Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi

Eğitimle ilişkili veya kullanılacak teknolojiler.

PMI
Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem
Mindset Institute tarafından onaylı sertifika. Proje Yönetimi Sertifika Programı PMP® sertifika sınavına giriş için ön koşul olan asgari 35 saat Proje Yönetim Eğitimi almak şartını karşılar.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 22 / 25

Son 3 kontenjan

17 TEMMUZ 2024
Pzt - Çar - Per 19:00 - 22:00
66 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SAAT
KONTENJAN
NAKİT FİYATI / KREDİ KARTI
Yeni Dönem
17.07.2024
Pzt - Çar - Per 19:00 - 22:00
66
25 / 22 Son 3 kontenjan

Fiyatı görmek için formu doldurun

Yeni Dönem / Örgün
27.07.2024
Cmt - Paz 10.00 / 14.00
66
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

Yeni Dönem
10.08.2024
Cmt - Paz 10.00 / 17.00
66
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

Yeni Dönem
12.08.2024
Pzt - Çar - Per 19:00 - 22:00
66
25 / 11

Fiyatı görmek için form doldurun

Yeni Dönem
14.09.2024
Cmt - Paz 10.00 / 17.00
66
25 / 7

Fiyatı görmek için form doldurun

Yeni Dönem
07.10.2024
Pzt - Çar - Per 19:00 - 22:00
66
25 / 5

Fiyatı görmek için form doldurun

Yeni Dönem
16.11.2024
Cmt - Paz 10.00 / 17.00
66
25 / 4

Fiyatı görmek için form doldurun

Yeni Dönem
09.12.2024
Pzt - Çar - Per 19:00 - 22:00
66
25 / 8

Fiyatı görmek için form doldurun

Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

Genel Bilgi
Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

 

Proje, program, portföy tanımları

Projeler ve Operasyonlar

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Proje yönetimi metodolojisi

Proje yaşam döngüsü

Proje yönetimi ve Program yönetimi

Proje portfolyo yönetimi (PPM)

PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

 

Stratejiler vs. Projeler

Projelerin sınıflandırılması

Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)

Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

 

Proje yönetiminde organizasyon yapıları

Fonksiyonel organizasyon yapısı

Proje tabanlı organizasyon yapısı

Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)

Doğru organizasyon yapısının seçilmesi

Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

 

Proje yaşam döngüsü

PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu

Projenin başlatılması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve kontrolü

Projenin kapatılması

PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı

Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje beratı hazırlama

Proje yönetim planları

Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi

Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi

Proje hedeflerinin belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin analizi

Kapsam tanımlama dokümanı

Kapsam genişlemesi ve yönetimi

Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması

Proje planı oluşturma

İş Ayrışım Yapısı (WBS)

WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi

Çizelgeleme Araçları

Bar şemaları ve ağ diyagramları

Milestone(kilometretaşı) kavramı

Gantt şeması oluşturma teknikleri

Ağ diyagramı oluşturma teknikleri

Aktivite ilişkilendirme metotları

Kritik yol hesaplama teknikleri

Bolluk hesaplama yöntemleri

PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi

Proje kontrolü

Proje gelişiminin izlenmesi

Durum raporları

Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)

EVM’nin özellikleri

EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü

EVM formülleri

EVM tekniğinin projelerde uygulanması

EVM grafiksel analizi

EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi

Kalite tanımları

Kalite yönetim planı

Kalite planlama

Kalite güvence

Kalite kontrol

Deney tasarımı (Design of experiments)

