Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
İTÜ

işbirliğiyle

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı) 19. Dönem
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 16 / 25
20 TEMMUZ 2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
48 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Fiyat, ödeme koşulları, eğitim konularının detaylı bilgisi için form doldurun

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
NAKİT FİYATI
KREDİ KARTI
19. Dönem
20.07.2024
Cmt & Paz 10.00 / 17.00
48
25 / 16

Fiyatı görmek için form doldurun

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı (Uygulamalı) 19. Dönem

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel bilgi

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışmayı hedefleyen profesyoneller, dış ticaret ve gümrük müşavirliği firmalarındaki pozisyonlara başvurmayı planlayanlar ile kendi işlerini uluslararası alana taşımak isteyen girişimcilere uygun güncel bir eğitim programıdır. Küreselleşen dünyada uluslararası ticaret, dünya ekonomisi ve sosyal medya gibi konulardaki önemli değişikliklerle ilgili çeşitli örnek uygulamalar yapılacaktır. Gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracat mevzuatı, dış ticaret rejimi değişkenlere değinilerek, dış ticaret işlemlerine destek veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi edinerek dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri gibi bir çok konuda bilgi ve beceri kazandıracak yoğunlaştırılmış bir eğitim uygulanacaktır.

Genel bilgi
Dış Ticarete Giriş

Neden Dış Ticaret?

Dış Ticaretin Terminolojisi

Dış Ticaret Yol Haritası

Dış Ticaret Stratejileri

Dış Ticarette Politika Oluşturma ve Politika Yürütme Süreçleri

Planlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri

İş Planları ve İş Planı Geliştirme Süreci

 

Dış ticarete Giriş dersinde dış ticaretin genel özellikleri ve işletmelerin dış ticaret süreçlerinin yol haritası üzerinde durulacaktır. Derste ilk olarak dış ticaretin neden önemli olduğu, terminolojik anlamda ne ifade ettiği, işletmelerin yol haritalarının ve stratejilerinin genel özellikleri ele alınacaktır. Ardından, dış ticarette politika oluşturmanın ve bu politikaların yürütülmesinin önemi, çeşitli strateji alanları ve iş planı geliştirme sürecinin dinamikleri konu olarak ele alınacaktır. Ders süreci Türkiye ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.

Dış Ticaretin Hukuki Boyutları

Uluslararası Hukuk Çerçevesi

Dış Ticaret Sözleşmeleri

Uyuşmazlıklar ve Tahkim Süreçleri

Ticaret Hukuku

Uluslararası Anlaşmalar

Dış Ticaret Mevzuatları

 

Dış Ticaretin Hukuki Boyutları dersinde dış ticaret pazarındaki işletmelerin itibar etmekle yükümlü oldukları ulusal ve uluslararası hukuksal çerçeve ele alınacaktır. Derste ilk olarak dış ticarette ulusal ve uluslararası hukuki zorunluluklar ele alınacaktır. Ardından dış ticaret mevzuatı, ticaret hukuku ve hukuki anlaşmazlıkların çözümleri gibi konular üzerinde durulacaktır. Ders süreci, sınıfın da aktif katılımıyla tartışma ortamında yürütülecek ve Türkiye ve dünyadan çeşitli örneklerle desteklenecektir.

Dış Ticarette İhracat Süreci

İhracat Rejimi ve İhracat Türleri

İhracat İş Akışı

Devlet Destekleri

İhracatta Pazar Araştırması ve Müşteri Bulma Süreci

Pazar Araştırması Türleri

Hedef Ülke Araştırması

Uygun Pazar - Uygun Ürün İlişkisi

Uluslararası Pazarlama Kanalları

İşletme İçi İhracat Yönetimi

İhracat Rejimi ve Özellikleri

İhracat Prosedürleri

İhracat Gümrük Prosedürleri

Gümrükleme Süreci

İhracat Mevzuatı

İhracat Belgeleri

İhracatta Teslim, Teslim Şekilleri ve Özellikleri

İhracatta Kalitenin Önemi ve Müşteri Memnuniyetini Sağlama Süreci

İhracatta Yeni Teknolojiler

İhracatta Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı

İhracat Sürecinde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

 

