Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
Power BI ile Veri Analitiği ve Görselleştirme Sertifika Programı (Uygulamalı) Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 9 / 20
14 AĞUSTOS 2024
Çarş 19.00 / 22.00
10 Hafta
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
14.08.2024
Çarş 19.00 / 22.00
10 hafta
20 / 9

Fiyatı görmek için form doldurun

Power BI ile Veri Analitiği ve Görselleştirme Sertifika Programı (Uygulamalı) Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Çalışmalarınıza veri odaklı bir bakış kazandırmak, iş geliştirme ve strateji belirlemede veri destekli karar verebilmek için iş analitiği ve iş zekasını ön plana çıkarmak gerekmektedir.

Bu eğitim kapsamında, bu amaca yönelik kendi çalışma alanınıza uygun proje konusu ve içeriği ile uygulamalı olarak iş zekasının bütün yönlerini keşfedecek, hızlı ve pratik veri görselleştirme tekniklerini deneyimleyeceksiniz. İşlerinizde gizli kalmış örtük verileri görünür hale getirecek, veriden anlam çıkarma tekniklerini ve iş geliştirme süreçlerine katkısını yaşayarak öğreneceksiniz. Dünya çapında iş zekasına yönelik veri görselleştirme konusunda yaygın olarak kullanılan Power BI’ın hem geliştirme hem de tasarım yönlerini kendi projenizde yaparak çalışmalarınıza değer ve fark katacaksınız.

Genel Bilgi
Temel Kavramlar

Veri görselleştirme kavramları, veri görselleştirme araçları

Bilgi yönetimi ve veri görselleştirmenin temel kavramlarını öğreneceksiniz. Popüler ve yaygın kullanılan veri görselleştirme araçlarını yakından tanırken, Power BI ekosisteminin önemini ve diğer araçlardan farklı yanlarını keşfedeceksiniz. Ayrıca, ilk haftanın sonunda ilgi alanlarınıza yönelik ön tanımlı örnek veri setleri ile kişiye özel proje konularınızı belirleyip dönem sonuna kadar uygulamalı olarak yürütmeniz gereken çalışma alanını netleştireceksiniz.

Veri Analizi ve İşleme Teknikleri

Veri temizleme, veri işleme, veri dönüştürme ve birleştirme teknikleri

Güvenilir ve geçerli bir analiz için veri temizleme ve hazırlama aşaması çok önemlidir. Verileştirme bütün süreci doğrudan etkilemekte, sürecin sağlıklı ve güvenilir gerçekleşmesi için kritik rol üstlenmektedir. Verileştirmeye yönelik; veri temizleme işlemlerini, kullanıma yönelik pratik hazırlama tekniklerini, veri dönüştürme/birleştirme uygulamaları yapacaksınız. Verileştirme kavramı ekseninde var olan veri setinizi daha zengin ve detaylı analiz edebilmek için dönüştürme yöntemlerini göreceksiniz. Kendi projeniz özelinde bu işlemleri uygulayacaksınız.

Veri Modelleme ve Yönetimi

Veri modelleri, veri setleri ve yığınları, veritabanı ve yönetimi, veri modeli optimizasyonu

Veri kaynaklarının türleri ve çeşitleri, veri modellerinin hazırlanması ve yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgileri öğreneceksiniz. Uygulamalar yapacaksınız. Veri modellerinin inşa edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususları, özellikleri ve avantajlarını keşfedeceksiniz. Veri modeli optimizasyonu için öneriler ve pratik ipuçları da yine bu oturumda bulacaksınız. Kendi projeniz özelinde, veri yığınlarının Power BI için hazırlanması, manipüle ve filtreleme işlemleri de pratik edebileceksiniz.

Power BI ile Veri Yığını Entegrasyonu

Veri yığını ile Power BI entegrasyonu, rapor oluşturma ve özelleştirme, veri türleri üzerinden işlem yürütme

Power BI ile veri yığınlarını ilişkilendirme, bağlama tekniklerini öğreneceksiniz. Raporlar oluşturma, kopyalama ve bunları özelleştirme becerileri kazanacaksınız. Farklı veri türleri üzerinden işlemler yapabilecek, bakış açınızı zenginleştireceksiniz. Veri kaynağını bağlarken parametreleri amacınıza yönelik özelleştireceksiniz.

