Eğitimler
Eğitim takvimi Workshop Takvimi
Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Eğitimi Workshop
Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.
EĞİTİM DETAYLARI
Kalan Kontenjan 12 / 20
27 TEMMUZ 2024
Cumartesi / 10.00 - 16.00
18 Saat
Online Eğitim

Uzaktan Eğitim

Canlı Sınıf

KAYIT VE ÖDEME DETAYLARI
Program Ücreti
2100.00 + %10 KDV
GROWTH Üye Ücreti - GROWTH Üye Ol
1800.00 + %10 KDV

Tüm sorularınız için : 444 1 476 veya info@mindset.com.tr

DÖNEM
TARİH
GÜNLER
SÜRE
KONTENJAN
PROGRAM ÜCRETİ
GROWTH ÜYE ÜCRETİ
Workshop
27.07.2024
Cumartesi / 10.00 - 16.00
12
20 / 12
2100.00 TL + KDV 1800.00 TL + KDV

Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Eğitimi Workshop

444 1 476
EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Bilgi

Bu eğitim, katılımcılara çeşitli felaket türlerini tanıma, bu felaketlerin iş operasyonlarına potansiyel etkilerini anlama ve etkili kurtarma stratejileri geliştirme konularında temel bilgiler sunar. Katılımcılar, doğal afetlerden teknolojik aksaklıklara ve siber saldırılara kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı iş sürekliliğini sağlama yöntemlerini öğrenirler.

Program, tehdit ve zafiyetleri belirleme, hayati verilerin korunması, ve felaket anında iş süreçlerinin devamlılığını garantileyen stratejilerin uygulanması gibi konulara odaklanır. Katılımcılar ayrıca, iş sürekliliği planlarının nasıl hazırlanacağını, test edileceğini ve uygulanacağını detaylı bir şekilde öğrenecekler. Bu planlar, organizasyonların felaket sonrası toparlanma sürecini hızlandırmak ve operasyonel kesintileri minimuma indirgemek için kritik öneme sahiptir.

Eğitim, risk yönetimi teknikleri, tesisi koruma, veri ve sistem kurtarma, olaylara yanıt verme ve kamu hizmetlerinin felaket kurtarma planlarındaki etkileri gibi çeşitli konuları kapsar. Katılımcılar, felaket kurtarma ve iş sürekliliği konularında kapsamlı bir anlayış geliştirirken, kurumlarının sürdürülebilirliğini ve direncini artıracak pratik beceriler edinirler. Bu eğitim, IT profesyonelleri, siber güvenlik uzmanları, ağ mühendisleri ve politika analistleri gibi çeşitli alanlardaki profesyoneller için idealdir.

Genel Bilgi
Olağanüstü Durum Kurtarmaya ve Afetlere Giriş

Terminoloji
Afet türleri
Afetler sisteme ne yapacak?
Olağanüstü durum kurtarma ihtiyacının oluşturulması
Operasyonel aksamalar ve olağanüstü durumlar
Olağanüstü durum kurtarma tanımı
Olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği ilkeleri
Felaket kurtarma ile ilgili faaliyetler
Felaket kurtarma ve iş sürekliliği programı
Olağanüstü durum kurtarma çözümleri
Felaket kurtarma ve iş sürekliliği uygulamaları
Afet azaltma için uluslararası stratejiler
Afetler nelerdir?
Afetlerin doğası
Afetlerde sınıflandırma
Doğal afetler
Deprem
Volkan
Felaketleri tahmin etme
Tsunami
Heyelan
Kasırga
Sel
Orman yangınları
Elektrik kesintileri
Salgın hastalıklar
İletişim kesintileri
Kaza
Terörizm
Savaş
Kimyasal felaketler
Biyolojik afetler
Radyolojik afetler
Nükleer felaketler
Kurak -lık
Afetlerin sonuçları
Felaketleri yönetmek
Afetlerin güvenlik önlemleri

 

