Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İtü

işbirliğiyle

Yönetici Geliştirme Programı 22. Dönem (Uzaktan Eğitim)
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 22 / 25

Son 3 kontenjan

14 EYLÜL 2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
66 Saat (6 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
22. Dönem (Uzaktan Eğitim)
14.09.2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
66
25 / 22 Son 3 kontenjan

Fiyatı görmek için form doldurun

Programa katılım şartı : En az lisans mezunu ve sektör profesyoneli olmak.

Yönetici Geliştirme Programı 22. Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

Genel Bilgi
Stratejik Yönetimin Temelleri

Giriş


Stratejik yönetim nedir?
Kurumlar neden stratejik yönetim çalışmaları yapmalı?
Stratejik Yönetim Temel Kavramlar


Stratejik Yönetim Süreci


Stratejik Yönlendirmeler
Dış Çevre (SWOT)


Genel Çevre ve Sektör Analizi

 

İç Analizi (SWOT)

Stratejiler


Temel Stratejiler


Kurumsal Stratejiler
İş/Rekabet Stratejileri
Stratejik Plan

Sunum Teknikleri ve Yönetimi

Günümüzde liderler paydaşlarını, ekiplerini ve hatta halkı ikna etmek, değişime teşvik etmek, şirket imajını kurmak gibi bir çok hedefi olan sunumlarla toplumun karşısına çıkmaktadır.

Bilgi toplumundan > Konsept topluluğuna geçişimiz, kurumsal hikâyesini iyi anlatan liderlere olan ihtiyacımızı her zamankinden daha fazla önemli kılmaktadır. Sunum iletişimi ve sunma becerileri gelişmiş liderler; ortaklık kuran, çeşitliliği destekleyen, katılımcı ve akılda kalan sunum yapabilme yetkinlikleri taşırlar.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

   

     İyi sunum yapanların kullandığı basit ama etkili teknikler

     Beraber hazırlanan sunumlarda yön birliği kurulması ve uygulanması

     Lideri için sunum hazırlayanlara “Yapıcı Geri Bildirim” verme ve onları geliştirme

     Tasarımcı Lider olma ve kendi sunumunu dakikalar içinde hazırlayabilme

Yönetim Ekonomisi

Temel ekonomik aktörlerin (birey ve firmaların) karar prosesleri
Piyasa yapısı, firma davranışı ve performans
Rekabetçi ve tekelci piyasalardaki yönetim stratejileri
İleri iş stratejilerinin geliştirilmesi
Devlet müdahaleleri ve bilgi yapısının ekonomik çıktılar üzerindeki etkisi

Kriz Dönemlerinde Yönetim

Kriz dönemlerinde yönetim, geleneksel yönetim anlayışlarının dışına çıkılmasını gerektiren, farklı dinamikleri olan, karar ve uygulama süreçleri farklı parametreler barındıran bir anlayışı gerektirir.

Şirketin nakit akışından organizasyonel yapısına, kısa vadeli yatırım planlarından orta ve uzun vadedeki değişim planlamalarına kadar birçok konunun ele alındığı eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir.

 

Kriz Tanımı

Kriz Türleri ve Geçmiş Krizler

Kriz Yöneticisi ve Liderlik

Krizden Korunma Yöntemleri

Kriz Süreci ve Yönetimi

Kriz Dönemine Hazırlık

Krizde Karar Alma Süreçleri

Kriz Dönemlerinde;

            Finansal Yönetim

            Pazarlama Stratejileri

            Organizasyonel Yapılanma

            Kriz İletişimi

            Kriz Sonrası Faaliyetler

Olumsuz Sonuçlarının Giderilmesi ve Fırsata Dönüştürmek

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi

Günümüz dünyasında, şirketlerin karmaşık ekonomik faaliyetlerinin finansal boyutunun anlaşılması, bu anlamda, mali tablolarının analizi önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda, şirketin ve yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi için de gereklidir. Öte yandan, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda paranın değerini doğru ortaya koyabilmek, yatırım ve planlamaların daha sağlıklı yapılmasını doğurur.