Temel Düzey Power BI Kullanım Teknikleri

Görünüm özellikleri, Power BI ve bölümler, Power BI ve tablolar

Power BI aracının bölümlerinin, özelliklerinin ve görünümlerinin tanıyacak, ihtiyaçlarınıza yönelik bu özelleştirmeleri yapabileceksiniz. Özel amaçlara yönelik kullanım teknikleri keşfedecek ve kendi projeleriniz üzerinden yürüteceğiz görsel düzeni belirleyeceksiniz.

DAX Analiz Dili ve Kullanımı

DAX analiz dili, filtreleme ve sıralama teknikleri, veri görselleştirmeyi programlama

Power BI’ın hünerleri geliştiren DAX analiz dilinin çalışma prensibini öğrenecek, etkin kullanımı için pratik beceri kazanacaksınız. Temel metriklerin oluşumu, hızlı önlemler ile doğrulama teknikleri, ölçülerin hesaplanması gibi özel işlemlere yönelik kodlama yapabileceksiniz. Verileriniz arasında çapraz bağlar kurup ilişkilendirecek, özel tanımlı sıralama ve düzenleme işlemlerini göreceksiniz.

Veri Güdümlü İş Zekası Geliştirme

İş zekası, gerçek zamanlı veri işleme teknikleri, iş analitiği

Power BI ile kurumunuzun verilerini doğru ve anlamlı analiz edebilmek için ihtiyaç analizin doğru yapılması gerekmektedir. Bu noktada, iş zekasını ortaya koyabilmek için veri destekli bir kültür oluşturmanın adımlarını görecek, veri okumanın tekniklerini öğrenecek ve çıktıları iş süreçlerine ve işlemlerine adapte edebileceksiniz.

 

Etkili ve Etkin Veri İfade Teknikleri

Görsel iletişim prensipleri, çizelge tipleri, veri görselleştirme paletleri

Çizelge tiplerinin özelliklerini, parametrelerini ve kullanım alanlarını yakından tanıyacak, veri türüne göre görsel öğelerin seçilmesini keşfedeceksiniz. Görsel düzenin özelleştirilmesi, stilize edilmesi, temel görsel prensipleri doğrultusunda estetik açısından değerlendirilmesine yönelik pratik deneyimler kazanacaksınız. Ayrıca, Power BI’ın veri görselleştirme paletlerinin tanımlayıp özelleştireceksiniz. Farklı faaliyet alanlarında görsel düzenlerin işlenmesine yönelik pratik beceriler kazanacaksınız. Görsel düzen oluştururken en yaygın gözlemlenen hataları alandaki başarılı projeler üzerinden inceleyip kendi projelerinizde bu handikaplara düşmemenin ipuçlarını öğreneceksiniz.

Power BI’da Veri Görselleştirme Uygulamaları

Karma grafikler, dilimleyiciler, çizelgeler, pazarlama hunisi, görsel hiyerarşi

Power BI’ın zengin görselleştirme araçlarını öğreneceksiniz. Dağılım çizelgeleri, haritalama, matriks ve tabloların kullanım alanlarını örnekleriyle keşfedeceksiniz. Görselleştirme bileşenlerini amacınıza yönelik özelleştirecek ve düzenleyeceksiniz. Görsel hiyerarşiyi oluşturmak ve anlatım tekniklerini güçlendirmek için adım adım uygulama yapacaksınız. İhtiyaç halinde verileri detaylandırılmasını sağlayacak, panolar ile görselleştirme arasında bağlar kuracaksınız. Ayrıca, Microsoft Marketplace’deki öğeleri ve görselleri kullanarak projenizi zenginleştireceksiniz.