Pareto analizi

Kalite ve 6 Sigma felsefesi

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi

Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı

IT projelerinde test süreci

Test tipleri

Kalite maliyetleri

Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi

Proje takımının oluşturulması

Takım oluşturma aşamaları

Sorumluluk atama matriksi

Yetkinlik matriksi

Kadro yönetim planı

Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreci

Risk yanıt stratejileri

Olasılık ve etki matriksi

Risk kategorileri ve türleri

Risklerin tanımlanması

Risklerin analiz edilmesi

Risklerin önceliklendirilmesi

Kalitatif risk analizi

Kantitatif risk analizi

Risklerin kontrol edilmesi

Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimi süreçleri

Satın alma planlaması

Pazar koşullarının değerlendirilmesi

“Satın al” ya da “Yap” kararı

Kontrat tipleri

Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri

Tedarikçi seçim kriterleri

Satın alma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi

İletişim ve proje yöneticisi

İletişim yönetimi süreci

İletişim tipleri

İletişim stratejileri

İletişim planının oluşturulması

Toplantı yönetimi

Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş tanımı

Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı

Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi

Paydaşlar arası iletişim

Bölüm 15 : Çevik (Agile) Proje Yönetimi

Proje ve Proje Yönetimi Genel Kavramlar

Yazılım Yaşam Döngüsü ve Karşılaşılan Problemler

Agile Yöntemler

Agile Manifesto

Prensipler ve Değerler

Takım Oyunu

Değeri Hızla Maksimize Etme Yaklaşımı

Sürekli İyileştirme

Proje Yönetimi Yaklaşımı ile Karşılaştırma

izasyonel Çeviklik

Agile Ölçeklendirme

Agile Yöntemlerin Yazılım Projeleri Dışında Uygulanması

Agile Olgunluk Seviyesi

Organizasyonel Dönüşüm

Global ve Ulusal Örnekleri

Proje Yönetimi Araçları

Trello

Jira

Miro

Diğer Agile Yöntemler

Kanban

XP

DevOps

Bölüm 16: Scrum Metodolojisi

 

Scrum Çerçevesi ve Teorisi

Scrum Rolleri

Scrum Toplantıları

Scrum Çıktıları

Scrum'da Planlama

Backlog Yönetimi

Release Planlaması

Sprint Planlama

Kullanıcı Hikayesi Yazma

Planlama Pokeri

Scrum ile İlerlemeyi İzleme

Metrikler

Çalışan Yazılım

Sürekli İyileştirme

Scrum ile Organizasyonel Değişim

Kendini Yöneten Takımlar

Taahhüt

Odaklanma

Scrum’a Başlamak

Scrum’ı Organizasyonunuzda Uygulamak İçin Adımlar

Bölüm 17: Hiper Üretken Çevik Takım Olmak

 

Çevik Takım Olmak

Takım Seçimi

Roller

Çeşitlilik

Hofstede Perspektifi

 

Takımlaştırma

 Çevik Takım Anlaşması

Çevik Karar Alma

Ortak Hedefe Çevik Koşmak

Kararları Sahiplene

Takımın Ritmini Yakalamak

 

İletişim Ustası Takımlar

Olumluluk

Verimlilik

Çeviklik

 

Bireysel Çeviklik

Kendimizi Çevikleştirmek

Bilmek, Yapmak, Yapabilmek ve Olmak

Çevikleştirici Etki Yaratmak

Microsoft Project ile Proje Yönetimi

Giriş

MS Project temel kavramları ve terminolojisi

MS Project'in işletme projeleri için kullanım alanları

Proje planlaması ve proje yönetimi temelleri

Projeleri oluşturma, düzenleme ve takip etme

Bir proje örneği ile başlamak

 

Planlama İle İlgili Önemli Başlıklar

Görev ve Görev Tipleri

İş Kırılım Yapısını Modellemek (WBS)

Gantt şeması oluşturma ve analiz etme

Kaynak yönetimi ve tahminlemeleri yapma

Kaynak tahsisleri, kaynak iş yükü, kaynakların takip edilmesi

Projelerde Bağımlılıklar

 

İzleme İle İlgili Önemli Başlıklar

 

Proje ilerlemesini izleme ve raporlama

Gerçekleşme oranlarını güncelleme, kritik yol analizi

Kazanılmış Değer Analizi (EV)

Projeleri Karşılaştırma

Ağ Diyagramı ve Diğer Görünüm Şekilleri

 

Raporlama İle İlgili Önemli Başlıklar

 

Raporlama ve Paylaşım

Proje raporları oluşturma ve paylaşma.