Bu derste dış ticaretin ihracat boyutu, genel özellikleri ve sürecin dinamikleri üzerinde durulacaktır. Söz konusu derste ilk olarak ihracat rejimi, türleri, devlet destekleri ve şartları, pazar araştırması türleri ve sürecin dinamikleri, uygun pazarın seçim süreci ve pazarlama kanalları ele alınacaktır. Ardından işletme içi ihracat kavramı, ihracat prosedürleri, mevzuatı, ilgili belgeleme süreçleri, teslim ve teslim sürecinin dinamikleri, müşteri ilişkileri ve sürecin yönetimi, süreçte sosyal medya ve internetin yeni teknolojiler ile kullanımı ve karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümü konuları üzerinde durulacaktır. Ders süreci, sınıfın da aktif katılımıyla tartışma ortamında yürütülecek ve Türkiye ve dünyadan çeşitli örneklerle desteklenecektir.

Dış Ticarette İthalat Süreci

İthalat Kavramı ve İthalat Sürecinin Dinamikleri

İthalat Türleri ve Özellikleri

İthalat Prosedürleri

İthalat Mevzuatı

İthalat İş Akışı Oluşturma Süreci

İthalat Sürecinde Kullanılan Belgeler

İthalatta Gümrük Uygulamaları

Olası Gümrük Riskleri

İthalatta Vergi Uygulamaları

Maliyet Hesaplaması ve Sürecin Yönetimi

İthalatta Nakliye ve Lojistik Süreçlerin Yönetimi

İthalatta Trend Teknolojiler

İthalatta Kota ve Tarife Kavramları

İthalat Sürecinde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

 

Bu derste dış ticarette ithalat süreci, sürecin dinamikleri, prosedürleri, kanuni boyutu ve süreçteki uygulamalar üzerinde durulacaktır. Derste ilk olarak ithalat kavramının ne ifade ettiği, sürecin dinamikleri, prosedürel anlamdaki yükümlülüklerin neler olduğu, mevzuatın genel özellikleri ve iş akışı oluşturma süreci ele alınacaktır. Ardından ithalat sürecinin gümrük ayağı, gümrük sürecinin işletme tarafından önemli olan noktaları ve riskleri, vergi uygulamaları, maliyet ve lojistik sürecinin yönetimi ve ithalat alanındaki yeni teknolojilerin sürece entegrasyonu konuları üzerinde durulacaktır. Ders süreci sınıfın da katılımıyla aktif tartışma ortamında yürütülecek olup, Türkiye ve dünyadan örnekler ile desteklenecektir.

Uluslararası Pazarlar ve Pazaryerleri

Uluslararası Pazarların Seçimi Süreci

Uluslararası Dış Ticaret Anlaşmaları ve Sürece Etkileri

Dış Çevre Faktörlerinin Analizi

AB Pazarı ve Genel Özellikleri

Dünya Pazarının Bölgesel Özellikleri

Uluslararası Pazara Giriş Yöntemleri

Pazaryeri Kavramı ve Genel Özellikleri

Uluslararası Pazaryerleri

Uluslararası Pazarlarda Teknolojinin Etkisi

Uygun Pazaryerinin Seçimi Süreci

Uluslararası Pazaryeri Örnekleri

Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Stratejileri

B2B Ticaret Siteleri ve Uluslararası Ticaret Uygulamaları

 

Bu derste dış ticarette uluslararası pazar ve pazaryerlerinin genel özellikleri ile birlikte bu öğelerin seçiminde kritik noktaların neler olduğu ele alınacaktır. Derste ilk olarak uluslararası pazar ve pazaryeri kavramı, uluslararası ticaret anlaşmaları ve sürece olası etkileri, AB ve dünya pazarının dinamikleri ele alınacaktır. Ardından pazaryeri kavramının genel özellikleri, uluslararası pazaryerlerine giriş yöntemleri, teknolojinin sürece etkileri, uygun pazaryerinin seçimi noktasında kritik faktörler, dünyadan ve ülkemizden pazaryeri örnekleri ve pazaryerinde ticaret faaliyetlerini yürütme stratejileri üzerinde durulacaktır. Ders süreci ülkemiz ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.

