Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
Bulut Güvenliği Bootcamp Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 12 / 20
27 TEMMUZ 2024
Cumartesi / 10.00 - 16.00
18 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Program Ücreti
2100.00 + %10 KDV
GROWTH Üye Ücreti - GROWTH Üye Ol
1800.00 + %10 KDV

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)
27.07.2024
Cumartesi / 10.00 - 16.00
18
20 / 12
2100.00 TL + KDV 1800.00 TL + KDV

Bulut Güvenliği Bootcamp Yeni Dönem (Uzaktan Eğitim)

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Mindset Institute tarafından sunulan Bulut Güvenliği Eğitimi, buluttaki bilgi, veri ve depolama güvenliği hakkında teknik ayrıntılar sağlar. Kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ve güvenlik risklerinin ve risk azaltmaları tüm yönleri ele alınmaktadır.
Altyapı için IaaS/PaaS/SaaS (SPI), platform, hizmet modeli olarak yazılım ve hizmet olarak güvenlik yönleri tartışılmaktadır. Kurs, depolanan veri gizliliğini, bulut sağlayıcı operasyonlarını, bulutta kimlik ve erişim yönetimini, kullanılabilirlik yönetimini ve gizliliği ele alır.
Eğitim kampı tarzında Mindset Institute Bulut Güvenliği Eğitimi Boot Campı, bulut güvenliğinin temel unsurlarını kapsayan yoğun, 3 günlük bir öğrenme deneyimidir. Eğitim, alanlarında güncel kalmak isteyen ancak ofisten uzakta olmak için sınırlı zamanı olan meşgul profesyoneller için idealdir.

Genel Bilgi
Bulut Bilişime Giriş

Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Dağıtım Modelleri

Bulut Bilişim Referans Mimarisi

Bulutun Teknik Açıklaması

Katman

Istemci

Uygulama

Platform

Altyapı

Sunucu

Bulut Ağları Oluşturma

Sanallaştırmaya Genel Bakış

Bulutta Federasyon, Varlık, Güvenlik ve Gizlilik

Bulut Bilişim Standartları ve En İyi Uygulamalar

Dağıtım modelleri

Genel Bulut

Güvenlik ve Erişim Kontrolü

Bulut Bilişime Son Kullanıcı Erişimini Yönetme'

Bulut tarafından desteklenen varlıklar

Veri

Uygulama

Işlev

Süreç

Bulut Bilişim Güvenlik Çerçevesi

Bulutla ilişkili güvenlik sorunları
Bulut güvenliğinin boyutları
Altyapı Güvenliği
Güvenlik ve gizlilik
Veri Güvenliği ve Depolama
Kimlik ve Erişim Yönetimi
Bulutta Güvenlik Yönetimi
Fiziksel ve personel güvenliği
Kullanılabilirlik
Uygulama güvenliği
Gizlilik
Denetim ve Uyumluluk
İş sürekliliği ve veri kurtarma
Günlükler ve denetim izleri
Benzersiz uyumluluk gereksinimleri
Yasal ve sözleşmeye dayalı konular

Bulut Güvenliği Referans Modeli

Yönetilen varlık, kaynak ve bilgi türleri
Onları kim ve nasıl yönetiyor?
Hangi kontrollerin seçildiği ve nasıl entegre edildikleri
Uyumluluk sorunları
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)
Hizmet Olarak Platform (PaaS)
Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)
Bulut Bilişime Giriş
Bulut bilişimi tanımlama
Buluttan hizmet sunma
Bir İş Vakası Oluşturma
Finansal sonuçların hesaplanması
İş sürekliliğinin korunması
Buluta Geçiş
Dikkat edilmesi gereken teknik noktalar
Geçişi planlama
Bulutta Erişim Kontrolü
Hizmet Olarak Yazılımdan (SaaS) Yararlanma
Hizmet Olarak Platformdan (PaaS) Yararlanma
Hizmet Olarak Altyapıdan (IaaS) Yararlanma
IaaS'ye erişme

