; S&OP Döngüsü
İş Bütünleşmesi ve Olgunluk Evreleri
Elde Edilen Yararlar ve Belirlenenler
S&OP Uyarlama Plânı ve Adımları
İletişim (Teknik Jargon, Toplantının Zamanı)
S&OP Olgunluk Modeli
Aile Tavsiyeleri
S&OP'nin Önündeki Tehditler; Efsaneler ve Gerçekler
Süreci Destekleyen Teknolojiler
S&OP Yazılımları Çalışma Yapısının ve Girdilerin İncelenmesi
Vaka Analizleri

Konu-3: ÇAĞDAŞ SATINALMA YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI

Stratejik Tedârik Yönetimi (Stratejik Satınalma, Harcama Analizleri, Bütçe ve Mâliyet Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı vb.)
Lojistik Hizmet Satınalma Yönetimi (Lojistik Alım İhaleleri, Müzakereler, Sözleşmeler vb.)
Satınalma Operasyonları Yönetimi
Tedârikçi Yönetimi (Seçme, Kalite ve Performans Değerlendirme vb.)
Satınalma 4.0

Konu-4: DEPO TASARIMI

Lojistik, Tedârik Zinciri, Stok ve Depo Yönetimi İlişkileri
Stok Yönetimine Dayalı Depo Tasarımı
Lojistik ve Depo Mâliyetleri
Malzeme ve Depo Türleri
Depo Tasarımının Amaçları, İlkeleri ve Yararları
Depolarda Operasyon ve Akış Türleri
Depolama Süreçleri
Depo Bileşenleri
Depo Tasarımı Kararları ve Metodolojisi
Kapı-Rampa Sayısı Hesaplama
Stoklama Yeri Sayısı Hesaplama
Depo Boyutları Hesaplama

Konu 5 - ULUSLARARASI TİCARET

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
Neden Uluslararası Ticaret ve Uluslararasılaşma ?
Dış Ticarete Yönelirken Yapılacak Çalışmalarda Dikkate Alınacak Unsurlar
Hedef Pazar İçin Pazarlama Stratejisi
Dış Ticaret İşlemleri (İthalat, İhracat)
Dış Ticarete Yönelik Uluslararası Kurallar (GATT Sistemi ve Temel İlkeler, Dünya Ticaret Örgütü Düzenlemeleri, Diğer Uluslararası Düzenlemeler, Taşımacılık Konvansiyonları)
Dış Ticaret İstihbaratı ve Uygulamaları

Konu-6: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE REFERANS MODELLER

SCOR (Supply Chain Operation Reference: Tedârik Zinciri Çalışma Referans) Modeli
Referans Modeli Gereksinimi
SCOR Modeli Süreçleri ve Düzeyleri
Örnek Bir Sürecin Modellenmesi
SCOR Modeli Temelli Performans Ölçümü
SCOR Modelinin Güçlü Yanları ve Eksikleri
SCOR Modelini Proje Olarak Uyarlamak
Şirketlerdeki Uygulama Örnekleri
Örnek Olay Tartışması

Konu-7: TEDÂRİK ZİNCİRİNDE RİSK ve KRİZ YÖNETİMİ

Risk Tanımı
Arz-Talep Ağlarındaki Küresel ve Yerel Risk Türleri
Risk Yönetim Seçenekleri ve Modelleri
Erken Uyarı Sistemleri
Tanım Krizi
Kriz Türleri ve Yönetimi
Kriz Ortamlarının Kendine Özgü Yanları ve Yöneticilerin Dikkat Etmeleri Gereken Durumlar
Ürün Geri Çağırmaların Yönetilmesi
Kendini Toparlayan (Dayanıklı) Arz-Talep Ağları
Tedârik Zincirinde Risk ve Kriz Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri (KPI)
Vaka Analizleri

Konu-8: İLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

1. Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) 

         - Sanayi Devrimleri
         - Endüstri 4.0 Kavramı
         - Ürün, Fabrika, İş Modelleri ve Müşteri Eksende Dijital Dönüşüm Vizyonu
         - Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri
         - Endüstri 4.0 Teknolojileri (Arttırılmış Gerçeklik, Kollaboratif Robotlar, Eklemeli Üretim, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Simülasyon, Auto-ID Sistemler, Büyük Veri, Siber Güvenlik)