Gümrük ve Gümrükleme Sürecinin Yönetimi

Ulusal ve Uluslararası Gümrük Yönetmelikleri

Gümrük Birliği Anlaşması

Gümrük Beyannamesi

Eşyanın Geçici Depolanması

Gümrük Rejimleri ve Genel Özellikleri

Eşyanın Menşei ve Gümrükleme Sürecindeki Önemi

Gümrükçe Onaylanmış İşlem

Gümrük İşlem Süreçleri ve Özellikleri

Serbest Dolaşım ve Dolaşım Belgeleri

Gümrük Yükümlülüğü

Eşyanın Gümrük Kıymeti

 

Bu derste dış ticarette gümrük ve gümrükleme süreçlerinin genel özellikleri ve kritik noktaları ele alınacaktır. Derste ilk olarak ulusal ve uluslararası gümrük anlaşmaları, gümrük birliği anlaşması ve sürece etkileri, gümrük beyannamesinin yazım süreci, eşyaların geçici depolanması süreci ve gümrük rejimleri üzerinde durulacak ardından eşyanın menşei ve gümrükleme sürecine etkileri, gümrük işlem süreçleri, serbest dolaşım süreci, gümrük yükümlülükleri ve eşyanın gümrük kıymetleri üzerinde durulacaktır. Ders süreci Türkiye ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.

Dış Ticarette Nakliye ve Lojistik Süreci

Temel Lojistik Kavramları

Nakliye ve Lojistik Süreci

Tedarik Zinciri

Taşımacılık Kavramları

Karayolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı

En Uygun Nakliye Yönteminin Seçilmesi

Nakliye Belgeleri

Eşyanın Güvenliği

Nakliye Sigortası ve Önemi

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

Çok Modlu Taşımacılık

Taşıma Ağları

Taşımacılık İşlemleri İş Akışı

Karşılaşılabilecek Olası Sorunlar ve Çözümleri

 

Bu derste dış ticaret sürecinin en önemli dinamiklerinden biri olan nakliye ve lojistik yönetimi süreci ve sürecin genel özellikleri üzerinde durulacaktır. Derste ilk olarak lojistik alanının terminolojik çerçevesi çizilecek, nakliye ve lojistik sürecinin ne ifade ettiği tartışılacak ve tedarik zinciri ve taşımacılık kavramları üzerinde durulacaktır. Ardından taşımacılık türleri, eşyaların güvenliğinin sağlanması süreci, en uygun nakliye yönteminin seçimi süreci ve uluslararası taşımacılık sektörü dinamikleri üzerinde durulacak ve ders süreci ülkemiz ve dünyadan çeşitli örnekler ile desteklenecektir.

Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri ve Finans Yönetimi

Dış Ticarette Finans Yönetiminin Önemi

Peşin Ödeme

Alıcı Firma Finansmanı

Mal Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Kabul Kredili Ödeme

Özel takas İşlemleri

Akreditifli Ödeme ve Genel Özellikleri

Akreditif İşlemleri

Akreditif İşlemlerindeki Temel Riskler ve Risk Yönetimi

Uygun Ödeme Yönteminin Seçimi

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebelendirilmesi

Dış Ticaret İşlemlerinde Finans Yönetimi

Dış Ticaret Muhasebesi

Teminat Mektupları

Dış Ticarette Fiyatlandırma İşlemleri

Fiyat Teklifi Hazırlama Süreci

Dış Ticaret Finans Yönetiminde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

 

Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri ve Finans Yönetimi dersinde dış ticarette finans yönetimi sürecinin dinamikleri ve ödeme yöntemlerinin genel özellikleri ile birlikte sürece etkileri üzerinde durulacaktır. Derste öncelikle finans yönetiminin önemi, ödeme yöntemlerinin neler olduğu ve en uygun ödeme yönteminin seçimindeki kritik noktalar ele alınacaktır. Ardından muhasebelendirme süreci ve sürecin dinamikleri, finans yönetim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, teminat mektubu kavramı ve özellikleri ve fiyatlandırma stratejileri üzerinde durulacaktır. Ders süreci, ülkemiz ve dünyadan örnekler ile desteklenecektir.