İş Sürekliliği Giriş, Felaket Kurtarma Planlama Süreci ve İş Sürekliliği Yönetimi

İş sürekliliği yönetimi
İşe devam etme planı
Yolcu acil durum planı
Olay yönetim planı
Felaket kurtarma planı
İş sürekliliği için planlama
İş sürekliliğinin hedefleri
Ana kaynaklar
İş sürekliliği için planlama adımları
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)
İş sürekliliği için bazı önemli ISO'lar
Risk analizi
Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirmesinin unsurları
İş etki analizi
Tehdit analizi
Risk analizi ve iş etki analizi
Kriz yönetimi
Kaynak geliştirme
Kuralların tanımlanması
Felaket kurtarma için gerekli süreçlerin tanımlanması
Telekomünikasyon kaynakları için bilgi işleme
Planlama grubunun kurulması
Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi ve denetimlerin yapılması
Uygulamalar ve ağlar için önceliklerin belirlenmesi
Kurtarma stratejilerinin geliştirilmesi
Planın envanterinin ve dokümantasyonunun hazırlanması
Analiz sayfası uygulamaları
Doğrulama verilerinin geliştirilmesi
Plan uygulaması
Felaket kurtarma sürecindeki uygulamaların sınıflandırılması
Görev açısından kritik uygulamalar
Kritik uygulamalar
Temel uygulamalar
Kritik olmayan uygulamalar
İş acil durum planlama politikasının geliştirilmesi
Risk değerlendirmesi uygulaması
İş etki analizi uygulaması
İş etki analizinin geliştirilmesi
İş sürekliliği ve kurtarma stratejilerinin geliştirilmesi
Felaket kurtarma planının farkındalığı, test edilmesi ve eğitimi
Akış şemalarını test etme
Test yöntemleri
Felaket kurtarma için eğitim programlarına başlayın
Felaket kurtarma planının bakımı
Felaket kurtarma planının izlenmesi
Felaket kurtarma planının uygulanması
Olağanüstü durum kurtarma yaşam döngüsü
İş sürekliliği Yönetimi (BCM) ve olağanüstü durum kurtarma
BCMS'nin önemi
ISO 22301'e Genel Bakış
Organizasyonel risk iştahının belirlenmesi
Operasyonel ortamın tanımlanması
İlgili tarafların ihtiyaçlarının belirlenmesi
Paydaşların belirlenmesi
Paydaş ihtiyaçlarının analiz edilmesi
Paydaş ilişkilerinin haritalandırılması
Görev açısından kritik süreklilik ihtiyaçlarının belirlenmesi
Zaman ufkuna göre öncelikleri belirleme
İş Etki Analizi (BIA) Gerçekleştirme
Tehditleri belirleme
İşletmeye yönelik risklerin değerlendirilmesi
İş açısından kritik etkinlikleri belirleme
Altyapı gereksinimlerini önceliklendirme

Felaket Kurtarma Planında Risk Yönetimi ve Olay Müdahalesi, İş Sürekliliği Hükümlerinin Test Edilmesi ve İyileştirilmesi ve Felaket Kurtarma Planında Tesis Koruma

Risklerin tanımlanması
Risk kaynaklarının tanımlanması ve tanımlanması
Bir risk değerlendirme yöntemi seçme
Kuruluş genelinde risklerin iletilmesi
Uygun yanıtların geliştirilmesi
Riske verilen yanıtın eşleştirilmesi
Önleyici faaliyetlerde bulunmak
Olay müdahale planının oluşturulması
Rollerin ve sorumlulukların tanımlanması
Olay senaryolarına yanıt verme
Olay müdahale ekibinin yönlendirilmesi
Komuta merkezini ayarlama
İletişimin planlanması ve yürütülmesi
Acil servislerle bağlantı kurma
Bir olayın ardından ekip eylemleri
Çeşitli kullanıcı kurtarma ihtiyaçlarını karşılama
İş sürekliliği düzenlemelerinin provası
Planları adım adım bir süreçle test etme
Test senaryoları geliştirmek ve test sonuçlarını etkin bir şekilde kullanmak
Testin kuruluş üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmak
BCM'nin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
Normal gelişmelerin hesaba katılmasını sağlamak
Organizasyonel uygulamaları iyileştirmek için test sonuçlarından yararlanma
Organizasyonel değişimi yönetmek
Korunması gereken ana tesisler
Su kaynakları
Yangın Söndürücüler
Güç kaynakları
Havalandırma
Klima
Bina
Tesislerin korunması, giriş
Tesis korumaları ile ilgili sorunlar
Koruma önlemleri
Güvenlik güvencesi için kontrol listesi
Korumanın sağlanması
İzleme ve raporlama

