Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İtü

işbirliğiyle

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. 24 yıldır aralıksız devam eden program, İK alanındaki en kapsamlı eğitim programıdır.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 10 / 25
Eylül 2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
90 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
Eylül 2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
90
25 / 10

Fiyatı görmek için form doldurun

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi akademisyen kadrosu tarafından gerçekleştirilen sertifika programı, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kült bir program olma özelliği taşımaktadır. 1998 yılından beri aralıksız devam ettirilen eğitimde, güncel yönetim modelleri ve mevzuat uygulamalarının yanı sıra case paylaşımları yapılmaktadır. 

 

Haftasonu gündüz gruplarıyla devam ettirilen programa akademik yılın belirli dönemlerinde katılım kabul edilmektedir. 

Genel Bilgi
İş Analizi ve İnsangücü Planlama

İş Kavramı ve Terminolojisi

İş analizi

Amaçları

İş analizi sonucu elde edilecek bilgiler

İş analizi süreci

İş analizi çıktıları

İş analizi taslağı

İnsan kaynakları planlamasının tanımı ve amaçları

Personel gereksinmesinin türleri

İnsan kaynakları planlaması süreci aşamaları,

Öngörümleme

Kuramsal personel varlığı

Nicel personel gereksinimi

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

İş kavramını ve terminolojisini bilir.

İnsan gücü planlamanın önemini kavrar.

İş analizi sürecini planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

Farklı yöntemlerle personel gereksinimini hesaplayabilir.

İşe Alma ve Yerleştirme

Personel temini

Personel tedarik çevreleri

Personel seçimi

İşe alım süreci

İşe alım sürecindeki testler

İşe alma görüşmesi

Yetkinlikler

DES modeli ve İşe alma görüşmesinde sorulabilecek sorular

İşe yerleştirme (oryantasyon)

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Personel tedarik çevrelerinin yararlarını ve sakıncalarını bilir.

İşe alma sürecinde kullanılabilecek testler hakkında bilgi sahibidir.

İşe alma görüşmesini planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

Oryantasyon sürecini planlayabilir ve yönetebilir.

Eğitim Yönetimi

Eğitim ve kariyer planlama İlişkisi

Personelin geliştirilmesi

Eğitim geliştirme faaliyetlerinin türleri

Eğitim tasarım süreci

Eğitim planlaması ve uygulanması

İnsanları tanıma ve öğrenme stilleri

İletişimin Rolü: Etkin dinleme ve konuşma

Eğitim değerlendirmesi

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Eğitim planlama ve yönetiminin bir kurumdaki gelişimde ne denli önemli olduğunun farkına varır.

Eğitim ihtiyaç analizinin ve eğitim planlamanın nasıl yapılacağını bilir.

Eğitimlerin nasıl gerçekleştirileceğini, nereden tedarik edileceğini ve nasıl uygulanması gerektiğini bilir.

Eğitim sonrası değerlendirmenin yöntemlerini ve işletme verimliliğine katkısının nasıl ölçüleceğini kavrar.

İyi bir eğitimin nasıl verileceğini, uygulamalarla öğrenir ve gerektiğinde iyi bir eğiticinin özelliklerini başkalarına anlatabilecek duruma gelir.

Gerektiğinde çalıştığı kurumda özellikle İK alanında eğitimler verebilme yetkinliği kazanır.

Eğitimde kullanacağı her türlü görsel ve medyatik araçları nasıl kullanacağını öğrenir.

Sunumu güzel kılan unsurların ne olduğunu bilir ve uygular.

Kariyer Yönetimi

Kariyerin tanımı

Kariyer kavramındaki gelişmeler

Kariyer gereksinimi ve motivasyon

Günümüz kariyer planlaması ve yeni yaklaşımlar

Kariyer planlamanın kapsamı

Organizasyonel kariyerler ve kişisel gelişme

Organizasyonel kariyerlerin süreç yönetimi

Kariyer ve eğitim ilişkisi

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Bireysel olarak iş ve sosyal yaşamdaki kariyer olgusunun ne olduğu hakkında fikir sahibi olur.