Bulut Güvenliği Risklerine Genel Bakış

Yönetişim Kaybı
Kilitleme
İzolasyon Hatası
Uyum Riskleri
Yönetim Arabirimi Uzlaşması
Veri Koruması
Güvenli Olmayan veya Eksik Veri Silme
Kötü Niyetli İçeriden
Yedeklilik / Felaket Kurtarma
Ağ yönetimi
Ağ trafiğini değiştirme
Ayrıcalık yükseltme
Sosyal mühendislik saldırıları (ör. kimliğe bürünme)
İşlem günlüklerinin kaybı veya güvenliğinin aşılması
Güvenlik günlüklerinin kaybolması veya tehlikeye atılması (adli soruşturmanın manipülasyonu)
Yedekler kayboldu, çalındı
Tesislere yetkisiz erişim (makinelere ve diğer tesislere fiziksel erişim dahil)
Bilgisayar ekipmanı hırsızlığı
Doğal afetler
Güvenlik açıkları
Buluta özgü olmayan güvenlik açıkları
E-posta ve Web Güvenliği
Ayrıntılı E-posta ve Web Denetimleri
Veri Kaybı Önleme (DLP)
Gerçek Zamanlı İşlem Seviyesi Raporlaması
Satıcının güvenlik modeline güvenme
Müşterinin denetim bulgularına yanıt verememesi
Soruşturmalar için destek alınması
Dolaylı yönetici sorumluluğu
Özel mülk uygulamalar incelenemez
Fiziksel kontrol kaybı
Bulut Sağlama Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama
Bulut Veri Depolama Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama
Bulut İşleme Altyapısının Güvenliğini Sağlama
Bulut Destek Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama
Bulut Ağı ve Çevre Güvenliği
Dağıtılmış DoS koruması
VLAN yetenekleri
Çevre güvenliği (IDS, güvenlik duvarı, kimlik doğrulama)
Uygulama mobilitesi ile sanal bölgelendirme

Bulut Güvenliği Kontrol Modeli

Uygulama
Veri ve Bilgiler
Yönetim

Güvenilir Bilgi İşlem
Bilgi işlem ve depolama
Fiziksel
Uyumluluk Modeli
Hizmet Olarak Güvenlik
Bulutta Kimliği Yönetme
Genel Bulutların Güvenliğini Sağlama
Özel Bulutların Güvenliğini Sağlama
Topluluk Bulutlarının Güvenliğini Sağlama
Hibrit Bulutların Güvenliğini Sağlama
Veri Merkezi Operasyonları
Olay Müdahalesi
Şifreleme ve Anahtar Yönetimi
Kimlik, yetkilendirme ve erişim yönetimi
Sanallaştırma
Hizmet Olarak Güvenlik
Yönetişim ve Kurumsal Risk Yönetimi
Hukuki Konular: Sözleşmeler ve Elektronik Keşif
Uyum ve Denetim Yönetimi
Bilgi Yönetimi ve Veri Güvenliği
Birlikte Çalışabilirlik ve Taşınabilirlik
Altyapı Güvenliği
Ağ Düzeyi
Ana Bilgisayar Düzeyi
Uygulama Düzeyi
Veri Güvenliği ve Depolama
Veri Güvenliğinin Yönleri
Veri Güvenliğini Azaltma
Sağlayıcı Verileri ve Güvenliği
Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirme süreci
Politika ve organizasyonel riskler
Yönetişim kaybı

Bulut Güvenlik Önerileri ve Yol haritaları

Kimlik ve Erişim Yönetimi
Güven Sınırları ve IAM
Bulut Yetkilendirme Yönetimi
Bulut Hizmeti Sağlayıcısı IAM Uygulaması
Bulutta Güvenlik Yönetimi
Kullanılabilirlik Yönetimi
Erişim Kontrolü
Güvenlik Zafiyeti, Yama ve Konfigürasyon Yönetimi
Gizlilik
S. Kanun ve Yönetmelikler
Uluslararası Kanun ve Yönetmelikler
Denetim ve Uyumluluk
İç Politika Uyumluluğu
Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC)
Uyumluluk için bulutu denetleme
[Bulut] Hizmeti Olarak Güvenlik
Anahtar Kontrol Alanları
Kontrendikasyon
Tehditlere Karşı Direnç
Kontrol Detayları

Genel Bilgi

Mindset Institute tarafından sunulan Bulut Güvenliği Eğitimi, buluttaki bilgi, veri ve depolama güvenliği hakkında teknik ayrıntılar sağlar. Kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ve güvenlik risklerinin ve risk azaltmaları tüm yönleri ele alınmaktadır.
Altyapı için IaaS/PaaS/SaaS (SPI), platform, hizmet modeli olarak yazılım ve hizmet olarak güvenlik yönleri tartışılmaktadır. Kurs, depolanan veri gizliliğini, bulut sağlayıcı operasyonlarını, bulutta kimlik ve erişim yönetimini, kullanılabilirlik yönetimini ve gizliliği ele alır.
Eğitim kampı tarzında Mindset Institute Bulut Güvenliği Eğitimi Boot Campı, bulut güvenliğinin temel unsurlarını kapsayan yoğun, 3 günlük bir öğrenme deneyimidir. Eğitim, alanlarında güncel kalmak isteyen ancak ofisten uzakta olmak için sınırlı zamanı olan meşgul profesyoneller için idealdir.