Sorgu ve Filtre Yönetimi İşlemleri

Biçimlendirme İşlemleri

 

PMP Sınav Sorularının Çözümü

Program bünyesinde PMP sınav sorusu paylaşılmakta, bunlardan bir kısmı derste çözülmekte, bir kısmı ise tartışılmaktadır.

 

PMP sertifika sınavına hazırlık için sorular çözülür. Bu soruları çözmekte amacımız sınavın soru tiplerini tanıma ve sınavda daha hızlı soru çözmektir.

Program kapsamında 100 sorunun çözümü ve değerlendirmesi eğitmen eşliğinde yapılır.

Online sistem üzerinden soru verilerek bu soruların katılımcılar tarafından çözülmeleri beklenir. Eğitimimiz sonucunda her bir katılımcı pek çok farklı soruyu incelemiş ve çözümlemiş olacaktır.

 

500 Adet PMP sınav sorusu paylaşılması

100 Adet PMP sınav sorusunun çözülmesi ve tartışılmasıDeneyim Paylaşımı

Program bünyesinde sektörde uzun yıllar proje yönetimi konularında çalışmış uzmanlarla deneyim paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

 

Genel Bilgi

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

UYGULAMA / PROJE:

Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir

Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji

 

Proje, program, portföy tanımları

Projeler ve Operasyonlar

Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler

Projelerde başarısızlık nedenleri

Proje başarı faktörleri

Proje yönetiminin organizasyonel faydaları

Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları

Projelerde paydaşlar

Proje kısıt üçgeni

Proje yönetimi metodolojisi

Proje yaşam döngüsü

Proje yönetimi ve Program yönetimi

Proje portfolyo yönetimi (PPM)

PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

 

Stratejiler vs. Projeler

Projelerin sınıflandırılması

Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)

Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

 

Proje yönetiminde organizasyon yapıları

Fonksiyonel organizasyon yapısı

Proje tabanlı organizasyon yapısı

Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)

Doğru organizasyon yapısının seçilmesi

Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

 

Proje yaşam döngüsü

PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu

Projenin başlatılması

Projenin planlanması

Projenin yürütülmesi

Projenin izlenmesi ve kontrolü

Projenin kapatılması

PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı

Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi

Proje beratı hazırlama

Proje yönetim planları

Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi

Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi

Proje hedeflerinin belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin analizi

Kapsam tanımlama dokümanı

Kapsam genişlemesi ve yönetimi

Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması

Proje planı oluşturma

İş Ayrışım Yapısı (WBS)

WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi

Çizelgeleme Araçları

Bar şemaları ve ağ diyagramları

Milestone(kilometretaşı) kavramı

Gantt şeması oluşturma teknikleri

Ağ diyagramı oluşturma teknikleri

Aktivite ilişkilendirme metotları

Kritik yol hesaplama teknikleri

Bolluk hesaplama yöntemleri

PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi

Proje kontrolü

Proje gelişiminin izlenmesi

Durum raporları

Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)

EVM’nin özellikleri

EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü

EVM formülleri

EVM tekniğinin projelerde uygulanması

EVM grafiksel analizi

EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi

Kalite tanımları

Kalite yönetim planı

Kalite planlama

Kalite güvence

Kalite kontrol

Deney tasarımı (Design of experiments)