Genel bilgi

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışmayı hedefleyen profesyoneller, dış ticaret ve gümrük müşavirliği firmalarındaki pozisyonlara başvurmayı planlayanlar ile kendi işlerini uluslararası alana taşımak isteyen girişimcilere uygun güncel bir eğitim programıdır. Küreselleşen dünyada uluslararası ticaret, dünya ekonomisi ve sosyal medya gibi konulardaki önemli değişikliklerle ilgili çeşitli örnek uygulamalar yapılacaktır. Gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracat mevzuatı, dış ticaret rejimi değişkenlere değinilerek, dış ticaret işlemlerine destek veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi edinerek dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri gibi bir çok konuda bilgi ve beceri kazandıracak yoğunlaştırılmış bir eğitim uygulanacaktır.

Dış Ticarete Giriş

Neden Dış Ticaret?

Dış Ticaretin Terminolojisi

Dış Ticaret Yol Haritası

Dış Ticaret Stratejileri

Dış Ticarette Politika Oluşturma ve Politika Yürütme Süreçleri

Planlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri

İş Planları ve İş Planı Geliştirme Süreci

 

Dış ticarete Giriş dersinde dış ticaretin genel özellikleri ve işletmelerin dış ticaret süreçlerinin yol haritası üzerinde durulacaktır. Derste ilk olarak dış ticaretin neden önemli olduğu, terminolojik anlamda ne ifade ettiği, işletmelerin yol haritalarının ve stratejilerinin genel özellikleri ele alınacaktır. Ardından, dış ticarette politika oluşturmanın ve bu politikaların yürütülmesinin önemi, çeşitli strateji alanları ve iş planı geliştirme sürecinin dinamikleri konu olarak ele alınacaktır. Ders süreci Türkiye ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.

Dış Ticaretin Hukuki Boyutları

Uluslararası Hukuk Çerçevesi

Dış Ticaret Sözleşmeleri

Uyuşmazlıklar ve Tahkim Süreçleri

Ticaret Hukuku

Uluslararası Anlaşmalar

Dış Ticaret Mevzuatları

 

Dış Ticaretin Hukuki Boyutları dersinde dış ticaret pazarındaki işletmelerin itibar etmekle yükümlü oldukları ulusal ve uluslararası hukuksal çerçeve ele alınacaktır. Derste ilk olarak dış ticarette ulusal ve uluslararası hukuki zorunluluklar ele alınacaktır. Ardından dış ticaret mevzuatı, ticaret hukuku ve hukuki anlaşmazlıkların çözümleri gibi konular üzerinde durulacaktır. Ders süreci, sınıfın da aktif katılımıyla tartışma ortamında yürütülecek ve Türkiye ve dünyadan çeşitli örneklerle desteklenecektir.

Dış Ticarette İhracat Süreci

İhracat Rejimi ve İhracat Türleri

İhracat İş Akışı

Devlet Destekleri

İhracatta Pazar Araştırması ve Müşteri Bulma Süreci

Pazar Araştırması Türleri

Hedef Ülke Araştırması

Uygun Pazar - Uygun Ürün İlişkisi

Uluslararası Pazarlama Kanalları

İşletme İçi İhracat Yönetimi

İhracat Rejimi ve Özellikleri

İhracat Prosedürleri

İhracat Gümrük Prosedürleri

Gümrükleme Süreci

İhracat Mevzuatı

İhracat Belgeleri

İhracatta Teslim, Teslim Şekilleri ve Özellikleri

İhracatta Kalitenin Önemi ve Müşteri Memnuniyetini Sağlama Süreci

İhracatta Yeni Teknolojiler

İhracatta Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı

İhracat Sürecinde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

 