Gösterge Tablo ve Pano Kullanımı, Kompleks Raporlar ve Çoklu Panolar

Gösterge panoları, gösterge tabloları, verimliliği ölçmek için metrikler ve yöntemleri, veri filtreleme, çoklu kontrol yöntemleri

Gösterge panoları ve tabloları Power BI’ın en güçlü bileşenlerinden biridir. Bu yapıların çalışma prensibini keşfederken analitik süreçler için kullanım pratikleri yapacak, özel amaçlı kullanım senaryolarını öğreneceksiniz. Panoların verimliliğini ölçmek için yaygın kullanılan metrikleri ve yöntemleri deneyimle şansı yakalayacaksınız. Kusursuz bir kontrol paneline giden yoldaki tüyoları ve ipuçları, örnek projeler üzerinden kritik edecek, kendi projenize uygulamak için becerilerinizi geliştireceksiniz.

Etkileşimli Raporlama Teknikleri

Etkileşimli raporlama, dinamik başlıklar, profesyonel raporlar, amacına yönelik rapor tasarımı

Veri analizi ve yorumlamayı zenginleştirmek için Power BI üzerinden dinamik yer imleri kullanmayı öğrenecek, etkileşim ve dinamik başlıklar katacaksınız. Böylece, zamana karşı eskimeyen ve alt amaçlara yönelik profesyonel raporlar hazırlayacaksınız. Raporların kullanım ömrünü uzatmanın tüyolarını keşfedeceksiniz.

Power BI Çıktılarını Analiz ve Kontrolü

Rapor doğrulama, rapor etkisi ölçme, etkin ve güçlü raporlar uygulamaları, performans ve başarı ölçekleri

Görsel raporların geliştirilmesi ve kurum bünyesinde etkin hale getirilmesi için kontrol listelerin oluşturulması gerekmektedir. Raporun amacı doğrultusunda hizmet edip etmediği de ayrıca ölçülmesi gerekir. O nedenle, etkin ve güçlü bir raporlama için raporun amacını ölçmeye yönelik doğru ve güvenilir kriterlerin ve ölçütlerin belirlenmesini öğrenecek, bu kriterlerin ve ölçütlerin takibi için gerekli adımları oluşturacaksınız. Ortaya çıkan raporların etkisini ölçümlemenin tekniklerini uygulayacaksınız.

İş Geliştirme Süreçlerinde Power BI Kullanımı

İş Geliştirme, Kurumsal Stratejide Veri Görselleştirmenin Faydaları, Finansal Planlama, İzleme ve Ölçme, Kaynak Yönetimi, Sürdürülebilir Büyüme

Kurum stratejilerini, hedeflerini belirlerken Power BI çıktılarından faydalanmanın yollarını keşfedeceksiniz. Bütçe planlaması, kaynak yatırımı ve iş geliştirme noktalarında veri güdümlü içgörüler ortaya koymak için Power BI’ın etkisini göreceksiniz. Ayrıca, karar verme ve iş geliştirme süreçlerine özet tabloları ve raporları etkili olarak dahil edebileceksiniz. Büyüme hedefleriniz için KPI’lar belirleyerek, anlık olarak takip etmenin tekniklerini öğreneceksiniz. Böylece sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için ölçülebilir çıktıları değerlendireceksiniz.

Power BI ile Rapor Hazırlama ve Sunma Teknikleri

Etkili Veri Görselleştirme Teknikleri, Görsel Raporlama, Çekici ve Estetik Özet Raporlar, Anlık Yönetici Raporları

Dönem içerisinde her hafta bir bölümü gerçekleşen projenin artık hem estetik hem de görsel iletişim açısından güçlü bir anlatıma kavuşması için son rötuşları ve iyileştirmeleri yapacaksınız. Anlık, genel ve derin sunumlar için Power BI çıktılarını özelleştirebilecek, görsel vurgulama tekniklerini keşfedeceksiniz. Başarılı örnek projeleri inceleyecek, iyi örnekleri detaylı olarak kritik edeceksiniz. Kritik hususları ve başarılı çözümleri kendi projenizde uygulayacaksınız.

Genel Bilgi

Çalışmalarınıza veri odaklı bir bakış kazandırmak, iş geliştirme ve strateji belirlemede veri destekli karar verebilmek için iş analitiği ve iş zekasını ön plana çıkarmak gerekmektedir.