Veri kurtarma, Sistem Kurtarma ve Yedekleme

Verilerle ilgili zorluk
Veri paylaşımının farklılıkları
Verilerin alaka düzeyi
Veri bulma
Güvenlik olaylarının yıllık sıklığı
Güvenlik olaylarının sonuçları
Önlem -ler
Veri Kurtarma Türleri
Mantıksal Veri Kurtarma
Fiziksel Veri Kurtarma
En iyi veri kurtarma planını seçme
Diskten diske olağanüstü durum kurtarma (3DR) konsepti
Veri Kurtarma Adımları
Kurtarma Yönetimi
Kurtarma Yönetimi Değerlendirme Metrikleri
Kurtarma Süresi Hedefi (RTO)
Felaket kurtarmada RTO'nun rolü
Kurtarma Noktası Hedefi (RPO)
Ağ Kurtarma Hedefi (NRO)
Kurtarma Yönetimi Modeli Katmanları
Veri Koruma Sürekliliği
Veri Kurtarmada En İyi Uygulamalar
Yedeklemenin gerekliliğinin değerlendirilmesi
Farklı yedekleme türleri
Artımlı yedekleme
Diferansiyel yedekleme
Sıcak yedekleme
Soğuk yedekleme
Çıplak metal geri kazanımı
Bucky yedeği
Yedekleme için sistem yöneticisi
Yüksek kullanılabilirliğe sahip olağanüstü durum kurtarma (HADR)
Merkezi ve Merkezi olmayan sistem kurtarma

Olay Müdahalesi

Olay türleri
Virüs
Kaza
Hacker saldırısı
Ateş
Hizmet Reddi
Hırsızlık mülk bilgileri
Olay müdahalesi ve iş sürekliliği planlaması
İş sürekliliği kurtarma koşulları
Olay Yönetim Ekibi (IMT)
Olay Müdahale Ekibi (IRT)
IRP'ye Hazırlık
Olayın tanımlanması
Olayları sınırlama
Olayların analizi ve ortadan kaldırılması
Olay kurtarma
Eski Gönderi yanıtı
Olay algılama teknolojileri
Olayları toplamak ve izlemek için günlükler
BT olayları tespit ediyor
Çalışanın yanıtı
Gözetim Zinciri Yasası
Çevreleme
Olay işleme yanıtı
Olay yönetimi ölçümleri

Örnek Atölye Çalışmaları: Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Eğitimi için Laboratuvarlar

Kritik iş fonksiyonları üzerindeki olağanüstü durum etkisi nasıl belirlenir?
Risk Yönetimi çalıştayı: Riskin değerlendirilmesi: maruz kalma, güvenlik açıkları ve tehditler
Felaket Kurtarma çalıştayı: Uygun karşı önlemlerin geliştirilmesi
Olay müdahale atölyesi: Olay müdahalesi sırasında ekiplerin organize edilmesi
Acil durum yönetimi çalıştayı: Acil durum seçeneklerinin değerlendirilmesi
Tehditleri değerlendirme ve afetlerden kaçınma eğitimi
Felaket olayı müdahalesinden kurtarma planı eğitimi

Genel Bilgi

Bu eğitim, katılımcılara çeşitli felaket türlerini tanıma, bu felaketlerin iş operasyonlarına potansiyel etkilerini anlama ve etkili kurtarma stratejileri geliştirme konularında temel bilgiler sunar. Katılımcılar, doğal afetlerden teknolojik aksaklıklara ve siber saldırılara kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı iş sürekliliğini sağlama yöntemlerini öğrenirler.