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

1.Gün

Finansal Tabloların Okunması

İşletmede Muhasebe Süreci

Temel Finansal Tablolar

Bilanço, Gelir Tablosu

Nakit Akım Tablosu

Örnek Olay İle Finansal Tabloları Kavrama ve Yorumlama

 

Finansal Yönetime Giriş

Finansal Yönetimin Amacı

Güncel Gelişmeler

İşletme İçindeki Yeri

Nakit Akış Kavramı ve Finansal Yönetim için Önemi

Örnek Olay İle Nakit Akış ve İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

2.Gün

Şirket Performansının Ölçümü ve Güncel Yöntemler

Finansal Tabloların Performans Ölçümünde Kullanılması

EBIT, EBITDA, NOPAT Kavramları

Çalışma Sermayesi, Yatırılan Sermaye, aal.Nakit Akış, Serbest Nakit Akış İlişkisi

EVA, MVA İle Şirket Performasının ölçülmesi

Örnek Olay: Ege A.Ş. Şirket Performansının Değerlendirilmesi

 

Finansal Planlama ve İşletmeler İçin Sürdürülebilir Büyüme

Finansal Planlama Süreci

Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

Bütçeler ve Kontrol Nakit Bütçeleri

İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme ve Örnek Olay ile İnceleme

Proje Yönetimi

Proje Organizasyon Yapıları

Projelerin Planlanması

Proje Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler

CPM

PERT

Liderlik ve Yöneticilik

Gelişen ve değişen iş yapma alışkanlıkları yönetim fonksiyonunu da etkilemektedir. Birçok kurumda geleneksel yönetim uygulamaları yerini esnek, öğrenen, rahat pozisyon alabilen organizasyon yapılarına doğru evriltmektedir.

Bu anlayışla Liderlik, Yöneticilik, İdarecilik gibi kavramlar yeniden ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Liderliğin artık sadece en üstteki kişinin işi olmayıp, tüm birimlerde çalışanların ortak bir işi olduğu unutulmamalıdır. Bu eğitimde kurumdaki tüm insanların nasıl bir liderlik anlayışı içinde hareket etmeleri gerektiği paylaşılacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

     Yönetici Koçluğu ve Değişim Yönetimi

     Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

     Geleceğin Yöneticileri ve Çıtayı Yükseltmek

     Yöneticinizi Yönetmek Yurdum İnsanına Uygun Yönetici Olmak

     Liderlik Tipleri

     Beş Farklı Liderlik Yaklaşımı

     Başarı Güdüsü

     Takım Liderleri İçin Takım Oluşturma Stratejileri

Karar vericiler için Oyun Teorisi
İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir. Alanında uzman akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda; bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla eğitim sonunda katılımcılar stratejik analiz, planlama, karar verme ve kontrol yetkinliklerini ve farkındalıklarını arttırabilecek, İK uygulamaları yetenek yönetimi konularında kapsamlı bir bakış açısı kazanacak, Şirketin mali tablolarından yola çıkarak finansal analizini yapabilecek, Kompleks ve etkileşimli durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve böylece “oyun”da avantajlı duruma geçmelerini sağlayacakları bilgiler kazanacak, İnovasyon yönetimi süreçlerini anlayarak değişimlere kolayca adapte olmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirebilecek, Firmalarını daha inovatif hale getirmek için geliştirip kullanabilecekleri stratejiler hakkında bilgi sahibi olacaklar.
İnovatif Kurum Kültürü

Toplumlar gibi kurumlarında amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri yani kendilerine özgü nitelikleri vardır.Bir işletmenin tüm çalışmaları tarafından paylaşılan inanç, ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturmaktadır ve günümüz iş dünyasında kurumların kültürü inovatif bakış açısıyla ele alınması daha da önemli hale gelmiştir. 