Bulut Bilişime Giriş

Bulut Bilişim Nedir?

Bulut Dağıtım Modelleri

Bulut Bilişim Referans Mimarisi

Bulutun Teknik Açıklaması

Katman

Istemci

Uygulama

Platform

Altyapı

Sunucu

Bulut Ağları Oluşturma

Sanallaştırmaya Genel Bakış

Bulutta Federasyon, Varlık, Güvenlik ve Gizlilik

Bulut Bilişim Standartları ve En İyi Uygulamalar

Dağıtım modelleri

Genel Bulut

Güvenlik ve Erişim Kontrolü

Bulut Bilişime Son Kullanıcı Erişimini Yönetme'

Bulut tarafından desteklenen varlıklar

Veri

Uygulama

Işlev

Süreç

Bulut Bilişim Güvenlik Çerçevesi

Bulutla ilişkili güvenlik sorunları
Bulut güvenliğinin boyutları
Altyapı Güvenliği
Güvenlik ve gizlilik
Veri Güvenliği ve Depolama
Kimlik ve Erişim Yönetimi
Bulutta Güvenlik Yönetimi
Fiziksel ve personel güvenliği
Kullanılabilirlik
Uygulama güvenliği
Gizlilik
Denetim ve Uyumluluk
İş sürekliliği ve veri kurtarma
Günlükler ve denetim izleri
Benzersiz uyumluluk gereksinimleri
Yasal ve sözleşmeye dayalı konular

Bulut Güvenliği Referans Modeli

Yönetilen varlık, kaynak ve bilgi türleri
Onları kim ve nasıl yönetiyor?
Hangi kontrollerin seçildiği ve nasıl entegre edildikleri
Uyumluluk sorunları
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)
Hizmet Olarak Platform (PaaS)
Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)
Bulut Bilişime Giriş
Bulut bilişimi tanımlama
Buluttan hizmet sunma
Bir İş Vakası Oluşturma
Finansal sonuçların hesaplanması
İş sürekliliğinin korunması
Buluta Geçiş
Dikkat edilmesi gereken teknik noktalar
Geçişi planlama
Bulutta Erişim Kontrolü
Hizmet Olarak Yazılımdan (SaaS) Yararlanma
Hizmet Olarak Platformdan (PaaS) Yararlanma
Hizmet Olarak Altyapıdan (IaaS) Yararlanma
IaaS'ye erişme

Bulut Güvenliği Risklerine Genel Bakış

Yönetişim Kaybı
Kilitleme
İzolasyon Hatası
Uyum Riskleri
Yönetim Arabirimi Uzlaşması
Veri Koruması
Güvenli Olmayan veya Eksik Veri Silme
Kötü Niyetli İçeriden
Yedeklilik / Felaket Kurtarma
Ağ yönetimi
Ağ trafiğini değiştirme
Ayrıcalık yükseltme
Sosyal mühendislik saldırıları (ör. kimliğe bürünme)
İşlem günlüklerinin kaybı veya güvenliğinin aşılması
Güvenlik günlüklerinin kaybolması veya tehlikeye atılması (adli soruşturmanın manipülasyonu)
Yedekler kayboldu, çalındı
Tesislere yetkisiz erişim (makinelere ve diğer tesislere fiziksel erişim dahil)
Bilgisayar ekipmanı hırsızlığı
Doğal afetler
Güvenlik açıkları
Buluta özgü olmayan güvenlik açıkları
E-posta ve Web Güvenliği
Ayrıntılı E-posta ve Web Denetimleri
Veri Kaybı Önleme (DLP)
Gerçek Zamanlı İşlem Seviyesi Raporlaması
Satıcının güvenlik modeline güvenme
Müşterinin denetim bulgularına yanıt verememesi
Soruşturmalar için destek alınması
Dolaylı yönetici sorumluluğu
Özel mülk uygulamalar incelenemez
Fiziksel kontrol kaybı
Bulut Sağlama Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama
Bulut Veri Depolama Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama
Bulut İşleme Altyapısının Güvenliğini Sağlama
Bulut Destek Hizmetlerinin Güvenliğini Sağlama
Bulut Ağı ve Çevre Güvenliği
Dağıtılmış DoS koruması
VLAN yetenekleri
Çevre güvenliği (IDS, güvenlik duvarı, kimlik doğrulama)
Uygulama mobilitesi ile sanal bölgelendirme