İş yaşamındaki kariyerinin başlama noktasının önemini, dolayısıyla seçiminin değerini bilir.

Bireysel kariyer planlama yapmayı ve uygulamayı bilir.

Kurumsal kariyer planlamanın ve yönetiminin nasıl yapılandırılacağını bilir.

Bireysel ve kurumsal kariyer planlama arasındaki ilişkiyi bilir.

Eğitimin rolünü, kariyer planlama içerisinde tanımlayabilir.

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

İş Değerlendirme(İD) Kavramı ve tanımları

İD yöntemleri: İkili Karşılaştırma, Sıralama, İş Gruplama, Faktör Karşılaştırma

Faktör-Puan Yöntemi

Faktör seçimi ve ağırlıklandırılması

Derece ve puanlarının belirlenmesi

İşlerin değerlendirilmesi

İş değerlendirme gruplarının oluşturulması

Genel İD Yöntemleri

Ücret Sistemleri

Ücret grupları oluşturma

Ücret Eğrisi oluşturma

Primlendirme

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

İş değerlendirme ve ücretlendirme ile ilgili tanımları ve kavramları bilir.

İş değerlendirme ve ücretlendirme yöntemlerinin üstün ve zayıf yönlerini bilir.

Bir işletme için Faktör Puan esaslı iş değerlendirme sistemi kurabilir, işleri değerlendirebilir ve işleri gruplayabilir.

Bir işletme için ücret ve prim sistemi kurabilir.

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme kavramı, yöntemleri

Performans Değerlendirme Sistemi tasarımı

Kişiler arası değerlendirme

Sırala, İkili karşılaştırma

Zorunlu dağılım

Ölçüt esaslı değerlendirmeler

İş sonuçları esaslı değerlendirme

Davranış esaslı değerlendirme

Yetkinlik / Bilgi Beceri esaslı değerlendirme

Hedef esaslı değerlendirme

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Performans Değerlendirme ile ilgili tanımları ve kavramları bilir.

Performans Değerlendirme yöntemlerini ve yöntemlerin üstün ve zayıf yönlerini bilir.

Bir işletme için Performans Değerlendirme sistemi kurabilir.

İş Hukuku ve İşçi-İşveren İlişkileri

Genel hukuk bilgisi

İş Hukuku’nun tanımı, gelişimi ve kaynakları

İş Hukuku’nun temel kavramları

İşçi

İşveren

İşyeri

İş Hukuku’nun uygulama alanı

İş sözleşmesi kavramı

Unsurları

Türleri

Tarafların borçları

İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları

İşin düzenlenmesi

Çalışma süreleri

Ara dinlenmeler

Yıllık ücretli izinler, ulusal bayramlar ve resmi tatiller

İş sağlığı ve güvenliği hukuku

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Hukukun genel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.

İş yaşamında İş Hukuku’nun önemini bilir.

İşverenler ile işçileri arasında çıkabilecek İş Hukuku uyuşmazlıklarına karşı önlem alabilir.

İşyerlerinde çıkabilecek İş Hukuku uyuşmazlıklarında hukuka uygun çözümler üretebilir.

 

 

 

“Datassist” İnsan Kaynakları tarafından yarım günlük “Bordrolama” eğitimi verilmektedir.

Genel Bilgi

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi akademisyen kadrosu tarafından gerçekleştirilen sertifika programı, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kült bir program olma özelliği taşımaktadır. 1998 yılından beri aralıksız devam ettirilen eğitimde, güncel yönetim modelleri ve mevzuat uygulamalarının yanı sıra case paylaşımları yapılmaktadır. 

 

Haftasonu gündüz gruplarıyla devam ettirilen programa akademik yılın belirli dönemlerinde katılım kabul edilmektedir. 

İş Analizi ve İnsangücü Planlama

İş Kavramı ve Terminolojisi

İş analizi

Amaçları

İş analizi sonucu elde edilecek bilgiler

İş analizi süreci

İş analizi çıktıları

İş analizi taslağı

İnsan kaynakları planlamasının tanımı ve amaçları

Personel gereksinmesinin türleri

İnsan kaynakları planlaması süreci aşamaları,

Öngörümleme

Kuramsal personel varlığı

Nicel personel gereksinimi

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

İş kavramını ve terminolojisini bilir.