2. Yalın Üretim Sistemleri

        - Takt Süresi ve üretim sistemlerindeki performans ölçütleri
        - Değer kavramı ve 3 Tehlikeli M (Muda-Mura-Muri)
        - Yalın Üretim Unsurları [Değer Akışı Haritalandırma, Tertip-Düzen Sistematiği (5S), Hücresel Üretim, Sıralı Çekme (Japonca: Heijunka), Çekme Tipi Üretim Kontrol Sistemleri, SMED Tekniği ile Hazırlık Sürelerinin Analizi ve Düşürülmesi, Poka-Yoke, İş Standartlaştırma, Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve Öneri Sistemi, Görsel Yönetim]
        - Yalın Lojistik [Malzeme Akış İlkeleri, Besleme Stratejileri (Setleme, Sıralı Besleme, Raftan Besleme, Sürekli Besleme), Yalın Depolar (Kasa Yönetimi ve Kayar Raflar), Tesis İçi ve Tesisler Arası Döngüsel Sefer Sistemleri (Milk-Run), Konsolidasyon Merkezleri ve Çapraz Sevkiyat (Cross-Docking), Lojistik Yönetimi’nde Çekme Sistemleri].              - Yalın Üretim ve Yönetim Uygulamalarında Kritik Başarı Etmenleri

Konu-9: MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sipâriş Yönetim Sistemi
Sipâriş Çevrimi
Müşteri Hizmeti Kavramı
Müşteri Hizmetleri Boyutları
Ana Veri Yönetimi
Müşteri Hizmetlerinde Performans Yönetimi
Müşteri Kârlılık Analizi
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
İade ve Boş Kap Yönetimi

Konu-10: YEŞİL TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Yeşil Tedârik Zinciri Yönetimi ve Yeşil Lojistik Faaliyetleri (Yeşil Satınalma, Yeşil Üretim, Yeşil Paketleme, Yeşil Dağıtım)
Tersine Lojistik

Konu-11: TEDÂRİK ZİNCİRİ SİMÜLASYONU (OYUNU)

Tedârik Zinciri Nedir? Tedârik Zincirinde Temel Kavramlar Tedârik Zinciri Oyunu (Beer Game) Tedârik Zincirinde Stok Optimizasyonu Tedârik Zincirinde Talep Yönetimi Tedârik Zincirinde Ağ Tasarımı Tedârik Zincirinde Bilişim Sistemleri Tedârik Zincirinde Yeni Ufuklar

Konu-12: SEKTÖREL LOJİSTİK UYGULAMALARI

Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi
Afet Lojistiği
Otomotiv Lojistiği
Perakende Lojistiği
Diğer Örnek Vakalar

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Eğitim neden Mindset Institute'den alınmalı ?

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı yöneticilik için iyi bir başlangıç ve kendinize yatırım yapmaya çağırıyor. Program bu süreçte sizi kendi alanında deneyimli, uzman ve bildiklerini karşısındakine aktarma konusunda başarılı profesyonellerle buluşturuyor. Program bir işletmenin ya da kurumun lojistik ve tedarik zinciri yönetimi süreci ve sürecin çeşitli dinamikleri ile alakalı tüm sektörel bilgileri katılımcılara sunmaktadır.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgilere sahip olanlar, lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar ve odak konusu lojistik olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.

Programın hedefi nedir ?

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri kurmak, kaynakları en etkin şekilde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek tedâriği, üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmek, lojistik ve tedârik zinciri yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Dünyada ve ülkemizde Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konusundaki çalışmalar artmakta, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler geliştirilmektedir. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgi ve deneyimi olanlara daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır.

2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi yöneticiler yetiştirmektir.

Programda uygulama yapılıyor mu?

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı, etkileşime dayalı soru cevap şeklinde işlenen dersleriyle, örnek marka incelemelerine dayalı yapısıyla bu alandaki en iyi eğitim programıdır. Dolayısıyla programda çeşitli vaka analizleri ve çeşitli sektörlerden örnekler ile ders süreci sizin de aktif olarak katıldığı bir ortamda yürütülecektir.

Doküman paylaşımı yapılacak mı ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda ve vaka çözümlemelerinde başarı sağlayan katılımcılar Mindset Institute onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır. Sınav çalışmasına katılmayan veya başarı sağlayamayan katılımcılar Mindset Institute onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır.

Eğitim sayfasında yer alan tüm konular işleniyor mu ?

Paylaşılan eğitim içeriğinin tamamı uygulanmaktadır. Eğitim süresi boyunca verilen konular içerikte paylaşıldığı şekilde işlenmektedir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. 

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

*
*
*
*
*