Bu eğitim kapsamında, bu amaca yönelik kendi çalışma alanınıza uygun proje konusu ve içeriği ile uygulamalı olarak iş zekasının bütün yönlerini keşfedecek, hızlı ve pratik veri görselleştirme tekniklerini deneyimleyeceksiniz. İşlerinizde gizli kalmış örtük verileri görünür hale getirecek, veriden anlam çıkarma tekniklerini ve iş geliştirme süreçlerine katkısını yaşayarak öğreneceksiniz. Dünya çapında iş zekasına yönelik veri görselleştirme konusunda yaygın olarak kullanılan Power BI’ın hem geliştirme hem de tasarım yönlerini kendi projenizde yaparak çalışmalarınıza değer ve fark katacaksınız.

Temel Kavramlar

Veri görselleştirme kavramları, veri görselleştirme araçları

Bilgi yönetimi ve veri görselleştirmenin temel kavramlarını öğreneceksiniz. Popüler ve yaygın kullanılan veri görselleştirme araçlarını yakından tanırken, Power BI ekosisteminin önemini ve diğer araçlardan farklı yanlarını keşfedeceksiniz. Ayrıca, ilk haftanın sonunda ilgi alanlarınıza yönelik ön tanımlı örnek veri setleri ile kişiye özel proje konularınızı belirleyip dönem sonuna kadar uygulamalı olarak yürütmeniz gereken çalışma alanını netleştireceksiniz.

Veri Analizi ve İşleme Teknikleri

Veri temizleme, veri işleme, veri dönüştürme ve birleştirme teknikleri

Güvenilir ve geçerli bir analiz için veri temizleme ve hazırlama aşaması çok önemlidir. Verileştirme bütün süreci doğrudan etkilemekte, sürecin sağlıklı ve güvenilir gerçekleşmesi için kritik rol üstlenmektedir. Verileştirmeye yönelik; veri temizleme işlemlerini, kullanıma yönelik pratik hazırlama tekniklerini, veri dönüştürme/birleştirme uygulamaları yapacaksınız. Verileştirme kavramı ekseninde var olan veri setinizi daha zengin ve detaylı analiz edebilmek için dönüştürme yöntemlerini göreceksiniz. Kendi projeniz özelinde bu işlemleri uygulayacaksınız.

Veri Modelleme ve Yönetimi

Veri modelleri, veri setleri ve yığınları, veritabanı ve yönetimi, veri modeli optimizasyonu

Veri kaynaklarının türleri ve çeşitleri, veri modellerinin hazırlanması ve yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgileri öğreneceksiniz. Uygulamalar yapacaksınız. Veri modellerinin inşa edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususları, özellikleri ve avantajlarını keşfedeceksiniz. Veri modeli optimizasyonu için öneriler ve pratik ipuçları da yine bu oturumda bulacaksınız. Kendi projeniz özelinde, veri yığınlarının Power BI için hazırlanması, manipüle ve filtreleme işlemleri de pratik edebileceksiniz.

Power BI ile Veri Yığını Entegrasyonu

Veri yığını ile Power BI entegrasyonu, rapor oluşturma ve özelleştirme, veri türleri üzerinden işlem yürütme

Power BI ile veri yığınlarını ilişkilendirme, bağlama tekniklerini öğreneceksiniz. Raporlar oluşturma, kopyalama ve bunları özelleştirme becerileri kazanacaksınız. Farklı veri türleri üzerinden işlemler yapabilecek, bakış açınızı zenginleştireceksiniz. Veri kaynağını bağlarken parametreleri amacınıza yönelik özelleştireceksiniz.

Temel Düzey Power BI Kullanım Teknikleri

Görünüm özellikleri, Power BI ve bölümler, Power BI ve tablolar

Power BI aracının bölümlerinin, özelliklerinin ve görünümlerinin tanıyacak, ihtiyaçlarınıza yönelik bu özelleştirmeleri yapabileceksiniz. Özel amaçlara yönelik kullanım teknikleri keşfedecek ve kendi projeleriniz üzerinden yürüteceğiz görsel düzeni belirleyeceksiniz.

