Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
Python ile Robotic Process Automation ( RPA ) Eğitimi Yeni Dönem
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula. Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 8 / 25
12 AĞUSTOS 2024
Pzt & Perş / 19:00 -22:00
42 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
Yeni Dönem
12.08.2024
Pzt & Perş / 19:00 -22:00
42 Saat
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

Python ile Robotic Process Automation ( RPA ) Eğitimi Yeni Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Otomasyon günümüz dünyasının olmazsa olmazıdır. Tekrarlı işleri defalarca yapıp zaman kaybetmek yerine bu işleri otomatize etmek iş hayatının bir gerekliliği haline gelmiştir.
Bu kursta, pratik örnekler üzerinden, kendimiz yazdığımız kodlar ile RPA dünyasını keşfetmeye başlayacağız.
Döküman otomasyonu teknikleri kullanarak Excel ve Word'de yaptığımız işleri otomatize etmekten karmaşık PDF manipülasyonu, veritabanı otomasyonu, web ve mail otomasyonuna kadar bir çok konuyu ele alacağız.
Bu kursa katılanlar, hızla gelişen dijital dünyada otomasyonu işlerine entegre ederek daha optimal ve hızlı çalışmaları için gerekli olan RPA tekniklerini göreceklerdir.

Genel Bilgi
Python Temelleri - 1

Python Genel Bakış

 • Python'un Veri Bilimindeki Yeri
 • Neden bu kadar popüler?

Python Ortamının Kurulması

 • Python Kurulumu ve Geliştirme Ortamının Ayarlanması
 • Python IDE'lerine (Entegre Geliştirme Ortamları) Giriş

Python Sözdizimi ve Temel Yapıları

 • Temel Sözdizimi
 • Veri Tipleri
 • Değişkenler
 • Operatörler ve İfadeler
 • fstring
Python Temelleri - 2

Kontrol Yapıları

 • Koşullu İfadeler (if, elif, else)
 • Döngüler (for, while) ve İterasyon Teknikleri

Fonksiyonlar ve Modüller

 • Fonksiyon Yazımı ve Kapsam Anlayışı
 • Modüllerin Kullanılması ve Oluşturulması

Veri Yapıları

 • List
 • Tuple
 • Set
 • Dictionary
 • Collections
Orta Seviye Python

Nesne Tabanlı Programlama

 • Sınıflar ve Nesneler
 • Kalıtım, Kapsülleme ve Polimorfizm
 • Hata ve İstisna Yönetimi

Try, Except Blokları

 • Dosya İşleme

Dosya Okuma ve Yazma

 • Farklı Dosya Formatları ile Çalışma (txt, csv, json)
Robotik Süreç Otomasyonuna (RPA) Giriş

Amaç: RPA'nın modern dijital dünyamızda önemini ve Python'un RPA çözümlerini uygulamadaki kritik rolünü öğrenmek.

 • RPA ve uygulamalarını anlamak
 • RPA'daki Python'un rolü
 • RPA ile ilgili Python kütüphanelerine genel bakış

 

Vaka Çalışması: Rutin bir görevin otomasyonunu gösteren giriş seviye bir RPA projesinin analizi.

Belge Otomasyonu (Excel, Word, vb.)

Amaç: Öğrencilere Python kullanarak Microsoft Office uygulamalarında (Excel, Word gibi) işlemleri otomatikleştirmeyi öğretmek.

 • Excel otomasyonu için openpyxl kullanımı
 • python-docx ile Word belgelerini otomatikleştirmek
 • Belge otomasyonu için en iyi uygulamalar

 

Vaka Çalışması: Excel'de aylık bir rapor ve Word'de bir özet belgesi oluşturmak için bir script geliştirmek.

PDF Otomasyonu

Amaç: PDF dosyalarını okuma, yazma ve değiştirme dahil olmak üzere PDF'lerle işlem yapma tekniklerini öğretmek.

 • PyPDF2 ve pdfplumber ile PDF'leri okumak
 • PDF dosyalarını düzenlemek ve birleştirmek
 • PDF'lerden bilgi çıkarmak

 

Vaka Çalışması: Çoklu PDF raporlarını tek bir belgede birleştiren otomatik bir sistem oluşturmak.