Program, tehdit ve zafiyetleri belirleme, hayati verilerin korunması, ve felaket anında iş süreçlerinin devamlılığını garantileyen stratejilerin uygulanması gibi konulara odaklanır. Katılımcılar ayrıca, iş sürekliliği planlarının nasıl hazırlanacağını, test edileceğini ve uygulanacağını detaylı bir şekilde öğrenecekler. Bu planlar, organizasyonların felaket sonrası toparlanma sürecini hızlandırmak ve operasyonel kesintileri minimuma indirgemek için kritik öneme sahiptir.

Eğitim, risk yönetimi teknikleri, tesisi koruma, veri ve sistem kurtarma, olaylara yanıt verme ve kamu hizmetlerinin felaket kurtarma planlarındaki etkileri gibi çeşitli konuları kapsar. Katılımcılar, felaket kurtarma ve iş sürekliliği konularında kapsamlı bir anlayış geliştirirken, kurumlarının sürdürülebilirliğini ve direncini artıracak pratik beceriler edinirler. Bu eğitim, IT profesyonelleri, siber güvenlik uzmanları, ağ mühendisleri ve politika analistleri gibi çeşitli alanlardaki profesyoneller için idealdir.

Olağanüstü Durum Kurtarmaya ve Afetlere Giriş

Terminoloji
Afet türleri
Afetler sisteme ne yapacak?
Olağanüstü durum kurtarma ihtiyacının oluşturulması
Operasyonel aksamalar ve olağanüstü durumlar
Olağanüstü durum kurtarma tanımı
Olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği ilkeleri
Felaket kurtarma ile ilgili faaliyetler
Felaket kurtarma ve iş sürekliliği programı
Olağanüstü durum kurtarma çözümleri
Felaket kurtarma ve iş sürekliliği uygulamaları
Afet azaltma için uluslararası stratejiler
Afetler nelerdir?
Afetlerin doğası
Afetlerde sınıflandırma
Doğal afetler
Deprem
Volkan
Felaketleri tahmin etme
Tsunami
Heyelan
Kasırga
Sel
Orman yangınları
Elektrik kesintileri
Salgın hastalıklar
İletişim kesintileri
Kaza
Terörizm
Savaş
Kimyasal felaketler
Biyolojik afetler
Radyolojik afetler
Nükleer felaketler
Kurak -lık
Afetlerin sonuçları
Felaketleri yönetmek
Afetlerin güvenlik önlemleri

 

İş Sürekliliği Giriş, Felaket Kurtarma Planlama Süreci ve İş Sürekliliği Yönetimi