DAX Analiz Dili ve Kullanımı

DAX analiz dili, filtreleme ve sıralama teknikleri, veri görselleştirmeyi programlama

Power BI’ın hünerleri geliştiren DAX analiz dilinin çalışma prensibini öğrenecek, etkin kullanımı için pratik beceri kazanacaksınız. Temel metriklerin oluşumu, hızlı önlemler ile doğrulama teknikleri, ölçülerin hesaplanması gibi özel işlemlere yönelik kodlama yapabileceksiniz. Verileriniz arasında çapraz bağlar kurup ilişkilendirecek, özel tanımlı sıralama ve düzenleme işlemlerini göreceksiniz.

Veri Güdümlü İş Zekası Geliştirme

İş zekası, gerçek zamanlı veri işleme teknikleri, iş analitiği

Power BI ile kurumunuzun verilerini doğru ve anlamlı analiz edebilmek için ihtiyaç analizin doğru yapılması gerekmektedir. Bu noktada, iş zekasını ortaya koyabilmek için veri destekli bir kültür oluşturmanın adımlarını görecek, veri okumanın tekniklerini öğrenecek ve çıktıları iş süreçlerine ve işlemlerine adapte edebileceksiniz.

 

Etkili ve Etkin Veri İfade Teknikleri

Görsel iletişim prensipleri, çizelge tipleri, veri görselleştirme paletleri

Çizelge tiplerinin özelliklerini, parametrelerini ve kullanım alanlarını yakından tanıyacak, veri türüne göre görsel öğelerin seçilmesini keşfedeceksiniz. Görsel düzenin özelleştirilmesi, stilize edilmesi, temel görsel prensipleri doğrultusunda estetik açısından değerlendirilmesine yönelik pratik deneyimler kazanacaksınız. Ayrıca, Power BI’ın veri görselleştirme paletlerinin tanımlayıp özelleştireceksiniz. Farklı faaliyet alanlarında görsel düzenlerin işlenmesine yönelik pratik beceriler kazanacaksınız. Görsel düzen oluştururken en yaygın gözlemlenen hataları alandaki başarılı projeler üzerinden inceleyip kendi projelerinizde bu handikaplara düşmemenin ipuçlarını öğreneceksiniz.

Power BI’da Veri Görselleştirme Uygulamaları

Karma grafikler, dilimleyiciler, çizelgeler, pazarlama hunisi, görsel hiyerarşi

Power BI’ın zengin görselleştirme araçlarını öğreneceksiniz. Dağılım çizelgeleri, haritalama, matriks ve tabloların kullanım alanlarını örnekleriyle keşfedeceksiniz. Görselleştirme bileşenlerini amacınıza yönelik özelleştirecek ve düzenleyeceksiniz. Görsel hiyerarşiyi oluşturmak ve anlatım tekniklerini güçlendirmek için adım adım uygulama yapacaksınız. İhtiyaç halinde verileri detaylandırılmasını sağlayacak, panolar ile görselleştirme arasında bağlar kuracaksınız. Ayrıca, Microsoft Marketplace’deki öğeleri ve görselleri kullanarak projenizi zenginleştireceksiniz.

Gösterge Tablo ve Pano Kullanımı, Kompleks Raporlar ve Çoklu Panolar

Gösterge panoları, gösterge tabloları, verimliliği ölçmek için metrikler ve yöntemleri, veri filtreleme, çoklu kontrol yöntemleri

Gösterge panoları ve tabloları Power BI’ın en güçlü bileşenlerinden biridir. Bu yapıların çalışma prensibini keşfederken analitik süreçler için kullanım pratikleri yapacak, özel amaçlı kullanım senaryolarını öğreneceksiniz. Panoların verimliliğini ölçmek için yaygın kullanılan metrikleri ve yöntemleri deneyimle şansı yakalayacaksınız. Kusursuz bir kontrol paneline giden yoldaki tüyoları ve ipuçları, örnek projeler üzerinden kritik edecek, kendi projenize uygulamak için becerilerinizi geliştireceksiniz.