Pareto analizi

Kalite ve 6 Sigma felsefesi

DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi

Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı

IT projelerinde test süreci

Test tipleri

Kalite maliyetleri

Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi

Proje takımının oluşturulması

Takım oluşturma aşamaları

Sorumluluk atama matriksi

Yetkinlik matriksi

Kadro yönetim planı

Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi

Risk yönetimi süreci

Risk yanıt stratejileri

Olasılık ve etki matriksi

Risk kategorileri ve türleri

Risklerin tanımlanması

Risklerin analiz edilmesi

Risklerin önceliklendirilmesi

Kalitatif risk analizi

Kantitatif risk analizi

Risklerin kontrol edilmesi

Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimi süreçleri

Satın alma planlaması

Pazar koşullarının değerlendirilmesi

“Satın al” ya da “Yap” kararı

Kontrat tipleri

Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri

Tedarikçi seçim kriterleri

Satın alma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi

İletişim ve proje yöneticisi

İletişim yönetimi süreci

İletişim tipleri

İletişim stratejileri

İletişim planının oluşturulması

Toplantı yönetimi

Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi

Paydaş tanımı

Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı

Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi

Paydaşlar arası iletişim

Bölüm 15 : Çevik (Agile) Proje Yönetimi

Proje ve Proje Yönetimi Genel Kavramlar

Yazılım Yaşam Döngüsü ve Karşılaşılan Problemler

Agile Yöntemler

Agile Manifesto

Prensipler ve Değerler

Takım Oyunu

Değeri Hızla Maksimize Etme Yaklaşımı

Sürekli İyileştirme

Proje Yönetimi Yaklaşımı ile Karşılaştırma

izasyonel Çeviklik

Agile Ölçeklendirme

Agile Yöntemlerin Yazılım Projeleri Dışında Uygulanması

Agile Olgunluk Seviyesi

Organizasyonel Dönüşüm

Global ve Ulusal Örnekleri

Proje Yönetimi Araçları

Trello

Jira

Miro

Diğer Agile Yöntemler

Kanban

XP

DevOps

Bölüm 16: Scrum Metodolojisi

 

Scrum Çerçevesi ve Teorisi

Scrum Rolleri

Scrum Toplantıları

Scrum Çıktıları

Scrum'da Planlama

Backlog Yönetimi

Release Planlaması

Sprint Planlama

Kullanıcı Hikayesi Yazma

Planlama Pokeri

Scrum ile İlerlemeyi İzleme

Metrikler

Çalışan Yazılım

Sürekli İyileştirme

Scrum ile Organizasyonel Değişim

Kendini Yöneten Takımlar

Taahhüt

Odaklanma

Scrum’a Başlamak

Scrum’ı Organizasyonunuzda Uygulamak İçin Adımlar

Bölüm 17: Hiper Üretken Çevik Takım Olmak

 

Çevik Takım Olmak

Takım Seçimi

Roller

Çeşitlilik

Hofstede Perspektifi

 

Takımlaştırma

 Çevik Takım Anlaşması

Çevik Karar Alma

Ortak Hedefe Çevik Koşmak

Kararları Sahiplene

Takımın Ritmini Yakalamak

 

İletişim Ustası Takımlar

Olumluluk

Verimlilik

Çeviklik

 

Bireysel Çeviklik

Kendimizi Çevikleştirmek

Bilmek, Yapmak, Yapabilmek ve Olmak

Çevikleştirici Etki Yaratmak

Microsoft Project ile Proje Yönetimi

Giriş

MS Project temel kavramları ve terminolojisi

MS Project'in işletme projeleri için kullanım alanları

Proje planlaması ve proje yönetimi temelleri

Projeleri oluşturma, düzenleme ve takip etme

Bir proje örneği ile başlamak

 

Planlama İle İlgili Önemli Başlıklar

Görev ve Görev Tipleri

İş Kırılım Yapısını Modellemek (WBS)

Gantt şeması oluşturma ve analiz etme

Kaynak yönetimi ve tahminlemeleri yapma

Kaynak tahsisleri, kaynak iş yükü, kaynakların takip edilmesi

Projelerde Bağımlılıklar

 

İzleme İle İlgili Önemli Başlıklar

 

Proje ilerlemesini izleme ve raporlama

Gerçekleşme oranlarını güncelleme, kritik yol analizi

Kazanılmış Değer Analizi (EV)

Projeleri Karşılaştırma

Ağ Diyagramı ve Diğer Görünüm Şekilleri

 

Raporlama İle İlgili Önemli Başlıklar

 

Raporlama ve Paylaşım

Proje raporları oluşturma ve paylaşma.

