Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İTÜ

işbirliğiyle

İTÜ - Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı 106. Dönem Uzaktan Eğitim
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 5 / 25
22 TEMMUZ 2024
Pzt - Çar - Per 19:00 - 22:00
66 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
106. Dönem Uzaktan Eğitim
22.07.2024
Pzt - Çar - Per 19:00 - 22:00
66
25 / 5

Fiyatı görmek için form doldurun

İTÜ - Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı 106. Dönem Uzaktan Eğitim

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Genel Bilgi
Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

Proje, program, portföy tanımları

Projeler ve Operasyonlar

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Proje yönetimi metodolojisi

Proje yaşam döngüsü

Proje yönetimi ve Program yönetimi

Proje portfolyo yönetimi (PPM)

PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

Stratejiler vs. Projeler

Projelerin sınıflandırılması

Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)

Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

Proje yönetiminde organizasyon yapıları

Fonksiyonel organizasyon yapısı

Proje tabanlı organizasyon yapısı

Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)

Doğru organizasyon yapısının seçilmesi

Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

Proje yaşam döngüsü

PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu

Projenin başlatılması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve kontrolü

Projenin kapatılması

PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı

Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje beratı hazırlama

Proje yönetim planları

Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi

Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi

Proje hedeflerinin belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin analizi

Kapsam tanımlama dokümanı

Kapsam genişlemesi ve yönetimi

Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması

Proje planı oluşturma

İş Ayrışım Yapısı (WBS)

WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi

Çizelgeleme Araçları

Bar şemaları ve ağ diyagramları

Milestone(kilometretaşı) kavramı

Gantt şeması oluşturma teknikleri

Ağ diyagramı oluşturma teknikleri

Aktivite ilişkilendirme metotları

Kritik yol hesaplama teknikleri

Bolluk hesaplama yöntemleri

PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi

Proje kontrolü

Proje gelişiminin izlenmesi

Durum raporları

Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)

EVM’nin özellikleri

EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü

EVM formülleri

EVM tekniğinin projelerde uygulanması

EVM grafiksel analizi

EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi

Kalite tanımları

Kalite yönetim planı

Kalite planlama

Kalite güvence

Kalite kontrol

Deney tasarımı (Design of experiments)

Pareto analizi

Kalite ve 6 Sigma felsefesi

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi

Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı

IT projelerinde test süreci

Test tipleri

Kalite maliyetleri

Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi

Proje takımının oluşturulması

Takım oluşturma aşamaları

Sorumluluk atama matriksi

Yetkinlik matriksi

Kadro yönetim planı

Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreci

Risk yanıt stratejileri

Olasılık ve etki matriksi

Risk kategorileri ve türleri

Risklerin tanımlanması

Risklerin analiz edilmesi

Risklerin önceliklendirilmesi

Kalitatif risk analizi

Kantitatif risk analizi

Risklerin kontrol edilmesi

Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimi süreçleri

Satın alma planlaması

Pazar koşullarının değerlendirilmesi

“Satın al” ya da “Yap” kararı

Kontrat tipleri

Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri

Tedarikçi seçim kriterleri

Satın alma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi

İletişim ve proje yöneticisi

İletişim yönetimi süreci

İletişim tipleri

İletişim stratejileri

İletişim planının oluşturulması

Toplantı yönetimi

Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş tanımı

Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı

Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi

Paydaşlar arası iletişim

9 Saat - Microsoft Project ile Proje Yönetimi
 • Proje çalışma takviminin oluşturulması
 • MS Project ile proje içeriğinin oluşturulması
 • Faaliyet bolluk süreleri ve kritik faaliyetlerin analizi
 • Kaynakların atanması ve ortak kaynak kullanımı (kaynak paylaşımı)
 • MS Project ile proje takibi ve raporlama
 • Kazanılmış değer analizleri:


Görevler

▪ Proje Planını Tanımlamak

▪ Takvim Yönetimi

▪ Proje Özelliklerini Girmek

▪ Görev Sürelerini Oluşturmak

▪ Bir Kilometre Taşı Girmek

▪ Özet Görevler

▪ Görevleri İlişkilendirmek

▪ Planı Biçimlendirmek ve Yazdırmak

▪ Gannt Grafiği İle Çalışmak

▪ Görev Sınırlandırmaları

▪ Kritik Yolun Analizi

▪ Görevdeki Çalışmayı Belirlemek

▪ Bağımsız Görev Takvimi

▪ Yinelenen Görev Tanımlamak

Proje Verilerini Düzenlemek

▪ Proje Verilerini Sıralamak

▪ Proje Verilerini Gruplandırmak

▪ Proje Verilerini Filtrelemek

Kaynak Yönetimi

▪ İnsan Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Ekipman Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Malzeme Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Maliyet Kaynakları Listesini Oluşturmak

▪ Kaynak Maliyetleri İle Çalışmak

▪ Kaynak Çalışma Zamanını Ayarlamak

▪ Görevlere Kaynak Atamak

▪ Görevlere Ek Kaynaklar Atamak

▪ Göreve Maliyet Kaynağı Ataması ve Analizi

▪ Kaynak Yüklemelerini İncelemek ve Çözümlemek

▪ Fazla Yüklenmiş Kaynakları Seviyelendirmek

Proje Baseline

▪ Temel Planı

▪ İlerleyişi Güncellemek

▪ Yüzdesel Fiili Gerçekleştirme Verileri İle Çalışmak

▪ Birden Fazla Baseline Tanımlamak

▪ Proje Sapmalarını Analizi

Raporlar

▪ Raporları Tanımlamak

▪ Raporların İncelenmesi ve Analizi

▪ Raporları Özelleştirmek

▪ Özet Raporlar Oluşturmak

▪ Raporları Yazdırmak

▪ Project ile Diğer Office Uygulamaları Arasında Veri Aktarımı

6 Saat - PMP Sınav Sorularının Çözümü ve Yorumlanması

Program bünyesinde 200 Adet PMP sınav sorusu paylaşılmakta, bunlardan bir kısmı derste tartışılarak çözülmekte, bir kısmı ise tartışılmaktadır.

3 Saat - Deneyim Paylaşımı

Program bünyesinde sektörde uzun yıllar proje yönetimi konularında çalışmış uzmanlardan deneyim paylaşımı gerçekleştirilmektedir. 

Genel Bilgi

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

Proje, program, portföy tanımları

Projeler ve Operasyonlar

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Proje yönetimi metodolojisi

Proje yaşam döngüsü

Proje yönetimi ve Program yönetimi

Proje portfolyo yönetimi (PPM)

PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

Stratejiler vs. Projeler

Projelerin sınıflandırılması

Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)

Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

Proje yönetiminde organizasyon yapıları

Fonksiyonel organizasyon yapısı

Proje tabanlı organizasyon yapısı

Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)

Doğru organizasyon yapısının seçilmesi

Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

Proje yaşam döngüsü

PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu

Projenin başlatılması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve kontrolü

Projenin kapatılması

PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı

Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje beratı hazırlama

Proje yönetim planları

Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi

Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi

Proje hedeflerinin belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin analizi

Kapsam tanımlama dokümanı

Kapsam genişlemesi ve yönetimi

Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması

Proje planı oluşturma

İş Ayrışım Yapısı (WBS)

WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi

Çizelgeleme Araçları

Bar şemaları ve ağ diyagramları

Milestone(kilometretaşı) kavramı

Gantt şeması oluşturma teknikleri

Ağ diyagramı oluşturma teknikleri

Aktivite ilişkilendirme metotları

Kritik yol hesaplama teknikleri

Bolluk hesaplama yöntemleri

PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi

Proje kontrolü

Proje gelişiminin izlenmesi

Durum raporları

Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)