İnsan gücü planlamanın önemini kavrar.

İş analizi sürecini planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

Farklı yöntemlerle personel gereksinimini hesaplayabilir.

İşe Alma ve Yerleştirme

Personel temini

Personel tedarik çevreleri

Personel seçimi

İşe alım süreci

İşe alım sürecindeki testler

İşe alma görüşmesi

Yetkinlikler

DES modeli ve İşe alma görüşmesinde sorulabilecek sorular

İşe yerleştirme (oryantasyon)

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Personel tedarik çevrelerinin yararlarını ve sakıncalarını bilir.

İşe alma sürecinde kullanılabilecek testler hakkında bilgi sahibidir.

İşe alma görüşmesini planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

Oryantasyon sürecini planlayabilir ve yönetebilir.

Eğitim Yönetimi

Eğitim ve kariyer planlama İlişkisi

Personelin geliştirilmesi

Eğitim geliştirme faaliyetlerinin türleri

Eğitim tasarım süreci

Eğitim planlaması ve uygulanması

İnsanları tanıma ve öğrenme stilleri

İletişimin Rolü: Etkin dinleme ve konuşma

Eğitim değerlendirmesi

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Eğitim planlama ve yönetiminin bir kurumdaki gelişimde ne denli önemli olduğunun farkına varır.

Eğitim ihtiyaç analizinin ve eğitim planlamanın nasıl yapılacağını bilir.

Eğitimlerin nasıl gerçekleştirileceğini, nereden tedarik edileceğini ve nasıl uygulanması gerektiğini bilir.

Eğitim sonrası değerlendirmenin yöntemlerini ve işletme verimliliğine katkısının nasıl ölçüleceğini kavrar.

İyi bir eğitimin nasıl verileceğini, uygulamalarla öğrenir ve gerektiğinde iyi bir eğiticinin özelliklerini başkalarına anlatabilecek duruma gelir.

Gerektiğinde çalıştığı kurumda özellikle İK alanında eğitimler verebilme yetkinliği kazanır.

Eğitimde kullanacağı her türlü görsel ve medyatik araçları nasıl kullanacağını öğrenir.

Sunumu güzel kılan unsurların ne olduğunu bilir ve uygular.

Kariyer Yönetimi

Kariyerin tanımı

Kariyer kavramındaki gelişmeler

Kariyer gereksinimi ve motivasyon

Günümüz kariyer planlaması ve yeni yaklaşımlar

Kariyer planlamanın kapsamı

Organizasyonel kariyerler ve kişisel gelişme

Organizasyonel kariyerlerin süreç yönetimi

Kariyer ve eğitim ilişkisi

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Bireysel olarak iş ve sosyal yaşamdaki kariyer olgusunun ne olduğu hakkında fikir sahibi olur.

İş yaşamındaki kariyerinin başlama noktasının önemini, dolayısıyla seçiminin değerini bilir.

Bireysel kariyer planlama yapmayı ve uygulamayı bilir.

Kurumsal kariyer planlamanın ve yönetiminin nasıl yapılandırılacağını bilir.

Bireysel ve kurumsal kariyer planlama arasındaki ilişkiyi bilir.

Eğitimin rolünü, kariyer planlama içerisinde tanımlayabilir.

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

İş Değerlendirme(İD) Kavramı ve tanımları

İD yöntemleri: İkili Karşılaştırma, Sıralama, İş Gruplama, Faktör Karşılaştırma

Faktör-Puan Yöntemi

Faktör seçimi ve ağırlıklandırılması

Derece ve puanlarının belirlenmesi

İşlerin değerlendirilmesi

İş değerlendirme gruplarının oluşturulması

Genel İD Yöntemleri

Ücret Sistemleri

Ücret grupları oluşturma

Ücret Eğrisi oluşturma

Primlendirme

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

İş değerlendirme ve ücretlendirme ile ilgili tanımları ve kavramları bilir.

İş değerlendirme ve ücretlendirme yöntemlerinin üstün ve zayıf yönlerini bilir.