Etkileşimli Raporlama Teknikleri

Etkileşimli raporlama, dinamik başlıklar, profesyonel raporlar, amacına yönelik rapor tasarımı

Veri analizi ve yorumlamayı zenginleştirmek için Power BI üzerinden dinamik yer imleri kullanmayı öğrenecek, etkileşim ve dinamik başlıklar katacaksınız. Böylece, zamana karşı eskimeyen ve alt amaçlara yönelik profesyonel raporlar hazırlayacaksınız. Raporların kullanım ömrünü uzatmanın tüyolarını keşfedeceksiniz.

Power BI Çıktılarını Analiz ve Kontrolü

Rapor doğrulama, rapor etkisi ölçme, etkin ve güçlü raporlar uygulamaları, performans ve başarı ölçekleri

Görsel raporların geliştirilmesi ve kurum bünyesinde etkin hale getirilmesi için kontrol listelerin oluşturulması gerekmektedir. Raporun amacı doğrultusunda hizmet edip etmediği de ayrıca ölçülmesi gerekir. O nedenle, etkin ve güçlü bir raporlama için raporun amacını ölçmeye yönelik doğru ve güvenilir kriterlerin ve ölçütlerin belirlenmesini öğrenecek, bu kriterlerin ve ölçütlerin takibi için gerekli adımları oluşturacaksınız. Ortaya çıkan raporların etkisini ölçümlemenin tekniklerini uygulayacaksınız.

İş Geliştirme Süreçlerinde Power BI Kullanımı

İş Geliştirme, Kurumsal Stratejide Veri Görselleştirmenin Faydaları, Finansal Planlama, İzleme ve Ölçme, Kaynak Yönetimi, Sürdürülebilir Büyüme

Kurum stratejilerini, hedeflerini belirlerken Power BI çıktılarından faydalanmanın yollarını keşfedeceksiniz. Bütçe planlaması, kaynak yatırımı ve iş geliştirme noktalarında veri güdümlü içgörüler ortaya koymak için Power BI’ın etkisini göreceksiniz. Ayrıca, karar verme ve iş geliştirme süreçlerine özet tabloları ve raporları etkili olarak dahil edebileceksiniz. Büyüme hedefleriniz için KPI’lar belirleyerek, anlık olarak takip etmenin tekniklerini öğreneceksiniz. Böylece sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için ölçülebilir çıktıları değerlendireceksiniz.

Power BI ile Rapor Hazırlama ve Sunma Teknikleri

Etkili Veri Görselleştirme Teknikleri, Görsel Raporlama, Çekici ve Estetik Özet Raporlar, Anlık Yönetici Raporları

Dönem içerisinde her hafta bir bölümü gerçekleşen projenin artık hem estetik hem de görsel iletişim açısından güçlü bir anlatıma kavuşması için son rötuşları ve iyileştirmeleri yapacaksınız. Anlık, genel ve derin sunumlar için Power BI çıktılarını özelleştirebilecek, görsel vurgulama tekniklerini keşfedeceksiniz. Başarılı örnek projeleri inceleyecek, iyi örnekleri detaylı olarak kritik edeceksiniz. Kritik hususları ve başarılı çözümleri kendi projenizde uygulayacaksınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Bu program kimler için uygundur ?

 Büyük veri serilerinin görselleştirilip, karar süreçlerinde ve sunma tekniklerinde anlaşılabilir hale getirip, dinamik raporlar ve veriler ile son kullanıcılar arasında etkin bir iletişim kurarak iş süreçlerine katkı sağlamak isteyen herkes için uygundur.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Eğitim sürecinde gerçekleştirilen projede başarı sağlayan katılımcılar Mindset Institute onaylı “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Proje çalışmasına katılmayan veya başarı sağlayamayan ama devam koşulunu yerine getiren katılımcılar Mindset Institute onaylı “Katılım Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Programda %70 devam koşulu bulunmaktadır.

Döküman paylaşımı yapılacak mıdır ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?
Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir. Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.
KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

*
*
*
*
*