İş sürekliliği yönetimi
İşe devam etme planı
Yolcu acil durum planı
Olay yönetim planı
Felaket kurtarma planı
İş sürekliliği için planlama
İş sürekliliğinin hedefleri
Ana kaynaklar
İş sürekliliği için planlama adımları
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)
İş sürekliliği için bazı önemli ISO'lar
Risk analizi
Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirmesinin unsurları
İş etki analizi
Tehdit analizi
Risk analizi ve iş etki analizi
Kriz yönetimi
Kaynak geliştirme
Kuralların tanımlanması
Felaket kurtarma için gerekli süreçlerin tanımlanması
Telekomünikasyon kaynakları için bilgi işleme
Planlama grubunun kurulması
Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi ve denetimlerin yapılması
Uygulamalar ve ağlar için önceliklerin belirlenmesi
Kurtarma stratejilerinin geliştirilmesi
Planın envanterinin ve dokümantasyonunun hazırlanması
Analiz sayfası uygulamaları
Doğrulama verilerinin geliştirilmesi
Plan uygulaması
Felaket kurtarma sürecindeki uygulamaların sınıflandırılması
Görev açısından kritik uygulamalar
Kritik uygulamalar
Temel uygulamalar
Kritik olmayan uygulamalar
İş acil durum planlama politikasının geliştirilmesi
Risk değerlendirmesi uygulaması
İş etki analizi uygulaması
İş etki analizinin geliştirilmesi
İş sürekliliği ve kurtarma stratejilerinin geliştirilmesi
Felaket kurtarma planının farkındalığı, test edilmesi ve eğitimi
Akış şemalarını test etme
Test yöntemleri
Felaket kurtarma için eğitim programlarına başlayın
Felaket kurtarma planının bakımı
Felaket kurtarma planının izlenmesi
Felaket kurtarma planının uygulanması
Olağanüstü durum kurtarma yaşam döngüsü
İş sürekliliği Yönetimi (BCM) ve olağanüstü durum kurtarma
BCMS'nin önemi
ISO 22301'e Genel Bakış
Organizasyonel risk iştahının belirlenmesi
Operasyonel ortamın tanımlanması
İlgili tarafların ihtiyaçlarının belirlenmesi
Paydaşların belirlenmesi
Paydaş ihtiyaçlarının analiz edilmesi
Paydaş ilişkilerinin haritalandırılması
Görev açısından kritik süreklilik ihtiyaçlarının belirlenmesi
Zaman ufkuna göre öncelikleri belirleme
İş Etki Analizi (BIA) Gerçekleştirme
Tehditleri belirleme
İşletmeye yönelik risklerin değerlendirilmesi
İş açısından kritik etkinlikleri belirleme
Altyapı gereksinimlerini önceliklendirme

Felaket Kurtarma Planında Risk Yönetimi ve Olay Müdahalesi, İş Sürekliliği Hükümlerinin Test Edilmesi ve İyileştirilmesi ve Felaket Kurtarma Planında Tesis Koruma

Risklerin tanımlanması
Risk kaynaklarının tanımlanması ve tanımlanması
Bir risk değerlendirme yöntemi seçme
Kuruluş genelinde risklerin iletilmesi
Uygun yanıtların geliştirilmesi
Riske verilen yanıtın eşleştirilmesi
Önleyici faaliyetlerde bulunmak
Olay müdahale planının oluşturulması
Rollerin ve sorumlulukların tanımlanması
Olay senaryolarına yanıt verme
Olay müdahale ekibinin yönlendirilmesi
Komuta merkezini ayarlama
İletişimin planlanması ve yürütülmesi
Acil servislerle bağlantı kurma
Bir olayın ardından ekip eylemleri
Çeşitli kullanıcı kurtarma ihtiyaçlarını karşılama
İş sürekliliği düzenlemelerinin provası
Planları adım adım bir süreçle test etme
Test senaryoları geliştirmek ve test sonuçlarını etkin bir şekilde kullanmak
Testin kuruluş üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmak
BCM'nin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
Normal gelişmelerin hesaba katılmasını sağlamak
Organizasyonel uygulamaları iyileştirmek için test sonuçlarından yararlanma
Organizasyonel değişimi yönetmek
Korunması gereken ana tesisler
Su kaynakları
Yangın Söndürücüler
Güç kaynakları
Havalandırma
Klima
Bina
Tesislerin korunması, giriş
Tesis korumaları ile ilgili sorunlar
Koruma önlemleri
Güvenlik güvencesi için kontrol listesi
Korumanın sağlanması
İzleme ve raporlama