Veritabanı Otomasyonu

Amaç: Öğrencilere Python kullanarak veritabanlarıyla etkileşimi otomatikleştirmek için gerekli becerileri kazandırmak.

 • Python ile SQL temelleri
 • Veritabanı işlemleri için SQLAlchemy gibi ORM'ler kullanmak
 • Otomatik yedeklemeler ve veri taşımaları gerçekleştirmek

 

Vaka Çalışması: Düzenli olarak bir veritabanını güncelleyip yedekleyen bir script geliştirmek.

CSV ve JSON Otomasyonu

Amaç: Veri alışverişi için hayati öneme sahip olan CSV ve JSON dosyaları üzerinde işlemleri yönetmeyi ve otomatikleştirmeyi öğrenmek.

 • csv modülü ile CSV dosyalarını ayrıştırıp yazmak
 • Python ile JSON manipülasyonu
 • CSV/JSON verilerini diğer formatlarla entegre etmek

 

Vaka Çalışması: Bir API yanıtından JSON verilerini analiz için bir CSV dosyasına dönüştüren bir araç.

Web Kazıma (Web Scraping)

Amaç: Web sayfalarından veri çıkarma tekniklerini öğrenmek.

 • requests ve BeautifulSoup a giriş
 • Selenium ile dinamik içeriği işlemek
 • Web kazımda etik hususlar

 

Vaka Çalışması: Market analizi yapmak için bir çok internet sitesinden fiyat verisini kazımak ve bunları analiz etmek.

Otomatik E-postalar

Amaç: Otomatik olarak e-posta gönderme ve alma işlemlerini etkinleştirmek. 

 • E-posta göndermek için smtplib kullanmak
 • imaplib ile e-posta hesaplarını yönetmek
 • E-posta ayrıştırma ve otomasyon stratejileri

 

Vaka Çalışması: Müşteri servisi soruları için otomatik bir e-posta yanıt sistemi kurmak.

GUI Otomasyonu

Amaç: Kullanıcı arayüzleri kullanarak görevleri otomatikleştirmek.

 • pyautogui ya giriş
 • Tekrarlayan GUI görevlerini scriptlemek
 • GUI otomasyonunu diğer scriptlerle entegre etmek

 

Vaka Çalışması: Belirli bir yazılımda günlük rutin görevleri otomatikleştiren bir uygulama geliştirmek.

RPA Bileşenlerini Entegre Etme

Amaç: RPA'nın farklı yönlerinin nasıl bir araya getirilerek uyumlu bir sistem oluşturulacağını göstermek.

 • RPA iş akışlarını tasarlamak
 • RPA sistemlerinde hata işleme ve kayıt tutma
 • Karmaşık RPA uygulamalarının vaka çalışmaları

 

Vaka Çalışması: Kursta hali hazırda yaptığımız projeleri birleştirerek komplike bir RPA çözüm sistemi oluşturmak.

RPA'da İleri Konular ve Trendler

Amaç: RPA'da ileri konseptleri ve güncel trendleri keşfetmek.

 • RPA'da AI ve ML kullanımı
 • Bulut tabanlı RPA çözümleri
 • RPA teknolojisinde gelecek yönler

 

Vaka Çalışması: Gerçek dünya senaryosunda bir AI destekli RPA çözümünün analizi.

Genel Bilgi

Otomasyon günümüz dünyasının olmazsa olmazıdır. Tekrarlı işleri defalarca yapıp zaman kaybetmek yerine bu işleri otomatize etmek iş hayatının bir gerekliliği haline gelmiştir.
Bu kursta, pratik örnekler üzerinden, kendimiz yazdığımız kodlar ile RPA dünyasını keşfetmeye başlayacağız.
Döküman otomasyonu teknikleri kullanarak Excel ve Word'de yaptığımız işleri otomatize etmekten karmaşık PDF manipülasyonu, veritabanı otomasyonu, web ve mail otomasyonuna kadar bir çok konuyu ele alacağız.
Bu kursa katılanlar, hızla gelişen dijital dünyada otomasyonu işlerine entegre ederek daha optimal ve hızlı çalışmaları için gerekli olan RPA tekniklerini göreceklerdir.