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Kültür
Kültür ve İnovasyon İlişkisi
Kurum Kültürü
Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi
İnovasyon Tanımı ve Türleri
İnovasyon Kültürü
İnovasyon Kaynakları
Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

 

 

Yöneticiler ve Liderler için Dijital Verimlilik

Dijitalleşen dünya kurumlar ile kobi diye adlandırdığımız ve esasında risk alıp, riski dağıtamayan kurumların arasındaki uçurumu kapamıştır. Dijital araçlar artık sadece kurumsal firmaların değil kobilerin ve kurumlar içinde bir girişimci ya da kobi gibi hareket edebilen takımların da kullanımındadır. Dijital araçlar sadece üretkenliğimizi değil aynı zamanda da verimliliğimizi arttırabilmekte.Bu eğitimde dijital araçlar ile verimli ve etkin şekilde işleri yürütebilmek konularını işleyeceğiz ve aynı zamanda bunları sağlayacak yazılımları ve çözümleri inceleyeceğiz.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Üretkenlik ve Verimlilik tanımları

Zaman yönetimi ve zamanı iyi kullanmak

Odaklanmak ve sonuç odaklı çalışmak 

Bireysel üretkenlik araçları 

Takım üretkenlik araçları

Bireysel ve takım üretkenlik araçlarının beraber kullanımı

 

 

Genel Bilgi

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.

Stratejik Yönetimin Temelleri

Giriş


Stratejik yönetim nedir?
Kurumlar neden stratejik yönetim çalışmaları yapmalı?
Stratejik Yönetim Temel Kavramlar


Stratejik Yönetim Süreci


Stratejik Yönlendirmeler
Dış Çevre (SWOT)


Genel Çevre ve Sektör Analizi

 

İç Analizi (SWOT)

Stratejiler


Temel Stratejiler


Kurumsal Stratejiler
İş/Rekabet Stratejileri
Stratejik Plan

Sunum Teknikleri ve Yönetimi

Günümüzde liderler paydaşlarını, ekiplerini ve hatta halkı ikna etmek, değişime teşvik etmek, şirket imajını kurmak gibi bir çok hedefi olan sunumlarla toplumun karşısına çıkmaktadır.

Bilgi toplumundan > Konsept topluluğuna geçişimiz, kurumsal hikâyesini iyi anlatan liderlere olan ihtiyacımızı her zamankinden daha fazla önemli kılmaktadır. Sunum iletişimi ve sunma becerileri gelişmiş liderler; ortaklık kuran, çeşitliliği destekleyen, katılımcı ve akılda kalan sunum yapabilme yetkinlikleri taşırlar.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

   

     İyi sunum yapanların kullandığı basit ama etkili teknikler

     Beraber hazırlanan sunumlarda yön birliği kurulması ve uygulanması

     Lideri için sunum hazırlayanlara “Yapıcı Geri Bildirim” verme ve onları geliştirme

     Tasarımcı Lider olma ve kendi sunumunu dakikalar içinde hazırlayabilme

Yönetim Ekonomisi

Temel ekonomik aktörlerin (birey ve firmaların) karar prosesleri
Piyasa yapısı, firma davranışı ve performans
Rekabetçi ve tekelci piyasalardaki yönetim stratejileri
İleri iş stratejilerinin geliştirilmesi
Devlet müdahaleleri ve bilgi yapısının ekonomik çıktılar üzerindeki etkisi

Kriz Dönemlerinde Yönetim

Kriz dönemlerinde yönetim, geleneksel yönetim anlayışlarının dışına çıkılmasını gerektiren, farklı dinamikleri olan, karar ve uygulama süreçleri farklı parametreler barındıran bir anlayışı gerektirir.

Şirketin nakit akışından organizasyonel yapısına, kısa vadeli yatırım planlarından orta ve uzun vadedeki değişim planlamalarına kadar birçok konunun ele alındığı eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir.