Veri kurtarma, Sistem Kurtarma ve Yedekleme

Verilerle ilgili zorluk
Veri paylaşımının farklılıkları
Verilerin alaka düzeyi
Veri bulma
Güvenlik olaylarının yıllık sıklığı
Güvenlik olaylarının sonuçları
Önlem -ler
Veri Kurtarma Türleri
Mantıksal Veri Kurtarma
Fiziksel Veri Kurtarma
En iyi veri kurtarma planını seçme
Diskten diske olağanüstü durum kurtarma (3DR) konsepti
Veri Kurtarma Adımları
Kurtarma Yönetimi
Kurtarma Yönetimi Değerlendirme Metrikleri
Kurtarma Süresi Hedefi (RTO)
Felaket kurtarmada RTO'nun rolü
Kurtarma Noktası Hedefi (RPO)
Ağ Kurtarma Hedefi (NRO)
Kurtarma Yönetimi Modeli Katmanları
Veri Koruma Sürekliliği
Veri Kurtarmada En İyi Uygulamalar
Yedeklemenin gerekliliğinin değerlendirilmesi
Farklı yedekleme türleri
Artımlı yedekleme
Diferansiyel yedekleme
Sıcak yedekleme
Soğuk yedekleme
Çıplak metal geri kazanımı
Bucky yedeği
Yedekleme için sistem yöneticisi
Yüksek kullanılabilirliğe sahip olağanüstü durum kurtarma (HADR)
Merkezi ve Merkezi olmayan sistem kurtarma

Olay Müdahalesi

Olay türleri
Virüs
Kaza
Hacker saldırısı
Ateş
Hizmet Reddi
Hırsızlık mülk bilgileri
Olay müdahalesi ve iş sürekliliği planlaması
İş sürekliliği kurtarma koşulları
Olay Yönetim Ekibi (IMT)
Olay Müdahale Ekibi (IRT)
IRP'ye Hazırlık
Olayın tanımlanması
Olayları sınırlama
Olayların analizi ve ortadan kaldırılması
Olay kurtarma
Eski Gönderi yanıtı
Olay algılama teknolojileri
Olayları toplamak ve izlemek için günlükler
BT olayları tespit ediyor
Çalışanın yanıtı
Gözetim Zinciri Yasası
Çevreleme
Olay işleme yanıtı
Olay yönetimi ölçümleri

Örnek Atölye Çalışmaları: Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Eğitimi için Laboratuvarlar

Kritik iş fonksiyonları üzerindeki olağanüstü durum etkisi nasıl belirlenir?
Risk Yönetimi çalıştayı: Riskin değerlendirilmesi: maruz kalma, güvenlik açıkları ve tehditler
Felaket Kurtarma çalıştayı: Uygun karşı önlemlerin geliştirilmesi
Olay müdahale atölyesi: Olay müdahalesi sırasında ekiplerin organize edilmesi
Acil durum yönetimi çalıştayı: Acil durum seçeneklerinin değerlendirilmesi
Tehditleri değerlendirme ve afetlerden kaçınma eğitimi
Felaket olayı müdahalesinden kurtarma planı eğitimi

KİMLER KATILMALI

KİMLER KATILMALI

IT profesyonelleri: Bilgi güvenliği ve felaket kurtarma alanında çalışan uzmanlar.
Siber güvenlik profesyonelleri: Ağ güvenliği ve veri koruma konularında faaliyet gösteren kişiler.
Ağ mühendisleri ve güvenlik analistleri: Ağ altyapıları ve güvenlik sistemleri üzerinde çalışan teknik personel.
Politika analistleri: Siber güvenlik politikaları ve standartları üzerinde çalışan analistler.
Güvenlik operasyon personeli, ağ yöneticileri, sistem entegratörleri ve güvenlik danışmanları: Günlük operasyonlarını siber güvenlik çerçevesinde yürüten teknik ekip üyeleri.
Güvenlik sistemleri ile ilgili yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar ve müteahhitler: Siber güvenlik sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendiren finans profesyonelleri.
Teknisyenler, operatörler ve bakım personeli: Siber güvenlik projelerinde çalışan veya çalışacak olan teknik personel.
Siber güvenlik endüstrisindeki yöneticiler, muhasebeciler ve yöneticiler: Organizasyonel düzeyde siber güvenlik stratejileri ve politikalarını yöneten kişiler.

