Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle insan kaynakları departmanlarının her biriminde görev alabilecek uzmanlık seviyesine ulaşacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 15 / 25
10 AĞUSTOS 2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
72 Saat (6 Hafta)
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
10.08.2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
72
25 / 15

Fiyatı görmek için form doldurun

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası; size İnsan Kaynakları alanında başarılı bir kariyer için gereken temeli sağlar. Şirketinizin insan yönetimi yoluyla hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak, İK uygulamaları geliştirmek ve uygulamak için gereksinim duyacağınız becerilere sahip olacaksınız.

 

Genel Bilgi
İnsan Kaynağı Planlama ve İş Analizi
  • İşgünü ihtiyacının tespiti, tahmin araçları
  • İnsan kaynakları planlama süreçleri
  • Organizasyon şeması oluşturma
  • İşgücü azaltma ve yeniden yapılandırma (Küçülme, birleşme, lokasyon değişimi, transferler)
  • İş analizi
  • Görev tanımı oluşturma
  • İş ilanı hazırlama
İşe Alım - İş Başvurusu Alma Yöntemleri ve Kaynakları

Çalışan Tavsiye Sistemi Oluşturma
Sosyal Medya Üzerinden İş Başvurusu Alımı
Şirketin İletişim Kanallarında Açık Pozisyonların Konumlandıırlması
Üniversitelerle İşbirliği (Kariyer Günleri, Öğrenci Kulüpleri)
Stajyer İstihdam Edilmesi
İşkur Üzerinden İstihdam Süreçleri
İstihdam Platformalarında İş İlanı Vermek
Linkedin Üzerinden İş İlan Vermek
Linkedin Talent Solutions İle Potansiyel Adaylara Ulaşmak
İşe Alım Sürecinde Dış Kaynak (Outsource) Kullanımı
Yetenek Avcısı (Headhunter) Şirketlere İşbirliği

İşe Alım - Başvuru Değerlendirme

Başvuru Veritabanı Oluşturma

Uçtan Uça İşe Alım Sürecinin Tasarımı

Özgeçmiş Değerlendirme

Aday Önceliklendirme ve Ön Eleme

Başvuruların Takibi ve Yanıtlanması

İşe Alım - Mülakat Süreçleri

Adaylarla İlk İletişim ve Süreç Bilgilendirmesi

Mülakat Nedir, Mülakat Çeşitleri Nelerdir?

Mülakat Organizasyonu ve Süreçteki Zorlukları Yönetmek İçin Tavsiyeler

Mülakat Öncesi Testler ve Değerlendirmesi

Mülakata Hazırlık

Görüşme (İnterview) Teknikleri (Yapısal, Durumsal, Panel, Vs)

İşe Alım Görüşmesi için Soru Teknikleri

Rol Çalışmaları

Şirket Kültürü İle Uyumluk ve Açık İletişim

Çok Adımlı İşe Alımlarda Mülakat Süreçlerinin Organizasyonu ve İletişimi

Adaylar ile (Olumlu Veya Olumsuz) Görüşme Sonucu İletişimi

İşe Alım - Teklif Süreci

Referans Süreci

Background Check ile Adayın Verdiği (Deneyim, Eğitim, Hukuki) Bilgilerin Teyidi

İş Teklifi Oluşturma ve Aday İle İletişimi

İş Teklifi ile İlgili Müzareke Süreçlerinin Yönetimi

İşe Yerleştirme

İşe Başlangıç Organizasyonu

Gerekli Belgelerin Temini

Yeni İşe Başlayanların Şirket İçi Tanıtımı ve İletişimi

Şirket Oryantasyon Süreçlerinin Tasarımı

Departmana Özel Onboarding Süreç Tasarımı

"Hoşgeldin" Kitlerinin Hazırlanması

Kurum Kültürü Oluşturma

Kurumsal Değerler Ve Kurum Kültürü Oluşturma
Kurum Kültürünün Aktarımı
İnsan Kaynakları Uygulamalarının Pazarlanması
Kurumsal İletişim Ve Sosyal Medyanın Kullanımı
Şirket İntranet Ve Portallerinin Kullanımı
Kurum Kültürünün Benimsenmesi İçin Örnek Çalışmalar
Şirket İçi Farklılıkların Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Hukuk

İş Hukukundaki Temel Kavramlar (İşveren, İşçi, İşyeri)
Bireysel İş Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
Toplu İş Hukuku
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun İnsan Kaynaklarındaki Yansımaları

İş Sözleşmesi

İş Sözleşmesinin Tanımı, Kapsamı
Belirli Süreli ve Belirsiz Süresiz Sözleşmeler
İş Sözleşmesinde Kvkk ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tarafların Yükümlüklerinin Düzenlenmesi

Özlük Dosyası Hazırlanması

Özlük Dosyasının Hazırlanması, Bulundurulması Gereken Belgeler ve Nitelikleri
Etkin Dökümantasyon ve Özlük Dosyasının Muhafaza Edilmesi
İşyeri Açılışı ve Yapılması Gereken Bildirimler
Çalışan İçin Sgk ve İşkur Bildirimleri
İşveren ve Çalışanın Hakları ve Sorumlulukları