 

Kriz Tanımı

Kriz Türleri ve Geçmiş Krizler

Kriz Yöneticisi ve Liderlik

Krizden Korunma Yöntemleri

Kriz Süreci ve Yönetimi

Kriz Dönemine Hazırlık

Krizde Karar Alma Süreçleri

Kriz Dönemlerinde;

            Finansal Yönetim

            Pazarlama Stratejileri

            Organizasyonel Yapılanma

            Kriz İletişimi

            Kriz Sonrası Faaliyetler

Olumsuz Sonuçlarının Giderilmesi ve Fırsata Dönüştürmek

Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi

Günümüz dünyasında, şirketlerin karmaşık ekonomik faaliyetlerinin finansal boyutunun anlaşılması, bu anlamda, mali tablolarının analizi önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda, şirketin ve yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi için de gereklidir. Öte yandan, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda paranın değerini doğru ortaya koyabilmek, yatırım ve planlamaların daha sağlıklı yapılmasını doğurur.

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

1.Gün

Finansal Tabloların Okunması

İşletmede Muhasebe Süreci

Temel Finansal Tablolar

Bilanço, Gelir Tablosu

Nakit Akım Tablosu

Örnek Olay İle Finansal Tabloları Kavrama ve Yorumlama

 

Finansal Yönetime Giriş

Finansal Yönetimin Amacı

Güncel Gelişmeler

İşletme İçindeki Yeri

Nakit Akış Kavramı ve Finansal Yönetim için Önemi

Örnek Olay İle Nakit Akış ve İşletme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

2.Gün

Şirket Performansının Ölçümü ve Güncel Yöntemler

Finansal Tabloların Performans Ölçümünde Kullanılması

EBIT, EBITDA, NOPAT Kavramları

Çalışma Sermayesi, Yatırılan Sermaye, aal.Nakit Akış, Serbest Nakit Akış İlişkisi

EVA, MVA İle Şirket Performasının ölçülmesi

Örnek Olay: Ege A.Ş. Şirket Performansının Değerlendirilmesi

 

Finansal Planlama ve İşletmeler İçin Sürdürülebilir Büyüme

Finansal Planlama Süreci

Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

Bütçeler ve Kontrol Nakit Bütçeleri

İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme ve Örnek Olay ile İnceleme

Proje Yönetimi

Proje Organizasyon Yapıları

Projelerin Planlanması

Proje Yönetiminde Kullanılan Araç ve Yöntemler

CPM

PERT

Liderlik ve Yöneticilik

Gelişen ve değişen iş yapma alışkanlıkları yönetim fonksiyonunu da etkilemektedir. Birçok kurumda geleneksel yönetim uygulamaları yerini esnek, öğrenen, rahat pozisyon alabilen organizasyon yapılarına doğru evriltmektedir.

Bu anlayışla Liderlik, Yöneticilik, İdarecilik gibi kavramlar yeniden ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Liderliğin artık sadece en üstteki kişinin işi olmayıp, tüm birimlerde çalışanların ortak bir işi olduğu unutulmamalıdır. Bu eğitimde kurumdaki tüm insanların nasıl bir liderlik anlayışı içinde hareket etmeleri gerektiği paylaşılacaktır.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

     Yönetici Koçluğu ve Değişim Yönetimi

     Stratejik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

     Geleceğin Yöneticileri ve Çıtayı Yükseltmek

     Yöneticinizi Yönetmek Yurdum İnsanına Uygun Yönetici Olmak

     Liderlik Tipleri

     Beş Farklı Liderlik Yaklaşımı

     Başarı Güdüsü

     Takım Liderleri İçin Takım Oluşturma Stratejileri

Karar vericiler için Oyun Teorisi
İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir. Alanında uzman akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda; bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla eğitim sonunda katılımcılar stratejik analiz, planlama, karar verme ve kontrol yetkinliklerini ve farkındalıklarını arttırabilecek, İK uygulamaları yetenek yönetimi konularında kapsamlı bir bakış açısı kazanacak, Şirketin mali tablolarından yola çıkarak finansal analizini yapabilecek, Kompleks ve etkileşimli durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve böylece “oyun”da avantajlı duruma geçmelerini sağlayacakları bilgiler kazanacak, İnovasyon yönetimi süreçlerini anlayarak değişimlere kolayca adapte olmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirebilecek, Firmalarını daha inovatif hale getirmek için geliştirip kullanabilecekleri stratejiler hakkında bilgi sahibi olacaklar.
İnovatif Kurum Kültürü