Python Temelleri - 1

Python Genel Bakış

 • Python'un Veri Bilimindeki Yeri
 • Neden bu kadar popüler?

Python Ortamının Kurulması

 • Python Kurulumu ve Geliştirme Ortamının Ayarlanması
 • Python IDE'lerine (Entegre Geliştirme Ortamları) Giriş

Python Sözdizimi ve Temel Yapıları

 • Temel Sözdizimi
 • Veri Tipleri
 • Değişkenler
 • Operatörler ve İfadeler
 • fstring
Python Temelleri - 2

Kontrol Yapıları

 • Koşullu İfadeler (if, elif, else)
 • Döngüler (for, while) ve İterasyon Teknikleri

Fonksiyonlar ve Modüller

 • Fonksiyon Yazımı ve Kapsam Anlayışı
 • Modüllerin Kullanılması ve Oluşturulması

Veri Yapıları

 • List
 • Tuple
 • Set
 • Dictionary
 • Collections
Orta Seviye Python

Nesne Tabanlı Programlama

 • Sınıflar ve Nesneler
 • Kalıtım, Kapsülleme ve Polimorfizm
 • Hata ve İstisna Yönetimi

Try, Except Blokları

 • Dosya İşleme

Dosya Okuma ve Yazma

 • Farklı Dosya Formatları ile Çalışma (txt, csv, json)
Robotik Süreç Otomasyonuna (RPA) Giriş

Amaç: RPA'nın modern dijital dünyamızda önemini ve Python'un RPA çözümlerini uygulamadaki kritik rolünü öğrenmek.

 • RPA ve uygulamalarını anlamak
 • RPA'daki Python'un rolü
 • RPA ile ilgili Python kütüphanelerine genel bakış

 

Vaka Çalışması: Rutin bir görevin otomasyonunu gösteren giriş seviye bir RPA projesinin analizi.

Belge Otomasyonu (Excel, Word, vb.)

Amaç: Öğrencilere Python kullanarak Microsoft Office uygulamalarında (Excel, Word gibi) işlemleri otomatikleştirmeyi öğretmek.

 • Excel otomasyonu için openpyxl kullanımı
 • python-docx ile Word belgelerini otomatikleştirmek
 • Belge otomasyonu için en iyi uygulamalar

 

Vaka Çalışması: Excel'de aylık bir rapor ve Word'de bir özet belgesi oluşturmak için bir script geliştirmek.

PDF Otomasyonu

Amaç: PDF dosyalarını okuma, yazma ve değiştirme dahil olmak üzere PDF'lerle işlem yapma tekniklerini öğretmek.

 • PyPDF2 ve pdfplumber ile PDF'leri okumak
 • PDF dosyalarını düzenlemek ve birleştirmek
 • PDF'lerden bilgi çıkarmak

 

Vaka Çalışması: Çoklu PDF raporlarını tek bir belgede birleştiren otomatik bir sistem oluşturmak.

Veritabanı Otomasyonu

Amaç: Öğrencilere Python kullanarak veritabanlarıyla etkileşimi otomatikleştirmek için gerekli becerileri kazandırmak.

 • Python ile SQL temelleri
 • Veritabanı işlemleri için SQLAlchemy gibi ORM'ler kullanmak
 • Otomatik yedeklemeler ve veri taşımaları gerçekleştirmek

 

Vaka Çalışması: Düzenli olarak bir veritabanını güncelleyip yedekleyen bir script geliştirmek.

CSV ve JSON Otomasyonu

Amaç: Veri alışverişi için hayati öneme sahip olan CSV ve JSON dosyaları üzerinde işlemleri yönetmeyi ve otomatikleştirmeyi öğrenmek.

 • csv modülü ile CSV dosyalarını ayrıştırıp yazmak
 • Python ile JSON manipülasyonu
 • CSV/JSON verilerini diğer formatlarla entegre etmek

 

Vaka Çalışması: Bir API yanıtından JSON verilerini analiz için bir CSV dosyasına dönüştüren bir araç.

