Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi

Eğitimle ilişkili veya kullanılacak teknolojiler.

Eğitimle ilişkili veya kullanılacak teknolojiler.
Proje Yöneticiliği Sertifika Programı (PMI Uyumlu) 43. Dönem (Uzaktan Eğitim)
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 8 / 25
27 TEMMUZ 2024
Cmt - Paz 10.00 / 17.00
35 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
43. Dönem (Uzaktan Eğitim)
27.07.2024
Cmt - Paz 10.00 / 17.00
35
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

44. Dönem (Uzaktan Eğitim)
30.07.2024
Sal & Per - 19.00 / 22.00
35
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

Mindset Institute-Proje Yönetimi Sertifika Programı PMP® sertifika sınavına giriş için ön koşul olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi almak şartını karşılar.

Proje Yöneticiliği Sertifika Programı (PMI Uyumlu) 43. Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Genel Bilgi
Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

Proje, program, portföy tanımları

Projeler ve Operasyonlar

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Proje yönetimi metodolojisi

Proje yaşam döngüsü

Proje yönetimi ve Program yönetimi

Proje portfolyo yönetimi (PPM)

PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

Stratejiler vs. Projeler

Projelerin sınıflandırılması

Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)

Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

Proje yönetiminde organizasyon yapıları

Fonksiyonel organizasyon yapısı

Proje tabanlı organizasyon yapısı

Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)

Doğru organizasyon yapısının seçilmesi

Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

Proje yaşam döngüsü

PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu

Projenin başlatılması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve kontrolü

Projenin kapatılması

PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı

Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje beratı hazırlama

Proje yönetim planları

Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi

Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi

Proje hedeflerinin belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin analizi

Kapsam tanımlama dokümanı

Kapsam genişlemesi ve yönetimi

Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması

Proje planı oluşturma

İş Ayrışım Yapısı (WBS)

WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi

Çizelgeleme Araçları

Bar şemaları ve ağ diyagramları

Milestone(kilometretaşı) kavramı

Gantt şeması oluşturma teknikleri

Ağ diyagramı oluşturma teknikleri

Aktivite ilişkilendirme metotları

Kritik yol hesaplama teknikleri

Bolluk hesaplama yöntemleri

PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi

Proje kontrolü

Proje gelişiminin izlenmesi

Durum raporları

Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)

EVM’nin özellikleri

EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü

EVM formülleri

EVM tekniğinin projelerde uygulanması

EVM grafiksel analizi

EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi

Kalite tanımları

Kalite yönetim planı

Kalite planlama

Kalite güvence

Kalite kontrol

Deney tasarımı (Design of experiments)

Pareto analizi

Kalite ve 6 Sigma felsefesi

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi

Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı

IT projelerinde test süreci

Test tipleri

Kalite maliyetleri

Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi

Proje takımının oluşturulması

Takım oluşturma aşamaları

Sorumluluk atama matriksi

Yetkinlik matriksi

Kadro yönetim planı

Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreci

Risk yanıt stratejileri

Olasılık ve etki matriksi

Risk kategorileri ve türleri

Risklerin tanımlanması

Risklerin analiz edilmesi

Risklerin önceliklendirilmesi

Kalitatif risk analizi

Kantitatif risk analizi

Risklerin kontrol edilmesi

Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satınalma Yönetimi

Satınalma yönetimi süreçleri

Satınalma planlaması

Pazar koşullarının değerlendirilmesi

“Satın al” ya da “Yap” kararı

Kontrat tipleri

Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri

Tedarikçi seçim kriterleri

Satınalma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi

İletişim ve proje yöneticisi

İletişim yönetimi süreci

İletişim tipleri

İletişim stratejileri

İletişim planının oluşturulması

Toplantı yönetimi

Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş tanımı

Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı

Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi

Paydaşlar arası iletişim

Genel Bilgi

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

Proje, program, portföy tanımları

Projeler ve Operasyonlar

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Proje yönetimi metodolojisi

Proje yaşam döngüsü

Proje yönetimi ve Program yönetimi

Proje portfolyo yönetimi (PPM)

PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

Stratejiler vs. Projeler

Projelerin sınıflandırılması

Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)

Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

Proje yönetiminde organizasyon yapıları

Fonksiyonel organizasyon yapısı

Proje tabanlı organizasyon yapısı

Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)

Doğru organizasyon yapısının seçilmesi

Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

Proje yaşam döngüsü

PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu

Projenin başlatılması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve kontrolü

Projenin kapatılması

PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı

Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje beratı hazırlama

Proje yönetim planları

Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi

Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi

Proje hedeflerinin belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin analizi

Kapsam tanımlama dokümanı

Kapsam genişlemesi ve yönetimi

Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması

Proje planı oluşturma

İş Ayrışım Yapısı (WBS)

WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi

Çizelgeleme Araçları

Bar şemaları ve ağ diyagramları

Milestone(kilometretaşı) kavramı

Gantt şeması oluşturma teknikleri

Ağ diyagramı oluşturma teknikleri

Aktivite ilişkilendirme metotları

Kritik yol hesaplama teknikleri

Bolluk hesaplama yöntemleri

PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi

Proje kontrolü

Proje gelişiminin izlenmesi

Durum raporları

Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)

EVM’nin özellikleri

EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü

EVM formülleri

EVM tekniğinin projelerde uygulanması

EVM grafiksel analizi

EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi

Kalite tanımları

Kalite yönetim planı

Kalite planlama

Kalite güvence

Kalite kontrol

Deney tasarımı (Design of experiments)

Pareto analizi

Kalite ve 6 Sigma felsefesi

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi

Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı

IT projelerinde test süreci

Test tipleri

Kalite maliyetleri

Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi

Proje takımının oluşturulması

Takım oluşturma aşamaları

Sorumluluk atama matriksi

Yetkinlik matriksi

Kadro yönetim planı

Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreci

Risk yanıt stratejileri

Olasılık ve etki matriksi

Risk kategorileri ve türleri

Risklerin tanımlanması

Risklerin analiz edilmesi

Risklerin önceliklendirilmesi

Kalitatif risk analizi

Kantitatif risk analizi

Risklerin kontrol edilmesi

Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satınalma Yönetimi

Satınalma yönetimi süreçleri

Satınalma planlaması

Pazar koşullarının değerlendirilmesi

“Satın al” ya da “Yap” kararı

Kontrat tipleri

Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri

Tedarikçi seçim kriterleri

Satınalma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi

İletişim ve proje yöneticisi

İletişim yönetimi süreci

İletişim tipleri

İletişim stratejileri

İletişim planının oluşturulması

Toplantı yönetimi

Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş tanımı

Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı

Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi

Paydaşlar arası iletişim

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Programa, firmalarda proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev almakta/alacak olan, proje yönetim teknikleri ve MS Project konusu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir.

 

Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:
Her sektörden proje paydaşları
Proje Yöneticileri
Proje Koordinatörleri
İş Analistleri
Proje Mühendisleri
Proje Uzmanları
Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler
Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Project Management Institute nedir?

PMI, 1969 yılında 3 gönüllü tarafından kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Proje yönetimi ve yaklaşımları 1980’li yıllarda standartlaştırılmış. Dünya’da 200 üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. Dünya genelinde yaklaşık 1.000.000 PMP® bulunmaktadır. Türkiye'de şu an için PMP®'lerin sayısı 3.000 kişiyi aşmıştır. Kaynak ve kılavuzlar sunar. Sertifikasyon süreçlerini yönetir.

Proje Yönetimi Eğitimine neden katılmalıyım?

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır.

Program kimler için uygundur?

Etkileşimli bir eğitim hedefleyen,
Program akışında sorular sormak isteyen,
Vaka çalışması ve örnekler ile uygulama yapmak isteyen,
Bireysel ve grup çalışmaları ile konu hakkında eğitim içerisinde gelişim hedefli olan kişiler,
Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir? sorusunun yanıtı almak isteyen kişilere uygun bir eğitimdir.

Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları nelerdir?

Proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak,

Proje yönetim süreçleri, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını öğrenmek,

Uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamak,

Bu amaçla Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir? sorusunun yanıtını bulmak.

Programda doküman paylaşımı yapılacak mıdır?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda sertifika alacak mıyım?

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı sağlayan katılımcılar Mindset Institute onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Program da %70 devam koşulu bulunmaktadır.

PMP sınavı nedir?

Bugün, dünya çapında 100.0000'in üzerinde PMP sertifikalı proje yöneticisi bulunmaktadır.
Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından düzenlenen Proje Yönetimi Profesyoneli sertifikası için başvuran adayların PMI derneği tarafından belirlenen, eğitim ve deneyim gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir.
Gerekliliklerden biri olan 35 saat eğitim almış olmak ön koşuludur.

Sınav Bilgileri

PMP® sınavı, çoktan seçmeli 180 sorudan oluşur.
Sınavı süresi : 240 dakika
Sınav, PMI onaylı test merkezlerinde tüm dünyada sunulmaktadır.
Diğer detaylar için PMI web sitesini inceleyebilirsiniz.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

SONRAKİ DÖNEMLER

SONRAKİ DÖNEMLER

Eğitim bütçenizi ve diğer detayları düzenlemek için diğer dönemlerin bilgisine ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğümüzden dolayı bu bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Aşağıda sonraki dönemlerin başlangıç tarihlerini görebilirisiniz.
43. Dönem (Uzaktan Eğitim)
27 TEMMUZ 2024
Proje Yöneticiliği Sertifika Programı (PMI Uyumlu)
Kontenjan : 25 / 8
44. Dönem (Uzaktan Eğitim)
30 TEMMUZ 2024
Proje Yöneticiliği Sertifika Programı (PMI Uyumlu)
Kontenjan : 25 / 8
KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

*
*
*
*
*