KAYIT ve ÖDEME

KAYIT ve ÖDEME

Bilgi ve Kayıt için lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurun. En kısa zamanda size dönüş yapıp gerekli işlemlerle ilgili olarak bilgi verilecektir.

Ödeme Seçenekleri:

Kredi Kartıyla Peşin Ödeme

Kredi Kartına Taksitli Ödeme ( Online / Bonus – Maximum – Paraf – World )

EFT / Havale ile ödeme.

SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği eğitimi neden yöneticiler için önemlidir?

Felaketler ve siber saldırılar gibi beklenmedik olaylar, işletmeler için ciddi riskler oluşturabilir. Bu eğitim, organizasyonların bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, operasyonel kesintileri en aza indirgemek ve iş süreçlerinin hızla normale dönmesini garantilemek için gereklidir. Bu, işletmelerin sürekliliğini ve müşteri güvenini korumalarına yardımcı olur.

Program kimler için uygundur, katılım şartları nelerdir?

Bu eğitim, felaket kurtarma ve iş sürekliliği konularında bilgi sahibi olmak isteyen IT profesyonelleri, siber güvenlik uzmanları, ağ mühendisleri, güvenlik analistleri, politika analistleri, güvenlik operasyon personeli, ağ yöneticileri, sistem entegratörleri ve güvenlik danışmanları için idealdir. Ayrıca, siber güvenlik sektöründe yönetici, muhasebeci veya yatırımcı olan kişiler de bu eğitimden faydalanabilir.

Eğitimde hangi konular işlenecek?

Eğitim, felaket kurtarma ve iş sürekliliği planlaması, risk yönetimi teknikleri, tesisi koruma, veri ve sistem kurtarma, olaylara yanıt verme, ve kamu hizmetlerinin felaket kurtarma planlarına etkileri gibi konuları kapsar. Ayrıca, tehdit ve zafiyet analizi, iş sürekliliği yönetimi ve çeşitli felaket türlerine genel bir bakış da sunulur.

Eğitim sonrasında hangi becerilere sahip olunacak?

Katılımcılar, felaket kurtarma ve iş sürekliliği planlarını nasıl hazırlayacaklarını, test edeceklerini ve uygulayacaklarını öğrenecekler. Ayrıca, çeşitli felaket senaryolarında veri koruma ve sistem kurtarma teknikleri, risk değerlendirme ve yönetimi, olaylara hızlı ve etkili yanıt verme becerileri kazanacaklar.

Eğitim sonunda sertifika verilecek mi ?

Evet, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara siber güvenlik temelleri konusunda bir katılım sertifikası verilecektir. Bu sertifika, profesyonel gelişimlerini desteklemek adına katılımcıların özgeçmişlerinde değerli bir ek olabilir.

Ödeme ve kayıt koşulları nelerdir?

Kayıt işlemlerinizi online sistem üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Üyelik oluşturarak giriş yaptıktan sonra farklı ödeme seçeneklerinden sizin için en uygun olanı seçebilir ve satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Satınalma işlemini tamamladığınızda kaydınız gerçekleşir ve tarafınıza gerekli evraklarla ilgili bilgilendirme maili gönderilir. Online ödeme sistemi 7/24 hizmet vermektedir.

Eğitim kurumumuza özel olarak planlanabilir mi ?

Eğitim programı, kurumların farklı ihtiyaçları ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanarak uygulanabilmektedir.

Kurumunuza yönelik talebi iletmek için aşağıda yer alan kurumsal eğitim başvurusu formunu doldurabilir, sizin için en uygun teklifi alabilirsiniz.

KURUMSAL BAŞVURU
Bu eğitimi kurumsal olarak planla ve uygula Mindset Institute kalitesi ve denetimi altında takımın veya şirketin için eğitim planla. Yeni beceriler kazanmanıza, çalışanlarınızın gelişimini yönetmenize ve işgücünüzü eğitmenize nasıl yardımcı olabiliriz?