Web Kazıma (Web Scraping)

Amaç: Web sayfalarından veri çıkarma tekniklerini öğrenmek.

 • requests ve BeautifulSoup a giriş
 • Selenium ile dinamik içeriği işlemek
 • Web kazımda etik hususlar

 

Vaka Çalışması: Market analizi yapmak için bir çok internet sitesinden fiyat verisini kazımak ve bunları analiz etmek.

Otomatik E-postalar

Amaç: Otomatik olarak e-posta gönderme ve alma işlemlerini etkinleştirmek. 

 • E-posta göndermek için smtplib kullanmak
 • imaplib ile e-posta hesaplarını yönetmek
 • E-posta ayrıştırma ve otomasyon stratejileri

 

Vaka Çalışması: Müşteri servisi soruları için otomatik bir e-posta yanıt sistemi kurmak.

GUI Otomasyonu

Amaç: Kullanıcı arayüzleri kullanarak görevleri otomatikleştirmek.

 • pyautogui ya giriş
 • Tekrarlayan GUI görevlerini scriptlemek
 • GUI otomasyonunu diğer scriptlerle entegre etmek

 

Vaka Çalışması: Belirli bir yazılımda günlük rutin görevleri otomatikleştiren bir uygulama geliştirmek.

RPA Bileşenlerini Entegre Etme

Amaç: RPA'nın farklı yönlerinin nasıl bir araya getirilerek uyumlu bir sistem oluşturulacağını göstermek.

 • RPA iş akışlarını tasarlamak
 • RPA sistemlerinde hata işleme ve kayıt tutma
 • Karmaşık RPA uygulamalarının vaka çalışmaları

 

Vaka Çalışması: Kursta hali hazırda yaptığımız projeleri birleştirerek komplike bir RPA çözüm sistemi oluşturmak.

RPA'da İleri Konular ve Trendler

Amaç: RPA'da ileri konseptleri ve güncel trendleri keşfetmek.

 • RPA'da AI ve ML kullanımı
 • Bulut tabanlı RPA çözümleri
 • RPA teknolojisinde gelecek yönler

 

Vaka Çalışması: Gerçek dünya senaryosunda bir AI destekli RPA çözümünün analizi.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Robotic Process Automation (RPA) nedir ve neden önemlidir?
Nasıl ki robotlar ile üretim bandı, tarım gibi alanlarda otomasyon sağlayabiliyoruz, RPA teknolojileri ile de bilgisayar/yazılım alanlarında otomasyon sağlayabiliriz. RPA rutin görevleri otomatikleştirmek, verimliliği artırmak ve insan hatasının olasılığını azaltmak açısından önemlidir.
Bu eğitimden öğrendiğim bilgileri nerelerde kullanabilirim?

Bu eğitimde edinilen beceriler, iş süreci otomasyonu, BT operasyonları, veri girişi ve taşıma, müşteri hizmetleri otomasyonu, finansal raporlama ve tekrarlayan görevlerin yaygın olduğu diğer birçok alanda uygulanabilir.

Bu eğitimi almak için python konusunda veya başka bir programlama dilinde deneyimli olmam gerekiyor mu?

Bu eğitim Python temellerinizi oluşturacak bir bölüm de içerdiği için eğitimi almak için herhangi bir programlama deneyimine ihtiyacınız bulunmamaktadır.

Bu eğitim için bilgisayarıma bir yazılım/program indirmem gerekli mi?

Eğitim, Python üzerinden olduğu için bilgisayarınızda Python’ın ve geliştirme ortamlarından birinin inmiş olması gerekmektedir.

Bu eğitimde öğrendiğim konuların oturması için ne kadar zaman ayırmalıyım?

Eğitimde işlenen ve görünen uygulamalar haricinde derslerin oturması için ödevler de verilmektedir. Öğrencilerin ortalama olarak haftada 3-4 saat arası ders dışında eğitimle alakalı zaman ayırması beklenir.

Bu eğitim teorik mi pratik ağırlıklı mı?
Derslerde her konu pratik olarak ele alınmaktadır. Dersler gerçek hayatlarını uygulamalı olarak çözmek üzerine hazırlanmıştır.
Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?