Bulut Güvenliği Kontrol Modeli

Uygulama
Veri ve Bilgiler
Yönetim

Güvenilir Bilgi İşlem
Bilgi işlem ve depolama
Fiziksel
Uyumluluk Modeli
Hizmet Olarak Güvenlik
Bulutta Kimliği Yönetme
Genel Bulutların Güvenliğini Sağlama
Özel Bulutların Güvenliğini Sağlama
Topluluk Bulutlarının Güvenliğini Sağlama
Hibrit Bulutların Güvenliğini Sağlama
Veri Merkezi Operasyonları
Olay Müdahalesi
Şifreleme ve Anahtar Yönetimi
Kimlik, yetkilendirme ve erişim yönetimi
Sanallaştırma
Hizmet Olarak Güvenlik
Yönetişim ve Kurumsal Risk Yönetimi
Hukuki Konular: Sözleşmeler ve Elektronik Keşif
Uyum ve Denetim Yönetimi
Bilgi Yönetimi ve Veri Güvenliği
Birlikte Çalışabilirlik ve Taşınabilirlik
Altyapı Güvenliği
Ağ Düzeyi
Ana Bilgisayar Düzeyi
Uygulama Düzeyi
Veri Güvenliği ve Depolama
Veri Güvenliğinin Yönleri
Veri Güvenliğini Azaltma
Sağlayıcı Verileri ve Güvenliği
Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirme süreci
Politika ve organizasyonel riskler
Yönetişim kaybı

Bulut Güvenlik Önerileri ve Yol haritaları

Kimlik ve Erişim Yönetimi
Güven Sınırları ve IAM
Bulut Yetkilendirme Yönetimi
Bulut Hizmeti Sağlayıcısı IAM Uygulaması
Bulutta Güvenlik Yönetimi
Kullanılabilirlik Yönetimi
Erişim Kontrolü
Güvenlik Zafiyeti, Yama ve Konfigürasyon Yönetimi
Gizlilik
S. Kanun ve Yönetmelikler
Uluslararası Kanun ve Yönetmelikler
Denetim ve Uyumluluk
İç Politika Uyumluluğu
Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC)
Uyumluluk için bulutu denetleme
[Bulut] Hizmeti Olarak Güvenlik
Anahtar Kontrol Alanları
Kontrendikasyon
Tehditlere Karşı Direnç
Kontrol Detayları

PROGRAM HEDEFİ

PROGRAM HEDEFİ

  • Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik dahil olmak üzere bulutta veri güvenliği ve depolamanın mevcut durumunu gözden geçirmek
  • Bulut hizmetlerine erişen kullanıcıların kimlik doğrulaması, yetkilendirmesi ve denetimi için kimlik ve erişim yönetimi (IAM) uygulaması hakkında bilgi edinmek
  • Hangi güvenlik yönetimi çerçevelerinin ve standartlarının bulut için uygun olduğunu keşfetmek
  • Geleneksel bilgi işlem modelleriyle nasıl karşılaştırdıkları da dahil olmak üzere bulutta göz önünde bulundurulması gereken gizlilik yönlerini anlamak
  • Buluttaki denetim ve uyumluluk işlevlerinin önemini ve dikkate alınması gereken çeşitli standartları ve çerçeveleri öğrenmek
  • Bulut güvenliğinin farklı bir yönü olan hizmet olarak sunulan güvenliği incelemek
KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

BT uzmanları, bilgi güvenliği ve gizlilik uygulayıcıları, işletme yöneticileri ve hizmet sağlayıcılar için ideal olan bu kurs size bulut bilişim güvenliği hakkında ayrıntılı bilgi sunar.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Bu eğitim, bulut güvenliği konusunda bilgilerini güncellemek isteyen IT profesyonelleri, sistem ve ağ yöneticileri, güvenlik uzmanları ve bulut hizmetleriyle çalışan diğer teknik personel için uygundur. Meşgul profesyoneller ve zamanı kısıtlı olanlar için tasarlanmıştır.

Eğitimde hangi konular işlenecek?

Eğitimde kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ve güvenlik riskleri gibi bulut güvenliğiyle ilgili temel konular ele alınacaktır. Ayrıca IaaS, PaaS ve SaaS gibi hizmet modelleri, depolanan veri gizliliği, bulut sağlayıcı operasyonları, bulutta kimlik ve erişim yönetimi gibi konular detaylı bir şekilde işlenecektir.

Eğitimde hangi öğretim yöntemleri kullanılacak?

Eğitim, teorik dersler, interaktif tartışmalar ve gerçek dünya senaryolarına dayanan uygulamalı laboratuvar çalışmalarını içerecektir. Bu, katılımcılara öğrendiklerini pratikte uygulama şansı verecek ve kavramları pekiştirecektir.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Evet, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Mindset Institute tarafından bir katılım sertifikası verilecektir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?