Sorgu ve Filtre Yönetimi İşlemleri

Biçimlendirme İşlemleri

 

PMP Sınav Sorularının Çözümü

Program bünyesinde PMP sınav sorusu paylaşılmakta, bunlardan bir kısmı derste çözülmekte, bir kısmı ise tartışılmaktadır.

 

PMP sertifika sınavına hazırlık için sorular çözülür. Bu soruları çözmekte amacımız sınavın soru tiplerini tanıma ve sınavda daha hızlı soru çözmektir.

Program kapsamında 100 sorunun çözümü ve değerlendirmesi eğitmen eşliğinde yapılır.

Online sistem üzerinden soru verilerek bu soruların katılımcılar tarafından çözülmeleri beklenir. Eğitimimiz sonucunda her bir katılımcı pek çok farklı soruyu incelemiş ve çözümlemiş olacaktır.

 

500 Adet PMP sınav sorusu paylaşılması

100 Adet PMP sınav sorusunun çözülmesi ve tartışılmasıDeneyim Paylaşımı

Program bünyesinde sektörde uzun yıllar proje yönetimi konularında çalışmış uzmanlarla deneyim paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Proje Yönetimi eğitimine neden katılmalı?

Başarılı bir proje yönetiminin metodolojisini PMI tarafından yayınlanan PMBOK güncel yayınları üzerinden anlatan bu programda, Mindset Institute sektör profesyonellerinin deneyiminden yararlanıyor olacaksınız.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Programa, firmalarda proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev almakta/alacak olan, proje yönetim teknikleri ve MS Project konusu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir. Bu kapsamda katılabilecek kişiler; Her sektörden proje paydaşları, Proje Yöneticileri, Proje Koordinatörleri, İş Analistleri, Proje Mühendisleri, Proje Uzmanları, Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar, yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler, projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar.

Eğitimde uygulama yapılacak mıdır ?

Programda yer alan MS Project konusu uygulamalı olarak işlenecektir. MS Project uygulamasının kurulumuyla ilgili eğitmenlerimiz yönlendirme sağlayacaktır.

Programda döküman paylaşımı yapılacak mıdır?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle program koordinatörlüğü tarafından materyal paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonunda sertifika alınacak mı ?

%70 devam zorunluluğunu yerine getiren ve eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı sağlayan katılımcılar Mindset Institute onaylı Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Sınavda başarı sağlayamayan katılımcılar  Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

PMP Sınavı Nedir ?

Bugün, dünya çapında 100.000'in üzerinde PMP sertifikalı proje yöneticisi bulunmaktadır.

Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından düzenlenen Proje Yönetimi Profesyoneli sertifikası için başvuran adayların PMI derneği tarafından belirlenen, eğitim ve deneyim gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir.

Gerekliliklerden biri olan 35 saat eğitim almış olmak ön koşuludur. İTÜ Proje Yöneticiliği Sertifika Programı bu ön koşulu sağlamaktadır.

Sınav Bilgileri

PMP® sınavı, çoktan seçmeli 200 sorudan oluşur.

Sınavı süresi :  240 dakika

Sınav, PMI onaylı test merkezlerinde tüm dünyada sunulmaktadır.

Diğer detaylar için PMI web sitesini inceleyebilirsiniz.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Program kayıtlarının tamamı Mindset Institute tarafından alınmaktadır. Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz. 

KAYIT ve ÖDEME

DETAYLI BİLGİ İSTE

Şimdi kendin veya şirketin için eğitim planla

Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Eğitim ücretini kim karşılayacak?
*
*
*
*
*
KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?