İşçi - İşveren İlişkileri

Çalışma Süresi
Ücretli ve Ücretsiz İzin Düzenlemeleri
Ulusal Bayramlar ve Resmi Tatiller
Fazla Mesai ve Tatil Günlerinde Çalışma Hesaplanması
Çalışma Koşullarındaki Değişiklik Bildirimleri
Davranışsal Sorunların Yönetimi (İşe Gelmeme/Geç Gelme, Tavır Bozuklukları, Anlaşmazlıklar)
Şikayetleri ve Gerekçelerini Araştırma Yöntemleri (Çalışan Vs Çalışan, Çalışan Vs Yönetici, Çalışan Vs Şirket)
Uyarı Verme Koşulları ve Yöntemleri
Yazılı Uyarı, Sözlü Uyarı, Savunma Alma
Çalışanlardan Geri Bildirim Toplama Yöntemleri (Çalışan Anketleri, Çıkış Mülakatları)

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme
Yetkinlik Bazlı Değerlendirme Yöntemi
Hedef Odaklı Değerlendirme ve Hedef Belirleme
Kurum Hedeflerinin Genele Yayılması
Performans Yönetim Sistemi Tasarımı
Tekonoloji Kullanımı ve Altyapı Seçenekleri
Ölçüm Metriklerinin Oluşturulması
Sonuçların Takibi, Paylaşımı ve Analizi
Geri Bildirim Verme
Performans Değerlendirme Sonuçlarının Çalışan Haklarına Yansıması

Eğitim Yönetimi

Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti
Eğitim Kataloğu Oluşturma
Şirket İçi ve Şirket Dışı (Eğitim Firmaları) Eğitmen Temini
Maliyetlendirme ve Bütçeleme
Eğitim Planlarının Oluşturulması
Eğitimlerin Değerlendirilmesi, Geri Bildirim Toplama ve Sürekli Gelişim
Eğitimler ve Performans Yönetimi İlişkisi

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi Tanımı ve Güncel Kavramlar
Çalışanlar İçin Kariyer Yolu Planlaması
Performans Yönetimi ile İlişkisi
Süreç Yönetimi ve İletişimi

Yetenek Yönetimi

Yetenek Bulma ve Çekim Merkezi Olma
Temel Yaklaşımlar ve Güncel Örnekler
Yetenek Yönetimi Programı Özellikleri
Program Bileşenleri, Kavramlar ve İlkeler

İşten Ayrılma, İşten Çıkarma

İş Akdinin Sona Erme Sebepleri
İşten Çıkış Süreçleri
İşten Çıkarma Sürecinde Hukuki Açıdan Yapılması Gerekenler
İşten Ayrılma ve İş Devri Sürecinin Tasarlanması
Çıkış Mülakatı ve Faydaların Sonlandırılması
İhbar ile İlgili Hususlar
İşten Çıkarma ve İşe İade İle İlgili Vaka Değerlendirmeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Kapsamı
İşveren ve Çalışanların Yükümlükükleri
Çalışanların Bilinçlendirilmesi, Zorunlu Eğitimlerin Organizasyonu
İşyeri Risk Analizi ve Eylem Planlarının Hazırlanması
İşyeri Hekimi Konumlandırma Şartları ve Süreç Yönetimi
Acil Durum Tatbikatları Organizasyonu
İş Kazası, Bildirimi ve İşveren Sorumluluları

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sürdürülebilirlik

Sosyal Sorumluluk Projelerinin Şirket İçin Önemi
Sürdürülebilirlik Kavramı
Şirket Açısından Sürdürülebilirlik, Çalışan Açısından Sürdürülebilirlik
Sosyal Sorumluluk Projelerinin İletişimi
Örnek Projelerin Değerlendirilmesi

İnsan Kaynakları Metrikleri

İşe Alım Maliyeti (Cost Per Hire)
İşe Alım Süresi (Time To Recruit)
İşten Ayrılma Oranı (Turnover Rate)

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

Bir kurumun en önemli kaynağı, sahip olduğu insan gücüdür. Sürekli artan ve değişen günümüz rekabet ortamında uzun ömürlü olmak isteyen kurumlar sahip olunan bu kaynağı en doğru şekilde kullanmak ve yönetmek durumundadır. Mindset Institute olarak her biri alanında uzman eğitmenlerimizle gerçekleşecek programın temel amacı yeni nesil, vizyoner İK uzmanları yetiştirmektir. Program süresince katılımcılara İnsan Kaynakları departmanlarının iş süreçleri anlatırken iş yaşamında önemli olan noktalar örnek vakalar ve uygulamalarla incelenecektir.

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

Kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler,

İnsan Kaynakları Uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,

Kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,

Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler katılabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen kişiler,
İnsan Kaynakları Yönetimine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler,
Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları katılım sağlayabilirler.
Kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler, Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler katılabilir.

Eğitim sayfasında yer alan tüm konular işleniyor mu ?

Paylaşılan eğitim içeriğinin tamamı uygulanmaktadır. Eğitim süresi boyunca verilen konular içerikte paylaşıldığı şekilde işlenmektedir.

Döküman paylaşımı yapılacak mı ?

Eğitiminizin başladığı hafta itibariyle ilgili materyal paylaşımları eğitmenlerimiz tarafından paylaşılacaktır.

 

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?
Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede program koordinatörlüğünce uygulanan değerlendirme sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için %70 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi şarttır.
Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir ?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.
Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Satın alma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.
Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?