Bu derste dış ticaretin ihracat boyutu, genel özellikleri ve sürecin dinamikleri üzerinde durulacaktır. Söz konusu derste ilk olarak ihracat rejimi, türleri, devlet destekleri ve şartları, pazar araştırması türleri ve sürecin dinamikleri, uygun pazarın seçim süreci ve pazarlama kanalları ele alınacaktır. Ardından işletme içi ihracat kavramı, ihracat prosedürleri, mevzuatı, ilgili belgeleme süreçleri, teslim ve teslim sürecinin dinamikleri, müşteri ilişkileri ve sürecin yönetimi, süreçte sosyal medya ve internetin yeni teknolojiler ile kullanımı ve karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümü konuları üzerinde durulacaktır. Ders süreci, sınıfın da aktif katılımıyla tartışma ortamında yürütülecek ve Türkiye ve dünyadan çeşitli örneklerle desteklenecektir.

Dış Ticarette İthalat Süreci

İthalat Kavramı ve İthalat Sürecinin Dinamikleri

İthalat Türleri ve Özellikleri

İthalat Prosedürleri

İthalat Mevzuatı

İthalat İş Akışı Oluşturma Süreci

İthalat Sürecinde Kullanılan Belgeler

İthalatta Gümrük Uygulamaları

Olası Gümrük Riskleri

İthalatta Vergi Uygulamaları

Maliyet Hesaplaması ve Sürecin Yönetimi

İthalatta Nakliye ve Lojistik Süreçlerin Yönetimi

İthalatta Trend Teknolojiler

İthalatta Kota ve Tarife Kavramları

İthalat Sürecinde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

 

Bu derste dış ticarette ithalat süreci, sürecin dinamikleri, prosedürleri, kanuni boyutu ve süreçteki uygulamalar üzerinde durulacaktır. Derste ilk olarak ithalat kavramının ne ifade ettiği, sürecin dinamikleri, prosedürel anlamdaki yükümlülüklerin neler olduğu, mevzuatın genel özellikleri ve iş akışı oluşturma süreci ele alınacaktır. Ardından ithalat sürecinin gümrük ayağı, gümrük sürecinin işletme tarafından önemli olan noktaları ve riskleri, vergi uygulamaları, maliyet ve lojistik sürecinin yönetimi ve ithalat alanındaki yeni teknolojilerin sürece entegrasyonu konuları üzerinde durulacaktır. Ders süreci sınıfın da katılımıyla aktif tartışma ortamında yürütülecek olup, Türkiye ve dünyadan örnekler ile desteklenecektir.

Uluslararası Pazarlar ve Pazaryerleri

Uluslararası Pazarların Seçimi Süreci

Uluslararası Dış Ticaret Anlaşmaları ve Sürece Etkileri

Dış Çevre Faktörlerinin Analizi

AB Pazarı ve Genel Özellikleri

Dünya Pazarının Bölgesel Özellikleri

Uluslararası Pazara Giriş Yöntemleri

Pazaryeri Kavramı ve Genel Özellikleri

Uluslararası Pazaryerleri

Uluslararası Pazarlarda Teknolojinin Etkisi

Uygun Pazaryerinin Seçimi Süreci

Uluslararası Pazaryeri Örnekleri

Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Stratejileri

B2B Ticaret Siteleri ve Uluslararası Ticaret Uygulamaları

 

Bu derste dış ticarette uluslararası pazar ve pazaryerlerinin genel özellikleri ile birlikte bu öğelerin seçiminde kritik noktaların neler olduğu ele alınacaktır. Derste ilk olarak uluslararası pazar ve pazaryeri kavramı, uluslararası ticaret anlaşmaları ve sürece olası etkileri, AB ve dünya pazarının dinamikleri ele alınacaktır. Ardından pazaryeri kavramının genel özellikleri, uluslararası pazaryerlerine giriş yöntemleri, teknolojinin sürece etkileri, uygun pazaryerinin seçimi noktasında kritik faktörler, dünyadan ve ülkemizden pazaryeri örnekleri ve pazaryerinde ticaret faaliyetlerini yürütme stratejileri üzerinde durulacaktır. Ders süreci ülkemiz ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.