EVM’nin özellikleri

EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü

EVM formülleri

EVM tekniğinin projelerde uygulanması

EVM grafiksel analizi

EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi

Kalite tanımları

Kalite yönetim planı

Kalite planlama

Kalite güvence

Kalite kontrol

Deney tasarımı (Design of experiments)

Pareto analizi

Kalite ve 6 Sigma felsefesi

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi

Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı

IT projelerinde test süreci

Test tipleri

Kalite maliyetleri

Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi

Proje takımının oluşturulması

Takım oluşturma aşamaları

Sorumluluk atama matriksi

Yetkinlik matriksi

Kadro yönetim planı

Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreci

Risk yanıt stratejileri

Olasılık ve etki matriksi

Risk kategorileri ve türleri

Risklerin tanımlanması

Risklerin analiz edilmesi

Risklerin önceliklendirilmesi

Kalitatif risk analizi

Kantitatif risk analizi

Risklerin kontrol edilmesi

Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimi süreçleri

Satın alma planlaması

Pazar koşullarının değerlendirilmesi

“Satın al” ya da “Yap” kararı

Kontrat tipleri

Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri

Tedarikçi seçim kriterleri

Satın alma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi

İletişim ve proje yöneticisi

İletişim yönetimi süreci

İletişim tipleri

İletişim stratejileri

İletişim planının oluşturulması

Toplantı yönetimi

Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş tanımı

Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı

Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi

Paydaşlar arası iletişim

9 Saat - Microsoft Project ile Proje Yönetimi
 • Proje çalışma takviminin oluşturulması
 • MS Project ile proje içeriğinin oluşturulması
 • Faaliyet bolluk süreleri ve kritik faaliyetlerin analizi
 • Kaynakların atanması ve ortak kaynak kullanımı (kaynak paylaşımı)
 • MS Project ile proje takibi ve raporlama
 • Kazanılmış değer analizleri:


Görevler

▪ Proje Planını Tanımlamak

▪ Takvim Yönetimi

▪ Proje Özelliklerini Girmek

▪ Görev Sürelerini Oluşturmak

▪ Bir Kilometre Taşı Girmek

▪ Özet Görevler

▪ Görevleri İlişkilendirmek

▪ Planı Biçimlendirmek ve Yazdırmak

▪ Gannt Grafiği İle Çalışmak

▪ Görev Sınırlandırmaları

▪ Kritik Yolun Analizi

▪ Görevdeki Çalışmayı Belirlemek

▪ Bağımsız Görev Takvimi

▪ Yinelenen Görev Tanımlamak

Proje Verilerini Düzenlemek

▪ Proje Verilerini Sıralamak

▪ Proje Verilerini Gruplandırmak

▪ Proje Verilerini Filtrelemek

Kaynak Yönetimi

▪ İnsan Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Ekipman Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Malzeme Kaynakları Havuzunu Oluşturmak

▪ Maliyet Kaynakları Listesini Oluşturmak

▪ Kaynak Maliyetleri İle Çalışmak

▪ Kaynak Çalışma Zamanını Ayarlamak

▪ Görevlere Kaynak Atamak

▪ Görevlere Ek Kaynaklar Atamak

▪ Göreve Maliyet Kaynağı Ataması ve Analizi

▪ Kaynak Yüklemelerini İncelemek ve Çözümlemek

▪ Fazla Yüklenmiş Kaynakları Seviyelendirmek

Proje Baseline

▪ Temel Planı

▪ İlerleyişi Güncellemek

▪ Yüzdesel Fiili Gerçekleştirme Verileri İle Çalışmak

▪ Birden Fazla Baseline Tanımlamak

▪ Proje Sapmalarını Analizi

Raporlar

▪ Raporları Tanımlamak

▪ Raporların İncelenmesi ve Analizi

▪ Raporları Özelleştirmek

▪ Özet Raporlar Oluşturmak

▪ Raporları Yazdırmak

▪ Project ile Diğer Office Uygulamaları Arasında Veri Aktarımı

6 Saat - PMP Sınav Sorularının Çözümü ve Yorumlanması

Program bünyesinde 200 Adet PMP sınav sorusu paylaşılmakta, bunlardan bir kısmı derste tartışılarak çözülmekte, bir kısmı ise tartışılmaktadır.