Toplumlar gibi kurumlarında amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri yani kendilerine özgü nitelikleri vardır.Bir işletmenin tüm çalışmaları tarafından paylaşılan inanç, ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturmaktadır ve günümüz iş dünyasında kurumların kültürü inovatif bakış açısıyla ele alınması daha da önemli hale gelmiştir. 

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

Kültür
Kültür ve İnovasyon İlişkisi
Kurum Kültürü
Kurum Kültürü ve İnovasyon İlişkisi
İnovasyon Tanımı ve Türleri
İnovasyon Kültürü
İnovasyon Kaynakları
Rekabetçilik ve İnovatiflik Açısından Türkiye'nin Performansı

 

 

Deneyim Paylaşımı
Yöneticiler ve Liderler için Dijital Verimlilik

Dijitalleşen dünya kurumlar ile kobi diye adlandırdığımız ve esasında risk alıp, riski dağıtamayan kurumların arasındaki uçurumu kapamıştır. Dijital araçlar artık sadece kurumsal firmaların değil kobilerin ve kurumlar içinde bir girişimci ya da kobi gibi hareket edebilen takımların da kullanımındadır. Dijital araçlar sadece üretkenliğimizi değil aynı zamanda da verimliliğimizi arttırabilmekte.Bu eğitimde dijital araçlar ile verimli ve etkin şekilde işleri yürütebilmek konularını işleyeceğiz ve aynı zamanda bunları sağlayacak yazılımları ve çözümleri inceleyeceğiz.

 

Eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir:

 

Üretkenlik ve Verimlilik tanımları

Zaman yönetimi ve zamanı iyi kullanmak

Odaklanmak ve sonuç odaklı çalışmak 

Bireysel üretkenlik araçları 

Takım üretkenlik araçları

Bireysel ve takım üretkenlik araçlarının beraber kullanımı

 

 

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.  

Alanında uzman akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda; bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla eğitim sonunda katılımcılar stratejik analiz, planlama, karar verme ve kontrol yetkinliklerini ve farkındalıklarını arttırabilecek,

İK uygulamaları yetenek yönetimi konularında kapsamlı bir bakış açısı kazanacak,

Şirketin mali tablolarından yola çıkarak finansal analizini yapabilecek,

Kompleks ve etkileşimli durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve böylece "oyun"da avantajlı duruma geçmelerini sağlayacakları bilgiler kazanacak,

İnovasyon yönetimi süreçlerini anlayarak değişimlere kolayca adapte olmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirebilecek,

Firmalarını daha inovatif hale getirmek için geliştirip kullanabilecekleri stratejiler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

SERTİFİKA

SERTİFİKA

Başarılı katılımcılar, “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır.

 

yonetici-sertifika

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Bu eğitim neden İTÜ'den alınmalı?

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından uygulanan programın hedefi ise siz profesyonellere ideal sürede stratejik konularda yetkinlik kazandırmaktır. Başarılı bir yöneticinin donanım sahibi olması gereken tüm konularda bilgi aktarılmaktadır.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Katılımcılarda lisans mezuniyeti olmak ve profesyonel çalışma hayatı tecrübesi aranmaktadır. Bu iki şartı karşılayan herkes programa dahil olabilir. 

Eğitim sonunda sertifika alınıyor mu?

%70 devam zorunluluğunu yerine getiren ve eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı sağlayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü onaylı uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır. Sınavda başarı sağlayamayan katılımcılar İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Döküman paylaşımı yapılacak mı?

Program koordinatörlüğü tarafından eğitiminizin başladığı hafta itibariyle materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumsal olarak bize özel planlanabilir mi?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?
KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

*
*
*
*
*