Gümrük ve Gümrükleme Sürecinin Yönetimi

Ulusal ve Uluslararası Gümrük Yönetmelikleri

Gümrük Birliği Anlaşması

Gümrük Beyannamesi

Eşyanın Geçici Depolanması

Gümrük Rejimleri ve Genel Özellikleri

Eşyanın Menşei ve Gümrükleme Sürecindeki Önemi

Gümrükçe Onaylanmış İşlem

Gümrük İşlem Süreçleri ve Özellikleri

Serbest Dolaşım ve Dolaşım Belgeleri

Gümrük Yükümlülüğü

Eşyanın Gümrük Kıymeti

 

Bu derste dış ticarette gümrük ve gümrükleme süreçlerinin genel özellikleri ve kritik noktaları ele alınacaktır. Derste ilk olarak ulusal ve uluslararası gümrük anlaşmaları, gümrük birliği anlaşması ve sürece etkileri, gümrük beyannamesinin yazım süreci, eşyaların geçici depolanması süreci ve gümrük rejimleri üzerinde durulacak ardından eşyanın menşei ve gümrükleme sürecine etkileri, gümrük işlem süreçleri, serbest dolaşım süreci, gümrük yükümlülükleri ve eşyanın gümrük kıymetleri üzerinde durulacaktır. Ders süreci Türkiye ve dünya pazarından örnekler ile desteklenecektir.

Dış Ticarette Nakliye ve Lojistik Süreci

Temel Lojistik Kavramları

Nakliye ve Lojistik Süreci

Tedarik Zinciri

Taşımacılık Kavramları

Karayolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı

En Uygun Nakliye Yönteminin Seçilmesi

Nakliye Belgeleri

Eşyanın Güvenliği

Nakliye Sigortası ve Önemi

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

Çok Modlu Taşımacılık

Taşıma Ağları

Taşımacılık İşlemleri İş Akışı

Karşılaşılabilecek Olası Sorunlar ve Çözümleri

 

Bu derste dış ticaret sürecinin en önemli dinamiklerinden biri olan nakliye ve lojistik yönetimi süreci ve sürecin genel özellikleri üzerinde durulacaktır. Derste ilk olarak lojistik alanının terminolojik çerçevesi çizilecek, nakliye ve lojistik sürecinin ne ifade ettiği tartışılacak ve tedarik zinciri ve taşımacılık kavramları üzerinde durulacaktır. Ardından taşımacılık türleri, eşyaların güvenliğinin sağlanması süreci, en uygun nakliye yönteminin seçimi süreci ve uluslararası taşımacılık sektörü dinamikleri üzerinde durulacak ve ders süreci ülkemiz ve dünyadan çeşitli örnekler ile desteklenecektir.

Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri ve Finans Yönetimi

Dış Ticarette Finans Yönetiminin Önemi

Peşin Ödeme

Alıcı Firma Finansmanı

Mal Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Kabul Kredili Ödeme

Özel takas İşlemleri

Akreditifli Ödeme ve Genel Özellikleri

Akreditif İşlemleri

Akreditif İşlemlerindeki Temel Riskler ve Risk Yönetimi

Uygun Ödeme Yönteminin Seçimi

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebelendirilmesi

Dış Ticaret İşlemlerinde Finans Yönetimi

Dış Ticaret Muhasebesi

Teminat Mektupları

Dış Ticarette Fiyatlandırma İşlemleri

Fiyat Teklifi Hazırlama Süreci

Dış Ticaret Finans Yönetiminde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri

 

Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri ve Finans Yönetimi dersinde dış ticarette finans yönetimi sürecinin dinamikleri ve ödeme yöntemlerinin genel özellikleri ile birlikte sürece etkileri üzerinde durulacaktır. Derste öncelikle finans yönetiminin önemi, ödeme yöntemlerinin neler olduğu ve en uygun ödeme yönteminin seçimindeki kritik noktalar ele alınacaktır. Ardından muhasebelendirme süreci ve sürecin dinamikleri, finans yönetim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, teminat mektubu kavramı ve özellikleri ve fiyatlandırma stratejileri üzerinde durulacaktır. Ders süreci, ülkemiz ve dünyadan örnekler ile desteklenecektir.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı kimler için uygundur?