Bir işletme için Faktör Puan esaslı iş değerlendirme sistemi kurabilir, işleri değerlendirebilir ve işleri gruplayabilir.

Bir işletme için ücret ve prim sistemi kurabilir.

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme kavramı, yöntemleri

Performans Değerlendirme Sistemi tasarımı

Kişiler arası değerlendirme

Sırala, İkili karşılaştırma

Zorunlu dağılım

Ölçüt esaslı değerlendirmeler

İş sonuçları esaslı değerlendirme

Davranış esaslı değerlendirme

Yetkinlik / Bilgi Beceri esaslı değerlendirme

Hedef esaslı değerlendirme

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Performans Değerlendirme ile ilgili tanımları ve kavramları bilir.

Performans Değerlendirme yöntemlerini ve yöntemlerin üstün ve zayıf yönlerini bilir.

Bir işletme için Performans Değerlendirme sistemi kurabilir.

İş Hukuku ve İşçi-İşveren İlişkileri

Genel hukuk bilgisi

İş Hukuku’nun tanımı, gelişimi ve kaynakları

İş Hukuku’nun temel kavramları

İşçi

İşveren

İşyeri

İş Hukuku’nun uygulama alanı

İş sözleşmesi kavramı

Unsurları

Türleri

Tarafların borçları

İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları

İşin düzenlenmesi

Çalışma süreleri

Ara dinlenmeler

Yıllık ücretli izinler, ulusal bayramlar ve resmi tatiller

İş sağlığı ve güvenliği hukuku

 

Bu dersi alan kişinin aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenebilir.

Hukukun genel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.

İş yaşamında İş Hukuku’nun önemini bilir.

İşverenler ile işçileri arasında çıkabilecek İş Hukuku uyuşmazlıklarına karşı önlem alabilir.

İşyerlerinde çıkabilecek İş Hukuku uyuşmazlıklarında hukuka uygun çözümler üretebilir.

 

 

 

“Datassist” İnsan Kaynakları tarafından yarım günlük “Bordrolama” eğitimi verilmektedir.

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan katılımcılara, ‘Katılım Belgesi’ verilir. Uzmanlık sertifikası hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

 


ik-sertifika

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Bu programın amacı, insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.

Katılımcı Kitlesi:

Endüstri ve hizmet işletmelerinin İnsan Kaynakları veya Genel Yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.

İnsan Kaynakları Programı 1998 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Bu eğitim neden Mindset Institute’den almalısınız?

İTÜ İnsan Kaynakları Sertifika Programı, Türkiye’nin İK alanındaki en kıdemli programıdır. 1998 yılından beri aralıksız devam eden ve her yıl mezun veren bu program, yıllar içerisinde kendi alanında kült bir program haline gelmiştir.

Hem akademi de hem de sektörde ülkemizdeki en prestijli kurumlar arasında İTÜ’den alacağınız bu bilgi ve sertifika ile yaptığınız iş görüşmelerinde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

Programın hedefi nedir ?

Eğitim süresince aktarılan stratejik yönetim bilgileri ve mevzuat uygulamaları ile yetenek yönetimi alanında profesyoneller yetiştirmek ve alan profesyonellerinin donanımını güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

En az ön lisans mezunu yöneticiler,

İnsan Kaynakları alan profesyonelleri,

İnsan kaynakları alanında kariyer hedefi olan yeni mezun kişiler,

İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen kişiler için uygun bir programdır.

Bordrolama eğitimi nasıl uygulanıyor ?

90 saatlik toplam ders saatinin dışında “Datassist”  İnsan Kaynakları tarafından 5 saatlik “Bordrolama” eğitimi verilmektedir.

Döküman paylaşımı yapılacak mı ?

Program koordinatörü tarafından eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir

Eğitim sonunda sertifika alınacak mı ?

Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı sağlayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Sınavda başarı sağlayamayan katılımcılar ise İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

Ayrıca, her dönem en yüksek ortalamaya sahip olan kişiye bu eğitimi 1. olarak bitirdiğine dair plaket verilecektir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir.Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumsal olarak bize özel planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?