3 Saat - Deneyim Paylaşımı

Program bünyesinde sektörde uzun yıllar proje yönetimi konularında çalışmış uzmanlardan deneyim paylaşımı gerçekleştirilmektedir. 

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Sınava Hazırlık Programı:

1- PMP sertifika sınavına hazırlık için Münip Öber hocamızın liderliğinde 200 adet soru çözülür. Bu soruları çözmekteki amacımız sınavın soru tiplerini tanıma ve sınavda daha hızlı soru çözmektir.

2- Online sistem üzerinden 120 adet soru verilerek bu soruların katılımcılar tarafından çözülmeleri beklenir. Süre olarak 120 dakika verilir. Sınavın bir hafta içinde çözülmesi beklenir. Bu sınav gerçek sınav için hazırlık niteliğinde bir sınavdır.

3- Eğitim sonunda alınacak sertifika için yapılan sınav 60 sorunun 120 dakika içinde çözülmesini amaçlamaktadır. Burada salt sınav değil son bir öğrenme deneyimi hedeflenmektedir.

4- 66 saatlik eğitimimiz sonucunda her bir katılımcı 380 farklı soruyu incelemiş ve çözümlemiş olacak.

 

 

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır. 

 proje-sertifika

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Proje Yönetimi eğitimine neden katılmalı?

Başarılı bir proje yönetiminin metodolojisini PMI tarafından yayınlanan PMBOK güncel yayınları üzerinden anlatan bu programda, İTÜ Akademisyen kadrosunun deneyiminden yararlanıyor olacaksınız.

Bu eğitim neden İTÜ’den alınmalı?

Program, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği akademisyen kadrosu ile gerçekleştirilmektedir.

İTÜ deneyimi ve güvencesi ile uygulanan içerik, alandaki güncel gelişmeler ve uygulamalar takip edilerek gerekli dönemlerde revize edilmektedir.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Programa, firmalarda proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev almakta/alacak olan, proje yönetim teknikleri ve MS Project konusu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir. Bu kapsamda katılabilecek kişiler; Her sektörden proje paydaşları, Proje Yöneticileri, Proje Koordinatörleri, İş Analistleri, Proje Mühendisleri, Proje Uzmanları, Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar, yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler, projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar.

Eğitimde uygulama yapılacak mıdır ?

Programda yer alan MS Project konusu uygulamalı olarak işlenecektir. MS Project uygulamasının kurulumuyla ilgili eğitmenlerimiz yönlendirme sağlayacaktır.

Programda döküman paylaşımı yapılacak mıdır?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle program koordinatörlüğü tarafından materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda sertifika alınacak mı ?

%70 devam zorunluluğunu yerine getiren ve eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı sağlayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Sınavda başarı sağlayamayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

PMP Sınavı Nedir ?

Bugün, dünya çapında 100.000'in üzerinde PMP sertifikalı proje yöneticisi bulunmaktadır.

Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından düzenlenen Proje Yönetimi Profesyoneli sertifikası için başvuran adayların PMI derneği tarafından belirlenen, eğitim ve deneyim gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir.

Gerekliliklerden biri olan 35 saat eğitim almış olmak ön koşuludur. İTÜ Proje Yöneticiliği Sertifika Programı bu ön koşulu sağlamaktadır.

Sınav Bilgileri

PMP® sınavı, çoktan seçmeli 200 sorudan oluşur.

Sınavı süresi :  240 dakika

Sınav, PMI onaylı test merkezlerinde tüm dünyada sunulmaktadır.

Diğer detaylar için PMI web sitesini inceleyebilirsiniz.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Program kayıtlarının tamamı Mindset Institute tarafından alınmaktadır. Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Eğitim ücretini kim karşılayacak?
*
*
*
*
*