Bu program, işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışmayı hedefleyenler, dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmalarındaki pozisyonlara başvurmayı planlayanlar ile kendi işlerini uluslararası alana taşımak isteyen girişimcilere uygun güncel bir eğitim programıdır.

 

Dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak, örnekler ile “bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar? ve nasıl kullanabilirim?” mantığıyla işleneceği bu eğitimde, katılımcıların kendi iş fikirlerini uluslararası pazarlara nasıl taşıyacakları ve bir firmanın dış ticaret departmanında çalışabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir. 

Eğitim süreci nasıl yürütülecek?

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, aynı tarihte uzaktan canlı sınıf ortamında açılacaktır.

Eğitim sürecinde alanlarında uzman eğitmenler derslerinize girecek, deneyimlerini ve sektörel bilgilerini sizlerle paylaşacaktır.

Eğitim süresince sıradan bir eğitim deneyimi yaşamaktan ziyade vaka analizleri ve uygulama çalışmaları ile birlikte deneyimleyerek öğrenebileceksiniz.

Eğitim süreci, sizlerin de aktif olarak katıldığı canlı sınıf ortamında yürütülecektir.

Eğitimde sadece teorik bilgiler mi yer alacak?

Bu programda dış ticaret sektöründen teorik bilgilerin yanı sıra sektörün çeşitli dinamiklerinden ve alanlarından örnekler, vaka analizi çalışmaları ve soru-cevap etkinlikleriyle etkileşimli ve aktif bir öğrenme ortamında öğrenebileceksiniz.

Dış Ticaret Sertifika Programı hazırlanırken sektörün dinamikleri, pazarın ihtiyaçları ve en güncel sektörel bilgiler göz önüne alınmıştır. Bu gelişmeleri ders sürecinde yapılacak vaka analizleri ve örneklendirmelerle öğrenebilecek, aktif olarak katıldığınız tartışma ortamında öğrendiklerinizi pekiştirebileceksiniz.

Program sürecinde farklı sektörlerden dış ticaret süreçleri ele alınacak mı?

Bu program süresince dış ticaret sektörünün etkilediği hemen hemen her sektörden örnekler ve vaka analizleri ile birlikte oldukça etkin olduğunuz ve sıradan olmaktan çok uzak bir öğrenme deneyimi yaşayacaksınız.

Ders süreci sizlerin de sorularınız ve fikirlerinizle aktif olarak katıldığınız bir ortamda yürütüleceğinden elbette farklı sektörlerden örnekler ile sürdürülecektir.

Bu programa dahil olmak için önceden dış ticaret sektöründe bulunmuş olmak gerekiyor mu?

Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programına katılmak için daha önce dış ticarette sektörel tecrübe edinmiş olmanız gerekmiyor.

Bu programda alacağınız sektörel bilgiler hem teorik hem pratik olarak size dış ticaret sektörünün tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar sunmakta ve sektörel tecrübesi olsun olmasın tüm katılımcılara kaliteli bir öğrenme deneyimi ve sektörel uygulama bilgileri sunmaktadır.

Eğitim sonunda sertifika alabilecek miyim?

Bu programda %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarı elde eden katılımcılar İTÜ & Mindset Institute tarafından verilen Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

Eğitim, kurumsal olarak, kurumlara özel planlanabilir mi?

Eğitim programı, alanı itibariyle kurumların farklı ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir. Ekibinizin mevcut çalışmaları belirlediğiniz gelişim hedefine yönelik revizeler yapılarak uygulanmaktadır. Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz. Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satınalma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?